Rainer Saad • 26. oktoober 2015 kell 10:15

Kas väikeinvestoril on elektribörsile asja?

Elekter  Foto: epa

Elektribörsil muutuvad hinnad igapäevaselt ja suuremaid kõikumisi võib tihti ette tulla. Väikeinvestoril võib see tekitada aga küsimuse, et kas selliste kõikumiste pealt oleks võimalik ka kasumit teenida.

Elektriturgu kirjeldatakse küll sõnaga „börs“, kuid oma olemuselt ei sarnane see aktsiaturgudega. Suurim erinevus elektribörsil ja aktsiabörsil on see, et elektribörsil toodetu tarbitakse kohe ära. Nõudlus ja pakkumine peavad olema kogu aeg tasakaalus ja seetõttu on elektribörsi ülesehitus teistsugune kui aktsiaturgudel. Samas on elektribörs oma olemuselt palju killustatum kui finantsturud.

Elektri füüsiline kauplemine toimub Eesti puhul Nord Pool Spotil

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et seal kauplevad peamiselt elektri tootjad, kes müüvad enda toodetud elektrit, ja elektri müüjad, kes ostavad börsilt elektri, et see siis oma klientidele ehk lõpptarbijatele edasi müüa. „Instrumentideks on päev ette elekter - n-ö tavaline börsielekter, ELSPOTi turg ja päevasisene elekter ehk ELBASi turg. Kauplemiseks peab olema börsi liige ja maksma vastavat tasu. Finantsinvestor Nord Pool Spotil minu teada ei kauple, kuna tehinguid tehakse reaalse elektriga,“ ütles Köster.

Finantsinvestoritel on võimalik kaubelda derivaatidega, mille alusvaraks on elekter. Taoline kauplemine käib turul Nasdaq Commodities. „Kauplemine käib nii kuu, kvartali kui ka aasta toodetega. Kaubeldakse ka instrumendiga, mille puhul fikseeritakse oodatav hinnaerinevus näiteks NPSi päev ette süsteemihinna ja Eesti hinna vahel. Derivaate kasutavad finantsinvestorite kõrval ka tootjad või müüjad, et maandada hindade kõikumisest tulenevaid riske,“ lisas Köster.

Tegemist hulgituruga

Elektribörsi Nord Pool Spot Balti piirkonna juht Ingrid Arus ütles, et reeglina on kauplejateks elektrimüüjad ja -tootjad ise. „Nord Pool Spoti turg on üks päev ette - kauplemispakkumised tehakse igaks järgnevaks päevaks, igaks tunniks. Pakkumised tehakse mõlemalt poolt, nii ostupakkumised kui ka müügipakkumised, oleneb, kes on siis seal osaline. Kell 12 Kesk-Euroopa aja järgi pannakse börs kinni, siis enam pakkumisi teha ei saa ja pärast seda arvutatakse üle Euroopa kõikidesse piirkondadesse elektrihinnad järgmiseks päevaks,“ ütles Arus.

Eraisikutel ei ole elektribörsil mõistlik olla, sest tegemist on hulgituruga. „Meil on küll väga väikseid kliente Eestist, aga eraisikuid siin otse ei ole. See nõuab suurt tagatist ja tegemist on ikkagi turuga, mis on mõeldud füüsilise elektri ostmiseks. Finantstehinguid tehakse küll ja lõppkokkuvõtteks on finantstehingute aluseks needsamad Nord Pool Spoti füüsilise turu hinnad. Neid pakkumisi finantsturgudel saab siis teha kuni kuus aastat etteulatuvalt. Vastavat kauplemisplatvormi haldab meie piirkonnas Nasdaq OMX Commodities, kus on kõik elektrienergia piirkonnad sees,“ ütles Arus.

Kui osta Nasdaq Commoditiesilt elektriga seotud väärtpabereid, siis see elektri hinda ei pruugi mõjutada. „Oleneb mahtudest, kuid lõpuks võib see anda mingi indikatsiooni pikaajalistele lepingutele. Näiteks nendele samadele kauplejatele, kes füüsilist elektrit müüvad turuosalistele. Elektri hind aga arvutatakse Nord Pool Spoti börsil nõudluse ja pakkumise järgi,“ lisas Arus.

Nord Pool Spot on üks maailma suurimaid füüsilise energiaga kauplevaid elektribörse ja see tegutseb Põhjamaades (NorraRootsiSoomeTaani), Saksamaal, Eestis, Leedus ja ka Suurbritannias. Elektribörsi eesmärgiks on eelkõige pakkuda võrdset võimalust turuosalistele oma toodangu müügiks või elektrienergia ostmiseks, olles samas ka alternatiiviks kahepoolsetele lepingutele. Elektribörs tagab, et elektrienergiale tekiks läbipaistev ja turupõhine hind, mis annaks investoritele ja tootjatele aluse turusituatsiooni hindamiseks ning investeerimisotsuste tegemiseks.

Allikas: Elering.

27.11 korraldab Äripäev koostöös Advokaadibürooga GLIMSTEDT Energia aastakonverentsi GAAS PÕHJA!

Kaubelda on võimalik, kuid...

Nasdaq Commodities pakub võimalust kaubelda elektrifutuuride ja -optsioonidega Põhjamaade, Saksamaa ja Suurbritannia elektriturul. Paraku Eesti pangad elektriga seotud instrumente ei vahenda ning seetõttu pole Eesti investoril võimalik Nasdaq Commoditiesil kaubelda.

Elektri spot-turul väikeinvestorid hindadega spekuleerida ei saa, kuid neil on võimalik kelleltki varem ostetud elektrienergia kasumiga maha müüa. Ehk kui näiteks oled ostnud elektrienergiat kelleltki ette hinnaga 40 €/MWh ja oled nõus tarbimise asemel selle näiteks hinnaga 50 €/MWh maha müüma, siis saad spot-turu kaudu kasumit. Elektrimüüjad ise ei spekuleeri hindadega, vaid ostavad elektrienergiat klientide tarbimisvajaduse katmiseks.

Samas on tehingute mahud suured ning andmete maht, mida spekuleerimiseks töötlema peaks, on väga suur. Ka likviidsus võib elektribörsil puududa ja seetõttu oleks erainvestoril eriti keeruline taolisel turul üritada raha teenida.

Elektrituru kõikumist ilmestab ka fakt, et ajaloolises lõikes on avatud turul kõikunud hinnad miinus 200 eurost kuni 2000 euroni. Kusjuures miinus tähendas seda, et tarbijatele maksti elektri eest peale. Selliste hindade puhul mängib rolli pakkumise ja nõudluse vahekorra dünaamika ning ilmastikuolud. Piirkonniti pole elektri hind igal pool võrdne ning hinnavahed tekivad erinevate piirkondade ülekandevõimsustest.

 

Hetkel kuum