16. juuni 1998 kell 22:00

Firma infosüsteemi loomine algab põhimõistetest

Infosüsteemide projekteerimisel kasu-tatakse sageli mõisteid strateegia, analüüs, disain, siirdamine, toetus. Tavalise inimese jaoks ei ütle need mõisted enamasti midagi. Tegu on infosüsteemi projekteerimisel eristatavate etappidega, mis eri metoodikate puhul esinevad ühel või teisel kujul peaaegu alati. Mida need etapid siis endast kujutavad ja miks on neid üldse vaja?

Strateegia peaks andma vastuse küsimustele: Miks üldse midagi teha? Mida tahetakse saavutada? Sihiks on konkreetse eesmärgi sõnastamine. Strateegia etapi tähtsaimaks tulemuseks tellija jaoks on infosüsteemi täpne arenduskava etappide kaupa.

Analüüsi etapp vastab küsimusele: Mida teha? Milline see süsteem on? Millist hulka informatsiooni see süsteem on võimeline käsitlema?

Disaini etapp küsib tegijatelt: Kuidas teha? Milliste vahendite abil süsteem valmis ehitatakse? Kui sobivad vahendid on esitatud, saab minna järgmisse etappi.

Ehitamise/kodeerimise ajal luuakse süsteem tegelikult ehk programmeeritakse, pannakse kokku süsteem ning testitakse. Koostatakse ka tehniline dokumentatsioon.

Siirde etapis toimub üleminek uuele süsteemile. Ostetakse riistvara, ühendatakse ja installeeritakse. Andmed konverditakse vajadusel uude süsteemi üle. Siirdeetapis koolitatakse ka kasutajaid.

Toetus järgneb pärast infosüsteemi valmimist, selle eesmärgiks on infosüsteemi töös hoidmine. Sealjuures püütakse kasutajaid võimalikult vähe häirida.

Hetkel kuum