9. jaanuar 1997 kell 22:00

EVP viiakse börsile

Rahandusministeerium koostab praegu uut EVPde väljaandmise ja nendega arveldamise korda, mille loodetavasti aprillis kinnitab ka valitsus. Uus kord võimaldab hakata EVPsid Tallinna väärtpaberibörsil noteerima.

Äripäeva arvates on EVPde viimine Tallinna väärtpaberibörsile EVP-omanikele positiivne uudis. See elavdab ja kiirendab EVPdega kauplemist ning peaks alguses tõstma natukene ka EVP hinda. Uus kord lubab ka EVPsid pantida, mis võimaldab neid kasutada pangalaenu tagatisena. Iseasi on muidugi see, kui rõõmsalt on pangad nõus EVPde pantimisel raha välja laenama.

EVPdega kauplemisele võib hoogu juurde anda ka eelmise aasta lõpust kehtiv erastamisseaduse muudatus, mis lubab EVP-kontot avada ka välismaalastel. Viimastel on konto kasutamisel samad õigused ja võimalused nagu kodanikest kontoomanikel.

Tilk tõrva meepotis on aga see, et koos füüsiliste isikutega ei muutunud juriidilistest isikutest ja asutustest kontoomanike ring. See tähendab, et välismaised juriidilised isikud EVPdega avalikult kaubelda ei või. Sellise kitsenduse vajadus jääb arusaamatuks. Võib-olla kardetakse, et mõni välismaine firma tuleb ja hakkab Eestis EVPsid massiliselt kokku ostma. On väheusutav, et nii juhtub. Aga kui juhtubki, siis pole selles ka midagi halba. Viru hotelli erastamine näitas, et kui välisinvestor väga tahab, siis on tal võimalik suhteliselt lihtsalt kasutada kodumaisele investorile mõeldud soodustusi.

Lisaks uuele EVPdega arveldamise korrale peaks alanud aasta EVPde omanikele veel teisigi rõõmusõnumeid tooma. Üleeile kinnitas erastamisagentuuri nõukogu käesoleva aasta erastamisnimekirja, millesse lülitatud osa ettevõtete aktsiad tulevad müüki EVPde eest.

Teiste ettevõtete hulgas ka-vatsetakse käesoleval aastal riigi osalus erastada aktsiaseltsides Eesti Metallieksport, Finest Palace, HTM Sport. Kannatlikumad EVP-omanikud võivad aga saada Eesti Gaasi ja Liviko aktsiate omanikuks.

EVPde üks peamine katteallikas on maa. Vaatamata sellele, et Eestis pole keegi maareformi kiirendamise vastu, pole riik kahjuks maareformi läbiviimisel suuri edusamme teinud ja nii ei ole paljudel inimestel olnud võimalik ka oma EVPsid maa erastamisel kasutada.

Äripäeva arvates aitab maareformiga seotud probleeme leevendada Saue linnavalitsuse poolt valitsusele tehtud ettepanek, et maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud ja maa erastamise korraldamine tuleb delegeerida kohalike omavalitsuste pädevusse.

Selleks et inimestel oleks võimalik enne järgmise aasta 31. detsembrit, mil lõpeb EVPde kasutamise tähtaeg, oma väärtpaberid ära kasutada, tuleb maa erastajatele anda võimalus tasuda maa ostuhind EVPdes samal ajal, kui esitatakse omavalitsusele maa erastamise taotlus.

Inimestele on küll antud võimalus osta EVPde eest hüvitusfondi obligatsioone, ettevõtete vähemusaktsiaid, erastada korter või EVPd lihtsalt maha müüa, kuid nendest võimalustest on jäänud väheks, et kogu väljastatud EVPde massi kustutada. Kui lähiajal maareformi läbiviimisel mingit murrangut ei toimu, siis peab hakkama EVPde kehtimise tähtaega pikendama, sest riik pole inimestele jagatud EVPdele suutnud pakkuda piisavalt katet.

Hetkel kuum