22. märts 1998 kell 22:00

Presentatsiooni läbiviimine

Paljud firmad korraldavad reklaami ees-märgil või mõnel muul põhjusel presentatsioone või seminare. Kuid sageli on firmadel tegemata presentatsioonile eelnev kodutöö ning seetõttu võib juhtuda, et reklaamist areneb sujuvalt antireklaam.

Kui eesmärk on reklaamida oma firmat/esinejat, siis peab esitluse läbiviijal olema esinemise kogemus ja atraktiivsus.

Elementaarsete vigade vältimiseks peaks tähelepanu pöörama järgmistele põhimõtetele:

- alustage esinemist kuulajate informeerimisega:

-mis on teie nimi ja positsioon;

-mis on esinemise teema ja eesmärk;

-missugune on ettekande ülesehitus ja kaua see kestab;

-millist tulemust ootate kuulajatelt;

- esinege valju ja selge häälega;

- kasutage kõnes pause, küsimusi ja vastuseid;

- kasutage julgelt ja väljendusrikkalt kehakeelt;

- kuulajatega vahetu kontakti saavutamiseks korraldage võimalusel nende istumine ümber esineja. Ei ole hea kasutada presiidiumi lauda, see loob barjääri kuulajate ja esinejate vahele;

- tehke ettekanne huvitavaks, sidudes teema näidete ja praktikaga;

- otsustage, mis kuulajaskonda huvitab ja kasutage seda teadmist esinemise eesmärkide saavutamiseks;

- kui kasutate esinemisel paber-, valgus- või muud tahvlit, siis kirjutage sellele ainult märksõnad või sümbolid.

Ärge katkestage oma juttu tahvlile kirjutamise ajal;

- valgustahvli kasutamisel mõelge eelnevalt läbi, kas kiled jutule üldse midagi juurde annavad;

- pidage rangelt kinni ajakavast;

- varuge aega, et vastata kuulajate küsimustele;

- ärge pidage väga pikka ettekannet, sest kuulajate tähelepanu hajub;

- tänage kuulajaskonda oma esinemist lõpetades;

Esinemise kohta tagasiside saamiseks tuleks presentatsiooni lõppedes jagada välja selgelt loetav ning lühike kirjalik küsitlus, mida täites on kuulajatel punktisüsteemi abil võimalus hinnata esinemist.

Ühelt poolt saab tagasiside kaudu esineja kuulajaskonna arvamusi ja ettepanekuid ning teiselt poolt tunnetab publik, et nende arvamus on oluline.

Hetkel kuum