Äripäev • 16. märts 2018 kell 6:44

EAS annab toetused ära septembris

EASi kontor  Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab regionaalvaldkonna toetusskeemide rakendamise selle aasta 1. septembril üle Riigi Tugiteenuste Keskusele, muudatusega väheneb EASi tänavune eelarve 134 miljoni euro ning töötajaskond ligikaudu 45 ametikoha võrra.

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul keskendub sihtasutus tegevustele, mis on otseselt seotud ettevõtluse arendamisega. „EASi eesmärgid on seotud Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamise, välisinvesteeringute Eestisse toomise ning turismitulu kasvuga. Peamiselt avalikule ja kolmandale sektorile suunatud regionaaltoetuste üleandmine Riigi Tugiteenuste Keskusele aitab paremini keskenduda meie põhivaldkondadele, kuhu suuname nii oma rahalised vahendid kui ka inimressursi. EAS jätkab ettevõtluse ja turismitoetuste pakkumisega, sest need toetavad meie põhitegevusi,“ ütles Ivask pressiteate vahendusel.

EASi juhatuse liige Sigrid Harjo lisas, et EAS on regionaaltoetusi menetlenud 2003. aastast, mil Eesti Regionaalarengu Sihtasutus liideti EASiga.

Septembri alguseks koondatakse Riigi Tugiteenuste Keskusesse ühtseks rakendusteenuseks rahandusministeeriumi valitsemisala meetmete rakendamine EASist, rahandusministeeriumi enda rakendusüksuse funktsioonid koos rakendatavate meetmetega ning siseriiklike kui ka piiriüleste meetmete makse- ja korraldusasutuse funktsioonid.

Kokkuleppe kohaselt rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskusega EAS annab üle nii eelarvelised vahendid kui ka ametikohad.  „EASi regionaaltoetuste tiimi on aastate jooksul kogunenud väga palju väärtuslikku kompetentsi, mistõttu on oluline, et teenuste ja töötajate üleminek ühest asutustest teise toimuks sujuvalt,“ sõnas Harjo.

EAS annab Riigi Tugiteenuste Keskusele üle järgmiste rahandusministeeriumi haldusalas olevate toetuste rakendamise: piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meede, linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede, Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede, kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse meede, elektriühenduste pilootprogramm, regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meede, piirkondlike algatuste toetus tööhõive ja ettevõtlikkuse tugevdamiseks (PATEE), lipuväljakute arendamise programm, hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste programm, kergliiklusteede toetus, hajaasustuse programm, väikesaarte programm. Samuti liiguvad Riigi Tugiteenuste Keskusesse kahe piiriülese programmi - Eesti-Läti ja Eesti-Vene - sekretariaadid ning Kesk-Läänemere programmi infopunkt.

Regionaaltoetuste üleandmisega vähenevad EASi rakendatavad 2014-2020 struktuurivahendite perioodi vahendid kokku 254 miljoni euro võrra, millele lisandub riigieelarveliste eraldiste vähenemine ligikaudu 10 miljonit eurot aastas.

Hetkel kuum