20. detsember 1998 kell 22:00

Vanalinna korterite hinnatõusu osas pole maaklerid üksmeelel

Tallinna vanalinn on olnud ja jääb ka tulevikus kõige atraktiivsemaks piirkonnaks, kus tingituna püsivast nõudlusest hea kauba järele hinnad ei lange. Valdav enamik vanalinna korteri soetanutest on välismaalased, keda meie rahaturul toimunud muudatused ei ole mõjutanud. Võrreldes teiste raha paigutamise võimalustega on korter vanalinnas ka suhteliselt riskivaba investeering.

Lähtudes eespoolöeldust ja pessimistlikest majandusprognoosidest ees ootava aasta kohta ei ole oodata olulist hinnatõusu. Suures plaanis tõusevad hinnad inflatsiooniga samas suurusjärgus, seega jäävad enam-vähem samale tasemele.

Vanalinna korteril on oluline hinnakomponent -- arhitektuurne väärtus, mis kasvab 100% kindlusega. Seetõttu kõiguvad hinnad Tallinna vanalinna korteritel vähem kui kesk- ja äärelinna korteritel.

Kuna laenusaamine on muutunud paljudele Eesti elanikele üle jõu käivaks, siis on suurem osa vanalinna kinnisvara soetajatest välismaalased. Välismaalased tunnetavad oma monopoolset seisundit vanalinnas ja kauplevad hinda alla.

Kui järgmisel aastal finantseerimisvõimalused ei parane, ei ole eestlastest ostjatel võimalust turgu tasa-

kaalustada ning see tingib ülepakkumise jätkumise ja hinnalanguse 5--15%.

Vanalinnas on sel aastal 10% hinnatõus toimunud remonditud korteritel, mis asuvad remonditud majades. Remonditud korteri ruutmeeter remontimata majas maksab praegu 16 000--17 000 krooni, remonditud korteril remonditud majas 20 000--25 000 krooni.

Käesoleval aastal on suurenenud nõudlus just remonditud majas asuvate remonditud korterite järele, sest kliendid saavad aru, et majaelanikega koostöös maja remontimine läheb vähemalt sama kalliks kui kohe remonditud majja korteri ostmine.

Järgmiseks aastaks prognoosin vanalinnas 10--15% hinnatõusu, sest pakkumine on küllaltki piiratud ja nõudlus stabiilne.

Hetkel kuum