11. jaanuar 1996 kell 22:00

Laenuvõtja valikutest

Laenutaotlejal on võimalus saada laenu, mille intress seotakse Taliboriga. Ehk teisisõnu on tegemist seni ainukese võimalusena olnud fikseeritud intressi asemel ujuintressiga. Laenu intress koosneb sel juhul üldisest majandus- ning intressitasemest sõltuvast ning vastavalt sellele muutuvast («ujuvast») Taliborist ning laenulepingus kindlaks määratud intressi-marginaalist (sisaldab laias laastus kliendi riski ning panga poolt laenu teenindamiseks tehtavaid kulutusi ning kasumit).

Ujuva hinnaga raha laenamine maandab osaliselt ka panga intressiriski ning selle võrra peaks vähenema laenuvõtjale kohaldatav intressimarginaal.

Maailmas kasutatakse ujuintressiga laene tavaliselt pikemaajaliste laenude puhul, erinevatel hinnangutel on üle poole laenude üldmahust laenatud ujuva hinnaga. Lae-nuvõtja peab sel juhul loomulikult oskama ja ka julgema prognoosida, kuhupoole võib üldine intressitase ja sellega korrelatsioonis olev Tali-bor liikuda. Rusikareegli järgi võib märkida, et intressitaseme langemist prognoo-sides on soodsam võtta laenu ujuintressiga. Seega on teiselt poolt üldise intressitaseme tõustes kasulikum võtta laenu püsiintressiga. Samas võtab laenuvõtja sellega riski, et soovitud muudatusi ei toimu. Ühtlasi ei saa ka täpselt ette planeerida laenuintressideks minevat summat.

Intressitüübi valik sõltub laenu eesmärgist. Ujuintressiga laenu võtmisele peaks eelkõige mõtlema ettevõtja, kelle rahakasutuse eesmärk on pikaajalisem ja seotud intresside tasemega. Eelpool toodut illustreerides võiks selleks olla näiteks kinnisvaratehing.

Hetkel kuum