13. jaanuar 1998 kell 22:00

Tallinna Soojus kavandab elektri tootmist

Elektri tootmiseks kohaldab Tallinna Soojus Lipavski sõnutsi kombineeritud jaamaks praegu vaid soojusenergia tootmisega tegeleva Iru jõujaama, lisaks kavatsetakse rajada veel üks analoogne jaam. Need kaks jaama kataksid kogu Tallinna kaugküttevajaduse ja peaaegu kogu Eesti elektrienergiavajaduse.

Lipavski rääkis, et tema nimetaks seda plaani Tallinna tarbijatele toodetava soojuskoormuse ärakasutamiseks elektritootmises. Soojus- ja elektrienergia koostootmise rakendamine Tallinnas nõuaks investeeringut, mis oleks ühtekokku suurusjärgus üle miljardi krooni, lausus Lipavski.

Küsimusele, mida võidab tavakodanik selle plaaniga, vastas Lipavski, et soojuse hind stabiliseerub ning Eestis kujuneb elektrienergia turg.

Lasnamäele, Mustamäele, Lillekülla ja teistesse tsentraalküttel olevatesse linnajagudesse on kontsentreerunud suur tarbijakoormus, mida arvestades saab rakendada ühel ajal nii soojus- kui elektrienergia koostootmist, nn kombijaama, rääkis Lipavski.

Ta ütles, et ehkki idee ise ei ole midagi uut ja on kasutusel mitmel pool maailmas, ei tulnud see Eestis seni kõne alla, sest põlevkivist toodetud elektrienergia on siin odav. Praegu, mil elektrienergia hinnad on järjest tõusnud, tasub kombijaamade rajamine tõsiselt kaalumist, rääkis Lipavski.

RE Eesti Energia peainseneri asetäitja arengu alal Rein Talumaa ütles, et Tallinna Soojuse juhi mõttekäik ei ole sugugi üllatav ega uus. Eriti Põhjamaades on tema sõnutsi kaugkütet selliselt arendatud, et toodetakse koos soojus- ja elektrienergiat.

«Mõtteviis ise on igati arukas,» sõnas Talumaa, lisades, et samas on oluline hinnata, kuidas asi majanduslikult ära tasub.

«Kui see asi lõpuks sünnib, siis loomulikult sünnib ta konkurendiks Eesti Energiale,» kommenteeris ta Tallinna Soojuse elektritootmise kava. «Konkurentsis selgub, kumma elektrienergia või soojus on odavam.»

Lipavski sõnul on elektri tootmiseks vaja, et Tallinnas töötatakse välja ja kinnitatakse linna energeetikakontseptsioon. «Ma olen veendunud, et üks selle põhimõtetest on arendada Tallinnas kombineeritud soojus- ja elektrienergia tootmist,» lausus Lipavski. Ta märkis, et töö selle plaaniga juba käib ning mais esitatakse kava linnavalitsusele kinnitamiseks.

Pärast energeetikakava kinnitamist tehakse tehnilis-majanduslik eeluuring, kas Tallinna on vaja rajada veel üks kombijaam. Samuti on vaja välja selgitada, milline on selles jaamas kasutatav kütuseliik, kui suur on investeeringute maht ning orienteeruv tasuvusaeg, ütles Lipavski.

Kui selgub, et asi on põhjendatud, korraldab linn eeluuringu põhjal investeerimisprojekti leidmiseks konkursi ning siis järgneb juba töö selle jaama ehituseks, rääkis ta.

Hetkel kuum