14. detsember 1997 kell 22:00

Mida arvestada laenude andmisel

Laenude andmisel tuleks silmas pidada kolme aspekti:

- Majanduslik loogika. Laenude andmist ettevõtte poolt võiks üldjuhul käsitleda investeerimistegevusena. Laenude haldamine võib tihti osutuda kulukaks, mistõttu oleks otstarbekam see usaldada pankade hooleks. Seega tuleks laenude andmisel alati pidada silmas majanduslikku kasu ja alternatiivseid investeerimisvõimalusi.

- Maksuküsimused. Üks laiemalt levinud laenude andmise vorme on laenud oma töötajatele. Oma töötajatele 8 protsendist madalama intressiga antavad laenud on käsitletavad erisoodustusena, mis maksustatakse 59 protsendiga (sotsiaalmaks ja üksikisiku tulumaks). Seega on näiteks intressita laenu puhul erisoodustuseks 8protsendiline intressisumma.

- Juriidilised aspektid. Kuigi äriseadustik hakkas kehtima juba 01.09.1995, pole paljud ettevõtjad teadvustanud, et nii aktsiaselts kui ka osaühing ei tohi anda laenu oma omanikele, juhatuse ja nõukogu liikmetele, prokuristile jt samaväärsetele isikutele. Silmas tuleks pidada ka seda, et äriseadustiku alusel ei tohi laenude andmine kahjustada väikeaktsionäride huvisid.

Hetkel kuum