Marta Jaakson • 17. jaanuar 2016 kell 13:00

Windoor võitis Stockholmis ligi 23 miljonit

Windoori juht Mailis Lintlom ootab Stockholmi arbitraažikohtu otsuse tunnustamist Kasahstanis.  Foto: Raul Mee

Klaasfassaadide tootja Windoor sai Stockholmi arbitraažikohtus võidu Kasahstani riigifirma Diplomat Stroi Service üle ning ootab nüüd Kasahstani siseriiklikult kohtult selle otsuse tunnustamist, et kätte saada 22,7 miljonit eurot.

Baltiskii Dom on Kasahstani firma ning Windoor ASi lepingupartner.

KredEx sõlmis Windoor ASi, Swedbanki ja Nordea pangaga krediidikindlustuslepingu.

Diplomat Stroi Service on Kasahstani välisministeeriumi ettevõte, mis käendas Baltiskii Domi tellimust ning seadis oma varadele hüpoteegi KredExi kasuks.

Projekti kogumaht 25 miljonit eurot.

Kasahhidelt nõutakse 18 – 21,5 miljonit eurot.

„Jah, vastab tõele, et selline otsus tuli,“ vastab AS Windoori juht Mailis Lintlom napisõnaliselt küsimusele, kas Stockholmi vahekohtu otsus vaidlusele on tulnud. Küll aga märgib ta, et õigusnõustajad on soovitanud tal ära oodata Kasahstani kohtu poolse tunnustamisotsuse. Lintlomi sõnul peaks Kasahstani siseriiklik kohus tegema selle kohta otsuse tuleval kolmapäeval.

Lintlom kinnitas, et Stockholmi vahekohus mõistis Diplomat Stroi Service'ilt välja 22 708 553 eurot koos viivistega. Lisaks jättis vahekohus Windoori õigusabikulud Kasahstani riigifirma kanda ning kohustas hüvitama Windoorile õigusabikulud summas 208 552 USA dollarit ja 32 512 eurot. Vahekohtukulud jäeti samuti täies ulatuses Diplomat Stroi Service'i kanda.

Eestis käib Windooril kohtuvaidlus KredExiga, kus viimase teatel on Windoor sõlminud krediidikindlustuse lepingu pettuse teel. KredEx Krediidikindlustuse õigusnõustaja Paul Kerese sõnul ei mõjuta KredExi hinnangul Stockholmi vahekohtu otsus KredExi õigust sõlmitud krediidikindlustuslepinguid tühistada. Ning teiseks ei kõrvaldavat vahekohtu otsus asjaolu, et Windoor on krediidikindlustuse taotlemisel esitanud kindlustusandjale valeandmeid, mis on välja toodud krediidikindlustuslepingute tühistamise alusena. „Kredexi kohtupositsiooni see lahend ei muuda, aga kui Windoor tõepoolest saab Kasahstanist 25 miljonit eurot, siis KredExi vastu jätkuv nõuete esitamine viiks alusetu rikastumiseni,“ märkis Keres.

Windoor sõlmis 2012. aastal lepingu, et valmistada Kasahstani välisministeeriumi tellimusel Astanasse hiiglasliku rahvusvahelise äri- ja konverentsihoone klaas- ja alumiiniumkonstruktsioonid. Projekti eripära oli 720 päeva ehk kahe aasta pikkune maksetähtaeg. Lepingu maht oli 25 miljonit eurot. Kuna ettevõte ei suutnud sellist maksetähtaega üksi pakkuda, siis võttis ta appi kaks panka.

Pankade finantseerimise eeldus oli omakorda krediidikindlustus, mis katab kahju, kui ostja jätab kas maksejõuetuse või poliitilise riski tõttu arved maksmata.

Riskide maandamiseks ning Swedbankilt ja Nordea Pangalt toetuse saamiseks sõlmiski Windoor krediidikindlustuslepingu KredExiga. KredEx aga tühistas lepingu, viidates et Windoor on lepingu sõlminud pettuse teel.

Hetkel kuum