Artikkel
 • Hea võimalus sinu ettevõttele: LIFE ootab projekte kirjutama

  Üleeuroopaline LIFE programm on suurepärane võimalus ellu viia laiaulatuslikke ja mahukaid keskkonnategusid ka Eestis. Toetuste summad on märkimisväärsed, tuleb lihtsalt sobivad kasutusvõimalused üles leida. Projektide kirjutamine võib tunduda alguses paraja väljakutsena, aga siin saab abi kindlasti konsultatsioonibüroodelt.

  Eestlased ei ole veel LIFE programmi võimalusi täiel määral avastanud ja seetõttu jäävad igal aastal suured summad koju toomata. Põhjuseid selleks on mitmeid. Näiteks on seda ajalooliselt peetud looduskaitse-spetsiifiliseks ja siiani on enim rahastust saanud just selle valdkonna projektid. Peljatakse ka keerulist taotlemisprotsessi.
  Miks LIFE projektide raha kasutamata jääb, ei tea ka projektide alal rohkelt kogemusi omav konsultant Murel Truu. „Ausalt öeldes ei oska arvata. Tegelikult pole LIFE taotlus sugugi mingi ületamatu keerukus, vaid mõnes mõttes kirjaoskuse kontroll, kus taotluse kirjutaja peab näitama, et ta on taotluse juhendmaterjali ja hindamiskriteeriumid läbi töötanud ning teab hästi, mis tema valdkonnas maailmas toimub,“ ei leia naine komistuskive.
  LIFE taotlus on selgelt mahukamat laadi protseduur, hindajatel on teatud ootused idee uudsuse, sekkumisloogika läbipaistvuse ja arendusse haaratud konsortsiumi kompetentside osas, kuid LIFE on nii mõneski mõttes teistest rahastusinstrumentidest liberaalsem. Kasvõi elluviidava idee taotluseelse ettevalmistuse osas. Näiteks võib projekt saada alguse probleemi kaardistusest ja jõuda disaini-projekteerimise kaudu ka füüsilise prototüübini.

  Patent pole paha mõte

  Kuigi LIFE projekt peab olema kasulik kogu Euroopale ning loodetavasti ka hiljem järgi tehtav, ei tähenda see seda, et toetuse saaja peaks infot teistega piiramatult jagama, vastupidi – LIFE kustub taotlejaid üles oma lahendusi patenteerima ja see on ka programmist toetatav. Arvestades keskkonna, kliima ja puhtale energiale ülemineku olulise kasvu lähitulevikus, on projektiga võimalik saavutada teerajajana konkurentsieelis.
  „Nagu tegelikult iga projekti puhul, olgu siis eurotaotlus või muu, on oluline veenda rahastajat oma plaani läbimõelduses. Mina oma taotluste puhul üritan alustada loogilisest maatriksist. Tabelivaates märksõnaline logframe on projekti kirjutaja parim abimees sõltuvalt voorust nõutud 70- või 120-leheküljelise taotluse loo kirjutamisel. See sõnastab lahendatava probleemi, analüüsib läbi alternatiivid, näeb ette vajalikud tegevused, hindab riskid, haarab kaasa koostöövõrgu ning kaardistab sihtgrupid. Samuti suudab seda kõike usaldust tekitaval tasemel eelarvestada, Seda eriti näiteks tiimitöös,“ pakub Murel lahendusi, mida ise enda kogemuste põhjal soovitada julgeb.

  Uued taotlusvoorud avanevad mais

  Eestimaa Looduse Fondi teabejuht Kertu Hool ütleb, et LIFE programm rahastab uusi keskkonnaga seotud algatusi, mille käimatõmbamiseks ettevõttel on küll soov, aga vajaks lisarahastust. „Enamasti jääb LIFE poolne toetusmäär 60% kanti.“
  Seoses Euroopa Liidu roheleppega on palju poliitilist tähelepanu ja vahendeid suunatud selleks, et tagada meie planeedil elamise jätkusuutlikkus ja see puudutab kõiki sektoreid, kus ettevõtted tegutsevad.
  „LIFE projekte on tõesti kõigis keskkonna valdkondades, olgu see ehitus või põllumajandus. Pannes kokku hea konsortsiumi, kes asjale sisuliselt läheneb, saab hea projekti,“ kinnitab Hool. „Eestimaa Looduse Fond on LIFE projektide raames taastanud soid, parandanud nahkhiirte talvitustingimusi, viinud läbi harrastusteaduse kampaaniaid. Eriti populaarseks on osutunud nurmenuku ja sambliku vaatluse kampaania, millest esimene laienes eelmisel aastal ka üle Euroopa.
  Väga suur rõhk on Hooli hinnangul praegu taastuvenergiaga, energiasäästu ja ringmajandusega seotud innovatsioonil ja parimate praktikate ellu kutsumisel. „LIFE projektide kirjutamine eeldab keskkonnavaldkonnas orienteerumist, kindlasti on täna kõigil konsultatsioonifirmadel ja ka finantsidega tegelevatel ettevõtetel kasulik selles vallas end harida, et olla konkurentsivõimeline keskkonnavaldkonnaga seotud ettevõtluses.“
  Eestis osaletakse ilmselt vähe, kuna ka konsultatsioonibürood ei ole enda jaoks veel seda võimalust avastanud. Et end kurssi viia tasuks tutvuda juhistega ning harida end, osaledes erinevates LIFE töötubades, mida korraldatakse Eestis ja EK poolt. Samuti on alati võimalik suhelda LIFE kontaktisikutega. Ehkki taotluse tehnilise poole peab iga ettevõte ise tegema, saab sisulisi juhiseid LIFE kontaktisikutelt ja teistelt LIFE-kogemusega kirjutajatelt.
  Murel Truu sõnul on LIFE programmi algusajast peale projektidelt nõutud koostööd teiste LIFE projektidega. „Kindlasti tuleb see päriselt kasuks projektide elluviimisel, aga hea on teada, et tegelikult on LIFE kogukond üsna lahke kaasamõtleja ka projektitaotluste arendamisel. Seega tasub varasemate, hea, kui sarnaste projektide koostajate käest nõu küsida. Saab teada, kuidas taotluste küsimustele vastata või mismoodi tehniliselt projekte ellu viiakse,“ annab ta hindamatut nõu.

  LIFE projekti kasu ettevõttele saab olla erinev

  Konsultant Murel Truu sõnul ei tasu kaasa löömist karta, ettevõte võib mitmel viisil LIFE programmiga võita. „Usun, et projekti kirjutamise protsess aitab sageli ideed piisavalt põhjalikult läbi mõelda nii, et ideed hakkavad realiseeruma ka ilma, et projektitaotlus positiivse otsuse ehk välisrahastuse saaks,“ toob Truu näite.
  „Selge, et LIFE programmi suhteliselt põhjalikku läbikirjutamist eeldavat taotlust ei hakka keegi ainult selle protsessi enda pärast läbi tegema. Loomulikult on küsimus ikkagi arendamist vajavale teemale rahastuse saamine. Suures pildis on ettevõttel võimalik LIFE projektis, nagu tegelikult teistestki rahastusmeetmetes, olla kas arenduse tiimi toetav partner või seda ise vedada.“
  Esimeses variandis liitub ettevõte projektikonsortsiumiga koostööpartnerina, kus saab suuremas projektipõhiselt lahendatavas väljakutses mingi kitsama rolli. Sel puhul on innovatiivne idee kellelgi teisel, olgu selleks siis MTÜ, riigiasutus või kohalik omavalitsus. Ettevõte aitab seda ellu viia.
  „Ettevõte ei pruugi siin ise suuremat sisemist innovatsiooni läbi teha, küll aga on võimalik niiviisi ettevõtte portfooliosse huvitavaid ja pikaajalise rahastusega töid tuua ning vähem olulisem pole ilmselt ka see, et sellises projektipõhises partnerlusskeemis saab ettevõte aktiivselt töö sisu taotlust ette valmistades läbi rääkida. Lisaks saab LIFE programmi projektides kohustuslik teavitustegevus edukalt ettevõtte turundusele kaasa aidata,“ on rohkelt kogemusi omav Truu kindel.
  „Kindlasti on ettevõttele kasulik variant kasutada projekti oma sisemise arendustöö tarvis. Juhul kui see sobitub Euroopa Liidu rohepöörde agendaga, mis annab omakorda rohkem-vähem võrdusmärgi LIFE programmi fookusvaldkondadele ja on piisavalt uuenduslik ja potentsiaalikas, et levida ka teistele turgudele. Siis saakski seda sisemist arendustööd teha LIFE programmi abil osaliselt Euroopa raha eest,“ toob Truu välja veel ühe võimaliku kasuteguri. '

  TASUB TEADA!

  Uute LIFE taotlusvoorude avanemist võib oodata maikuus, taotluste esitamise planeeritud tähtajad ringmajanduse ja elukvaliteedi, looduse ja elurikkuse, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise valdkondades on 4. oktoober, puhtale energiale ülemineku projektidel 16. november. Taotlejaid nõustavad Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnainvesteeringute Keskuses töötavad LIFE kontaktisikud. Lisainfo: life.envir.ee

  Mis on LIFE programm?

  Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba 30 aastat. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia “Euroopa 2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning ELi asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja -kavadele.

  Artikli kirjutamist on rahastatud projektist “LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine 2”, mida rahastab Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm LIFE.
 • Hetkel kuum
Madis Aben: võimalik, et Eesti majandusel ei lähe siiski nii kehvasti
Võib arvata, et mustale statistikale vaatamata läheb Eesti majandusel keerulise aja kohta siiski suhteliselt hästi ning meie pika eduloo alused pole lõplikult kadunud, kirjutab rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben ministeeriumi blogis.
Võib arvata, et mustale statistikale vaatamata läheb Eesti majandusel keerulise aja kohta siiski suhteliselt hästi ning meie pika eduloo alused pole lõplikult kadunud, kirjutab rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben ministeeriumi blogis.

20 aastat investeerimiskogemust portfellihalduses

Olulisemad lood

Kui fännad EfTENit, siis see lugu on sulle
Börsil kaubeldav kinnisvarafond ehk REIT (inglise keeles real estate investment trust) annab hea võimaluse investeerida kinnisvarasse hoopis teistsugustel tingimustel võrreldes tavapärase kinnisvarainvesteeringuga. Iga kinnisvarafond või börsil kaubeldav kinnisvaraettevõte ei ole aga veel REIT.
Börsil kaubeldav kinnisvarafond ehk REIT (inglise keeles real estate investment trust) annab hea võimaluse investeerida kinnisvarasse hoopis teistsugustel tingimustel võrreldes tavapärase kinnisvarainvesteeringuga. Iga kinnisvarafond või börsil kaubeldav kinnisvaraettevõte ei ole aga veel REIT.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Kristi Hõrrak: kuidas aitab ChatGPT siinset väikeettevõtjat? Aeg teha vahekokkuvõte
Aasta aega ettevõtjate jaoks saadaval olnud ChatGPT kohta saab praeguseks nentida, et kuigi see ei hakka eestikeelses äris lähiajal töötajaid asendama, võimaldab see tööviljakust ja müügitempot oluliselt tõsta ning on seega oluline abivahend majanduskriisist läbitulekuks, kirjutab Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak.
Aasta aega ettevõtjate jaoks saadaval olnud ChatGPT kohta saab praeguseks nentida, et kuigi see ei hakka eestikeelses äris lähiajal töötajaid asendama, võimaldab see tööviljakust ja müügitempot oluliselt tõsta ning on seega oluline abivahend majanduskriisist läbitulekuks, kirjutab Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
VIDEO: kuidas karjääri tipus olles uuesti nullist alustada
Pärast profikarjääri lõppu on tipprattur Tanel Kangert keskendunud oma rattapoele. Aga kuidas aru saada, millal on õige aeg ühe tippkarjääriga otsad kokku tõmmata ja uueks eluks fookus paika saada?
Pärast profikarjääri lõppu on tipprattur Tanel Kangert keskendunud oma rattapoele. Aga kuidas aru saada, millal on õige aeg ühe tippkarjääriga otsad kokku tõmmata ja uueks eluks fookus paika saada?
Nädala lood: probleemid uusarendustega levivad nii Tallinnas kui ka Tartus
Selle nädala olulisemate lugude hulka jõudsid nii uusarenduste probleemid suuremates linnades, börsifirma Elmo Rent konflikt üürileandjaga kui ka mitme tippjuhi vahetus sobimatu koostöö tõttu.
Selle nädala olulisemate lugude hulka jõudsid nii uusarenduste probleemid suuremates linnades, börsifirma Elmo Rent konflikt üürileandjaga kui ka mitme tippjuhi vahetus sobimatu koostöö tõttu.
Virumaa variseb. Maa vajub, majad pragunevad ja ehitada ei kannata
Pool sajandit vanad põlevkivikaevandused Ida-Virumaal varisevad: põldudele ja metsadesse tekivad üha suured varinguaugud, Jõhvi on hädas ehituskõlbliku maa leidmisega ning Kohtla-Järvel kortermajad pragunevad.
Pool sajandit vanad põlevkivikaevandused Ida-Virumaal varisevad: põldudele ja metsadesse tekivad üha suured varinguaugud, Jõhvi on hädas ehituskõlbliku maa leidmisega ning Kohtla-Järvel kortermajad pragunevad.
Automüügis läks november tempokalt
Kui eelmise aasta novembris tabas automüüki langus, siis see aasta on teistsugune: automüük on eelmistest kuudest tegusam.
Kui eelmise aasta novembris tabas automüüki langus, siis see aasta on teistsugune: automüük on eelmistest kuudest tegusam.
Sportland suurendas müüki, aga kaotas pea 30% kasumist Palk kasvas üle 15%
Spordi- ja vaba aja kaupade müügile keskenduv Sportland Grupp suurendas viimasel majandusaastal müügitulu 18 protsenti, aga puhaskasum kahanes ligi 30 protsenti.
Spordi- ja vaba aja kaupade müügile keskenduv Sportland Grupp suurendas viimasel majandusaastal müügitulu 18 protsenti, aga puhaskasum kahanes ligi 30 protsenti.
Riigikogu võttis vastu järgmise aasta eelarve
Riigikogu võttis täiendaval istungil vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud 2024. aasta riigieelarve seaduse, mille tulude maht on 16,8 miljardit ja kulude maht 17,7 miljardit eurot.
Riigikogu võttis täiendaval istungil vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud 2024. aasta riigieelarve seaduse, mille tulude maht on 16,8 miljardit ja kulude maht 17,7 miljardit eurot.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.