29. september 1997 kell 22:00

CEMTi sõjas pole vaherahu näha

Autovedajate kisklemine rahvusvaheliste maanteeveo lubade jaotamisel on hakanud lõpuks silma ka teede- ja sideministeeriumile. Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) kohustati koostama uued CEMT lubade jaotamise põhimõtted. Projektis kirjas olevad nõuded on aga endiselt hambutult üldised, et sõeluda välja väike hulk firmasid, kes saavad CEMT lubade omanikuks.

Möödunud nädala kolmapäeval istusid ministeeriumi maanteeliiklusosakonna esindajad koos ERAA nõukoguga, et saada selgust, kuidas on ERAA kasutanud ministeeriumi usaldatud õigust jaotada autovedajatele teelube. Ei saadud selgust. «Seda on raske öelda ja peab vaatama konkreetsete firmade kaudu,» vastab ministeeriumi maanteeliiklusosakonna juhataja asetäitja Alar Ehasalu küsimusele, kas ERAA on eiranud CEMT jaotamise põhimõtteid. Viga leiti hoopis olevat aegunud põhimõtetes. ERAA nõukogu kohustati need ümber vaatama ja ministeeriumile esitama. Reeglistiku abil tuleb määrata firmade grupp, kellel on õigus lube saada, ning seejärel jaotada load arvuliselt väljavalitute vahel.

ERAA peasekretär Toivo Kuldkepp on nõus, et lubade jaotamine tuleb teha jäigemaks. See vähendab subjektiivsust. Ta toob näiteid uuest jaotuspõhimõtete projektist: eelistada ettevõtteid, kes ei ole rikkunud CEMT lubade ja TIRi kasutamise reegleid, on eeskujuks liiklusohutuse kindlustamisel, omavad CMR-kindlustust, on valdavalt Eesti kapitaliga, omavad rohkem nn rohelisi veokeid.

Need jaotusprintsiibid kodurahu ei too. Usun, et ka varem ei antud defitsiitseid CEMT lube firmadele, kes on kuritarvitanud nende kasutamist või pole kinnipidanud TIR-konventsioonist. Ei ole selge, mille järgi tehakse kindlaks eeskujulikumad liiklusohutuse kindlustajad. CMR-kindlustust omab aga juba enamik autofirmad, kes tahavad tööd leida. Kindlasti ei ole väliskapitali osalusega firmad nõus ka väitega, et Eestile eraldatud veoload on Eesti riigi ressurss ja nende jagamisel tuleb eelistada puhtaid Eesti firmasid. Ainsana on raske vastu vaielda roheliste ja superroheliste autodega firmade eelistamisele, kuid seda jälgiti ka varem ja tüli see ei vältinud.

Hetkel kuum