3. november 1997 kell 22:00

NRG valmis uueks äriplaaniks

«Eesti valitsus küsis meilt septembris, kas NRG on nõus jätkama läbirääkimisi, võttes aluseks valitsuse esitatud lähtetingimused. Nüüd vastasime, et oleme nõus,» lausus majandusministrile kirja üle andnud NRG Energy Eesti esinduse direktor Hillar Lauri.

Lauri sõnul kaasnes Robert Browni kirjale ka mitmest punktist koosnev lisa, milles on üldsõnaliselt määratletud läbirääkimiste eesmärk valitsusega ja läbirääkimiste pidamise kord. »Lahtine on läbirääkimiste pidamise aeg,» lisas Lauri. «Tõenäoliselt kestavad need kuus kuni kaheksa nädalat.»

Läbirääkimiste lähim eesmärk on koostada uus äriplaan Balti ja Eesti elektrijaama erastamiseks, sõnas Lauri. «Kui valitsus kiidab äriplaani heaks, on meie kaugem eesmärk luua ühisfirma AS Narva Elektrijaamad,» lisas ta. 51 protsenti elektrijaamade haldamiseks loodava Narva Elektrijaamade aktsiatest kuuluks Eesti riigile.

Jaak Leimann ütles eile, et ta koostab valitsuse vastuse NRG Energyle pärast valitsuse tänaõhtust nõupidamist, kus arutatakse RE Eesti Energia erastamise kava. «Rõhutan vastukirjas, et tegemist on uue äriplaani koostamisega, mitte vana parandamisega,» ütles Leimann.

Leimanni sõnul oli Eesti elektrijaamade ostmisest huvitatud NRG Energy kiri ootuspärane. «Ootasime kirja ja selget vastust juba ammu,» lausus majandusminister. «Pall oli ju nende käes.»

Leimanni sõnul on NRG Energy otsinud ka varem majandusministeeriumiga kontakte, et teada saada ministeeriumi arvamust võimalike edasiste käikude kohta elektrijaamade erastamisel.

Eesti valitsus ei kiitnud 23. septembril heaks NRG Energy, Eesti Energia ja valitsuse koostöös valminud Narva elektrijaamade erastamise äriplaani, kuid oli valmis teatud tingimustel ameeriklastega läbirääkimisi jätkama. Valitsuse otsuse kohaselt tuleb elektrijaamade erastamisel loodavas ühisfirmas säilitada riigi osalus vähemalt 51 protsendi ulatuses, kusjuures riigile peab jääma õigus endale kuuluvaid aktsiaid vabalt võõrandada. Elektrijaamade uuele omanikule võib valitsuse otsusega tagada turgu mitte rohkem kui 75 protsendi ulatuses kohalikust turust ja mitte kauem kui kaheksaks aastaks. Ühisettevõtte omakapitali tootlikkus ei tohi olla esimesel viiel aastal üle 12 protsendi, alates kuuendast aastast mitte üle kaheksa protsendi.

Valitsuse poolt tagasi lükatud eelmise äriplaani kohaselt soovis NRG Energy osta 49 protsenti ASi Narva Elektrijaamad aktsiatest 67 miljoni USA dollari eest (ligi 940 mln krooni).

NRG Energy Eesti valitsusele tehtud ettepanekutes nähakse ette mõlemalt poolt täisvolitustega delegatsioonide loomist läbirääkimiste pidamiseks Narva Elektrijaamade uue äriplaani üle. NRG Energy paneb ette moodustada delegatsioonid kuni kuueliikmelisena.

Jaak Leimanni sõnul on majandusministeeriumis juba arutatud, kes võiksid osaleda valitsuse poolt volitatud läbirääkijatena. «Näeme läbirääkijatena kolme kuni kuut inimest,» ütles Leimann. Samas polnud ta nõus konkreetseid nimesid ütlema.

«Kindlasti ei lülita me delegatsiooni Arvi Hamburgi,» lisas Leimann. Hillar Lauri on varem ajakirjanduses väitnud, et NRG Energy ei soovi läbirääkimisi pidada majandusministeeriumi praeguse nõuniku, eelmise äriplaani koostamisel ja hiljem selle mahategemisel osalenud Arvi Hamburgiga.

Kui läbirääkimistel kompromissi ei leita, lähevad Balti ja Eesti elektrijaam järgmisel aastal erastamisele erastamisagentuuri kaudu, ütles Jaak Leimann. Eesti Energia või selle osade erastamise vastu on varem huvi ilmutanud Rootsi energeetikafirma Vattenfall, Soome firma Imatran Voima, Saksamaa ettevõte Preussen Electra ja teine USA firma Duke Energy.

Hetkel kuum