31. juuli 1996 kell 22:00

Lühiuudised välismaalt

Euroopa komisjon tegi ette-paneku kärpida põllumajan-dussubsiidiume, suunamaks raha 1,2 miljoni tonni soovimatu loomaliha ladustamiseks.

ELi põllumajandusvoli-niku Franz Fischleri sõnul on veiseliha tarbimine kohati langenud 20--30%.

«Veiselihasektoris on kriis nii suur, et ELil ei ole muud võimalust, kui osta üles tohutud lihamäed, mida maha müüa ei ole võimalik, ning kärpida subsiidiume põllumeestele,» ütles Fischler.

Fischleri sõnul läheb veiselihaoperatsioon maksma 2,4 mld ECUd (3 miljardit dollarit). AP-REUTER -BNS

Leedu suurim erapank Vilni-aus Bankas AB lõpetas Balti regiooni esimese GDRi inst-rumentide emissiooni, teatas emissiooni korraldanud Nomura International PLC.

Pank suurendas emissioo-niga aktsiakapitali 59% ehk ligikaudu 17,1 mln dollari võrra.

Vilniuse panga emissioon oli esimene GDR-emissioon endises Nõukogude Liidus ja Balti regiooni suurim rahvusvaheline emissioon, teatas Nomura.

Emissioon lõppes kaheksakordse ülemärkimisega.

GDRid (globaalsed deposiidikviitungid) on aktsiaid esindavad instrumendid, mis liiguvad aktsiate asemel, kusjuures aktsiaid ümber ei registreerita. BNS

Inflatsioonimäär Euroopa Liidus langes juunis 2,5 protsendini, võrreldes 2,7 protsendiga neljal eelmisel kuul ning 3,2 protsendiga möödunud aasta juunis, teatas Euroopa Liidu statistikaamet.

ELi keskmisest madalam oli inflatsioon 11 liikmesrii-gis. Endiselt on madalaim inflatsioonimäär (0,4%) Soo-mes ja kõrgeim Kreekas (8,8%). Alla ühe protsendi oli inflatsioonimäär ka Rootsis (0,8%). BNS

Venemaa lennuliinidel töö-tavaid Boeinguid hakkab detailidega varustama ühend-ettevõte Rõbinski Mootorid. Selleks luuakse ühisettevõte General Electricuga, mis omab osalust USA lennukitootjas.

Loodava ühisettevõtte käsutusse on antud üks tehase korpus koos seadmetega, kus hakkavad valmima Boeingutel kasutatavad mootorid ST-7 ja CFM-56 ning elektrigeneraatorid.

Rõbinski Mootorid, nagu teisedki tehased, elab läbi raskeid aegu ning on seetõttu meeleldi valmis koostööks prestiizhikate lääne firmadega. ITAR-TASS-ETA

Moskva linnavalitsus keelas linnas mineraalvete tootmise ja levitamise, mis kannavad küll originaalsete mineraal-veesortide nimetusi, kuid on kohapeal «mineraliseeritud», teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Otsus puudutab eeskätt suurtes plastpudelites Bor-zhomi, Jessentuki, Narzani ning teiste tuntud mineraalvete sildi all turustatavat kaupa.

Kõigile sedasorti toodete valmistajaile on antud kuu aega oma kaubanimetuse muutmiseks, kuhu ei tohi jääda isegi vihjet traditsiooni-listest mineraalvetest.

Korralduse mittetäitjaid ootavad kõrged trahvid. ITAR-TASS-ETA

Kõige rohkem tegelevad USAvastase majandusluurega Prantsusmaa, Iisrael, Hiina, Venemaa, Iraan ja Kuuba, teatas USA luure keskagentuur (LKA).

Jaapani kollektsioon avalikust infost USA kompanii-de ja nende tegevuse kohta on aga suuremalt jaolt legaalne, öeldi USA kaubandusalases infolehes The White House Weekly.

Majandusspionaazhi defineeris LKA kui valitsuse juhitud või korraldatud salajasi püüdeid koguda USA majandussaladusi või omandiinfot.

«Kõige suurem oht USA majanduse konkurentsivõimele on USA teadus- ja tehnikaandmete organiseeritud vargus välisriikide valitsuste juhtimisel,» nentis LKA. AP-BNS

Rahvusvaheline valuutafond (IMF) soovitab sõlmida rahvusvahelise pakti võitluseks rahapesu vastu.

Aastas pestakse maailmas umbes 500 miljardit dollarit illegaalsest narkokaubandu-sest ja muudest kuritegeli-kest toimingutest saadud raha. Rahapesu käive võib ulatuda triljoni dollarini.

IMFi fiskaalpoliitika osakonna esimees tegi ette-paneku sõlmida rahvusvaheline kokkulepe, mis paneks paika standardid maailma rahaturul osaleda soovivate rii-kide jaoks.

Pestud raha kasutatakse sageli altkäemaksu andmi-seks ning kohalike võimude ja tervete valitsuste hirmutamiseks, märkisid IMFi ametnikud.

«Sellise tegevuse mõju valitsusele ja seaduslikele ettevõtetele on selgelt nähtav Venemaal, Kolumbias, Itaalias ja Mehhikos. Nendes riikides ähvardab kuritegevus vallutada demokraatlikud institutsioonid ja ausa valitsuse,» märkis IMFi esindaja. AP -BNS

Hetkel kuum