Kaja Koovit • 31. jaanuar 1999 kell 22:00

Kinnisvaraeksperdi omanikud kohtu otsustada

«Poolteist aastat on meid lollitatud ja meie aktsiaraamatusse kandmisega venitatud, tuues erinevaid ettekäändeid, et meid mitte aktsionärideks lasta. Väikeaktsionäri ei kaitse keegi ja meil on kahtlus, et viivitamisega püütakse aega võita ja firma vara ümber kantida,» ütles ühe aktsiaid ostnud firma TKM Vara OÜ juhataja Peeter Oja.

Kinnisvaraeksperdi teised aktsionärid ei soovinud oma aktsiate eelisostuõigust kasutada ning aktsionär Vallo Saar müüs 1997. a juulis 88 aktsiat ehk neljandiku firmast ligi 300 000 krooni eest firmadele TKM Vara ja E.O. Map. Kolm kuud pärast tehingut otsustasid Kinnisvaraeksperdi teised aktsionärid Saare aktsiad sundvõõrandada ja deponeerisid Saare kontole nominaalhinna ehk 88 000 krooni. Aktsiad jagati teistele aktsionäridele, märkis Oja.

Kinnisvaraeksperdi juhataja ja üks omanikest Tambet Tiits lausus, et firma juhatus saatis kirjaliku avalduse, kus teatas et ollakse huvitatud aktsiate ostmisest, kuid nendega ei võetud ühendust ja sõlmitud ostu-müügilepingust teatati kaks kuud hiljem, kuigi seaduse järgi peaks see toimuma viivitamatult.

Uusi aktsionäre esindav advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tegi juba 1997. a ettepaneku, et Kinnisvaraekspert maksaks uutele aktsionäridele välja aktsiate eest Saarele makstud summa. Aasta hiljem tuli samast büroost kiri nõukogu liikmete ja juhatuse ümbervalimise nõudega, rääkis Tiits.

Aktsiate ostu-müügitehinguga on seotud mitu kohtuvaidlust. Eelmise aasta novembrikuus langetas kohus otsuse, et Kinnisvaraekspert peab TKM Vara OÜ ja E.O. Mapi 88 aktsia omanikuna aktsiaraamatusse kandma. Riigikohus peaks oma otsuse edasikaebuse osas langetama lähiajal.

Kinnisavaraeksperdi senised aktsionärid kahtlustavad, et aktsiamüüki ei ole tegelikult toimunud. Tiits lausus, et müügilepingus sätestatud aktsiate hind on raamatupidamislikust väärtusest üle kolme korra kõrgem. Samuti ei ole firmal ühtegi aktsiatähte, mille üleminekust müügilepingus räägitakse. Lepingu pooled ei ole esitanud ka ühtegi tõendusmaterjali selle kohta, et raha on liikunud. Tekib küsimus, kas müüja on tasunud sellelt tulumaksu, lisas Tiits. «See kõik annab meile alust arvata, et tehingut ei olegi tegelikult toimunud,» rääkis Tiits.

Oja kinnitas, et nad on valmis sellekohased dokumendid esitama.

Kinnisvaraekspert esitas aasta algul Tallinna linnakohtule hagi müügilepingu õigustühiseks tunnistamise kohta. Istungi toimumise aega ei ole veel kindlaks määratud.

Hetkel kuum