Ajatelg: Tombergil ei ole seost Ermamaa otsustega

Otsused, mis tehti enne seda, kui ta EASi juhatusse asus, said Hanno Tombergile saatuslikuks.   Foto: Andres Haabu
Marge Väikenurm • 16. november 2016 kell 12:00

Äripäeva koostatud ajatelg Ermamaad puudutavate otsuste kohta näitab, et täna EASi juhi kohalt vallandatud Hanno Tombergil nende otsustega pistmist ei olnud.

Ajatelg

1991 – 2006 Toomas Hendrik Ilves taastas talu

2005 asutati OÜ Ermamaa, omanik Evelin Ilves. Ermamaa võttis 211 000 eurot laenu, tahtis EASilt toetust

2006 (13. märtsil) andis EAS toetust 190 392 eurot

2007 esitas OÜ Ermamaa EASile projekti lõpparuande, EAS maksis toetuse välja

2006. aasta märts kuni august 2007 pidas OÜ Ermamaa turismitalu, tingimuste järgi pidi turismitalu pidama vähemalt viis aastat ehk veel 43 kuud

2006 sai Toomas Hendrik Ilves presidendiks

2007 leidis julgestuspolitsei, et Ilvese ametiajal ei saa Ärma talu külalistemajana toimida. OÜ Ermamaal ei olnud võimalik äriplaaniga jätkata

2006. aastal osalesid turismimeetmete projektide hindamiskomisjonis, mis muu hulgas langetas üksmeelse otsuse toetada Ermamaa OÜ projekti:

Maria Alajõe- komisjonis MKMi esindajana, sest oli siis siseturu osakonna juhataja. Turismivaldkonda kureeris ministeeriumis sel ajal siseturuosakond, mitte majandusarengu osakond nagu täna.

Tarmo Leppoja- EASi töötaja, oli tol ajal ettevõtlus- ja elukeskkonna divisjoni direktor.

Ülari Alamets- oli EASi juhatuse liige ja esindas juhatust.

Meelik Kattago- Eesti Panga juures tegutseva Strateegiliste Algatuste Keskuse (SAK) juhataja.

Kalev Lillo- EASi nõukogu liige. 2006. aastal osalesid komisjonides ka nõukogude liikmed - see on tänaseks muutunud.

Siim Raie- Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor, ettevõtjate esindaja.

Anne Randmer- arenguprogrammide Keskus EMI-ECO ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni esindaja.

Rainer Rohesalu- EASi töötaja, arendusüksuse ekspert.

2007. aasta novembris esitas OÜ Ermamaa EASile taotluse muuta äriplaani, mille järgi peatatakse majutusteenuse pakkumine avalikkusele kuni presidendi ametiaja lõpuni

2007. aasta novembris rahuldas EASi juhatus OÜ Ermamaa taotluse äriplaani muutmiseks ja toetuslepingu peatamiseks. EASiga sõlmiti kokkulepe, et ettevõtte jätkamiseks peab Ilves maksma iga kuu Ermamaa OÜ-le pisut üle 1000 euro

2008 Ärma talu ehituse peatöövõtja Aus Invest pankrotistus, alltöövõtjad esitasid hagisid

2011 valiti Ilves teist korda presidendiks

2011 Ermamaa palus kokkuleppe pikendamist

2011 Ilves maksab OÜ-le Ermamaa talus elamise eest 11 497 eurot ehk 958 eurot kuus

2012 tegi EAS otsuse nõuda juhul, kui OÜ Ermamaa pärast Ilvese ametiaja lõppu 2016. aastal äriplaaniga ei jätka, tagasi 10% saadud toetusest

2014 Ermamaa ainus juhatuse liige on Mai Piirmets, kes varem töötas presidendi kantselei raamatupidamisosakonna juhatajana

2014 juulis asub EASi juhina tööle Hanno Tomberg

2015 EstWin-projekti eelarvega sai talukoht EstWin liitumispunkti

2015 Ilvesest sai pärast abielulahutust OÜ Ermamaa omanik

2015 EAS teavitas tagasinõudest

2016. aasta oktoobris tegi Ilves EASile avalduse. Andis teada, et ei jätka äriplaaniga. EAS esitas nõude 19 039 eurole. Ilves tasus EASile nõutud summa

2016 Ilvesed asutasid uue firma Ilves Consulting Group OÜ. Postimees kirjutas, et uue firma asutamine Ärmale tähendab, et EASilt suure toetuse saanud Ilvesel ei teki maksuameti ees maksukohustust, sest talu kasutusviis on kvalifitseeritav äriühingu ettevõtlusena

2016 rahandusministeeriumi koostatud auditi põhjal peaks OÜ Ermamaa EASile tagasi maksma 90% toetuse summast, ehk umbes 171 000 eurot

2016 novembris kutsub EASi nõukogu Hanno Tombergi juhatusest tagasi

Hetkel kuum