2. aprill 1998 kell 22:00

Ebaseaduslik riiklik hinnakiri

Maavalitsuste halduses olevad hoo-neregistritalitused võtavad arhii-viteenuste eest ebaseaduslikku tasu, mida ei kanta edasi riigieelarvesse, vaid kasutatakse maavalitsuse omatuludena. Markantne näide selles osas on Harju maavalitsus, mis maavanem Mait Korneti kehtestatud kopsakate tariifidega teenis möödunud aastal ebaseaduslikult 2,8 miljonit krooni.

Äripäeva arvates aitaks praeguse ebaselge olukorra lõpetada hooneregistrite teenuste erastamine. Nii pandaks mängureeglid täpselt paika ja ametnikel poleks enam võimalik kodanike käest ebaseaduslikult raha välja nõuda.

Kindlasti muutuksid hooneregistri teenused erastamisel odavamaks, sest operaatorfirma leidmiseks korraldataks konkurss ja kõige madalamaid teenusehindu pakkuv firma hakkakski teenust osutama. Leping oleks tähtajaline ja selle lõppedes tehtaks uus pakkumine.

Mingeid takistusi hooneregistrite erastamisele ei tohiks olla, sest Harjumaa hooneregister töötab juba praegu nagu erafirma.

Näiteks on maavalitsuse ametnikud kehtestanud enda konsultatsiooni tunnihinnaks eraisikutele 100 krooni ja ettevõtetele 150 krooni. Konsultatsioonide jagamine peaks aga kuuluma riigiametniku töökohustuste hulka. Ainus vahe nüüdse ja erastatud süsteemi vahel on see, et praegu on tegemist monopoliga, mille tegevuse kohta puudub riigil korralik ülevaade.

Harju maavanem Mait Kornet kasutab tugevama õigust ja sunnib inimesi oma rahakotti avama. Valikut pole, sest kui maksta ei taha, jääd lihtsalt dokumendist ilma. Võib ju kohtust õigust otsida, aga see tuleb lõppkokkuvõttes kulukam, ja nii ongi inimene sunnitud riigiasutuse ebaseaduslikule rahanõudmisele järele andma.

Harju maavalitsus on nagu kaan, kes on ennast harjumaalaste rahakoti külge kinnitanud ja üritab seda tühjaks imeda. Haistes head võimalust teenida tulu, mida ei pea riigieelarvesse kandma, vaid mille võib näiteks autode ostmisele kulutada, tõstis Mait Kornet veebruaris Harju hooneregistri teenuste hinda kuni neli korda.

Muidugi võib jätta hooneregistrite teenuse riiklikuks ja riigi finantseeritavaks. See eeldab, et ametnikud tegutsevad kodanike huvides, mitte nende huvide vastu. Samuti nõuab see riigipoolset tõhusat ja kulukat kontrolli, et Korneti-sugused ametnikud ei tekitaks olukorda, mis sarnaneb riikliku väljapressimisega.

Kõige parem võimalus ametnike isetegevus lõpetada on hooneregistri teenus erastada. See vähendab nii riigi kui ka eraisikute kulusid.

Hetkel kuum