Äripäev • 24. november 2017 kell 6:06

Väikeaktsionärid taotlevad seaduse muutmist

Riigikogu saal  Foto: Raul Mee

Eesti Väikeaktsionäride Liit (EVAL) saatis riigikogu õiguskomisjonile seaduse muutmise ettepaneku, mis võimaldaks lahendada suurema osa vähemus- ja enamusaktsionäride vahelistest probleemidest.

EVALi õiguspoliitika toimkonna juht Margus Moor ütles, et olukorras, kus enamusaktsionärid ei jaota pikaaegselt dividende, takistavad ligipääsu teabele ning samas võimaldavad enamusaktsionäridel saada kõrgeid juhtimistasusid, hüvesid ja täiendavaid kasu teenimise võimalusi, ei saa rääkida aktsionäride võrdsest kohtlemisest.

Moori sõnul võivad enamusaktsionärid kasumi ettevõttest välja viia, näiteks sõlmides teenuse osutamise lepinguid endaga seotud ettevõtetega. Vähemusel puudub võimalus selliseid lepinguid vaidlustada või isegi nendest lepingutest teada saada. "Väikeaktsionäri tootlus selliste aktsiate pealt on olematu, samuti puudub võimalus aktsiaid või osasid maha müüa, kuna keegi ei ole selliste aktsiate või osade omandamisest huvitatud," nentis Moor.

EVAL leiab, et enamik vähemus- ja enamusaktsionäride vahelistes suhete probleeme õnnestuks lahendada ühingust väljaastumisõiguse kehtestamisega mõjuval põhjusel. "Mõjuva põhjusena tuleks käsitleda olukorda, kus enamus on pikaaegselt jätnud maksmata dividende, kuigi ettevõtte võimalused seda lubavad, ei anna vähemusele teavet ühingu juhtimise ja sõlmitud lepingute kohta ning kui esineb kahtlus, et enamus on püüdnud raha ühingust juhtida enamuse kätte ilma dividende maksmata," selgitas Moor. "Ühingust väljumise mõjuval põhjusel peaks otsustama kohus, kaaludes eelkõige enamus- ja vähemusaktsionäride vastastikkuseid huve ja arvestades seejuures äriühingu majanduslikku olukorda, investeerimisvajadusi, tulevikuplaane jne. Väljumisõigust on võimalik reguleerida selliselt, et igal üksikjuhul jõutakse õiglase olukorrani."

Ühtlasi tegi EVAL õiguskomisjonile ettepaneku jätkata vähemusosanike või -aktsionäride õiguste kaitse tagamise teema käsitlemist ning korraldada riigikogu tasemel ümarlaud, kus oleksid lisaks vähemusosanike või -aktsionäride esindajatele ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, EVEA, Eesti Tööandjate Keskliit, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning advokatuuri ja kohtute esindajad.

Eesti Väikeaktsionäride Liit loodi tänavu kevadel, tasakaalustamaks suuromaniku-keskset ärikultuuri ja toetamaks aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet.

Hetkel kuum