ÄP fototoimetus • 4. märts 1999 kell 22:00

Hinnang erakondadele

Keskerakonna ideed seada ettevõtte tulumaksu kaotamine sõltuvusse töökohtade arvust on hoop väikeettevõtetele ja soodustab ebaefektiivsust.

Ettevõtluse arendamisel ei peaks eesmärk olema mitte võimalikult suure töötajaskonnaga, vaid edukate ettevõtete tekkimine. Keskerakond oma tulumaksusoodustusega karistab aga ettevõtjaid, kes suudavad oma tootmist korraldada efektiivsemalt ja väiksemate tööjõukuludega. Kui näiteks 10 töötajaga mööblitööstusettevõtte maksukoormus on suurem kui tema 100 töötajaga konkurendil, siis on väikeettevõtja varsti sunnitud tegevuse lõpetama. Selline lähenemine on vale ja lühinägelik, sest mida rohkem on Eestis väikeettevõtjaid, seda parem on ka tööhõive.

Keskerakonna tugevus ja ka nõrkus on nende liider Edgar Savisaar. Savisaar suudab läbi viia hea valimiskampaania, panna meedia, poliitikud ja tavainimesed endast ning Keskerakonnast rääkima, kuid sama hästi oskab ta saavutatud edu maha mängida. Savisaar on kõigile suurematele erakondadele peale Maarahva erakonna suutnud noa selga lüüa. Sellepärast on tal raske endale uues riigikogus koostööpartnereid leida.

- astmelise tulumaksu kehtestamine

- maksusoodustused lastega peredele

- ettevõtete tulumaksu alandamine

- käibemaksu diferentseerimine taastada kord, et vähemalt 70% üksikisiku tulumaksust laekub kohalikku eelarvesse

- riigikaitsele ja riigivalitsemisele tehtavate kulutuste osa vähendamine eelarves

Edgar Savisaar (48) on nii Keskerakonna tugevus kui nõrkus.

Maarahva erakond soovib suurendada riigi osa majandus- protsesside juhtimisel ja suunamisel. Nende valimisplatvormi nurgakivi on põllumajandus ja kõige suurem viga on lõhe tõmbamine maa ning linna vahele.

Tegemist on protestiparteiga, kes esindab väga selgelt ainult ühte huvigruppi. Nii kitsapiiriline lähenemine on vale, sest Eesti ühiskonna probleemide lahendamiseks ei piisa ainult põllumajandustootajate doteerimisest ja siseturu kaitsest.

Kui veel neli aastat tagasi saatis Maarahva erakonda maal edu, siis neli aastat võimulolekut on nende populaarsusele halvasti mõjunud. Otsusega minna valimistele oma nimekirjaga soovis Maarahva erakond küll valitsusest eemalduda, kuid see pole neil hästi õnnestunud. Nende tegematajätmised on valijatel meeles ja sellepärast võtavad Maarahva erakonnalt osa hääli kindlasti Mõõdukad.

Valimisdebattides on lõbus vaadata Maarahva erakonna poliitikuid, kes oma lubaduste täitmatajätmises süüdistavad viimased neli aastat opositsioonis olnud Isamaaliitu.

Selline enda äpardumiste lükkamine teiste kaela ei tee neile au.

- olid eelmistel riigikogu valimistel liidus Koonderakonnaga, mistõttu on nende täitmata valimislubadused samad mis KoonderakonnalKoonderakonda ähvardab ukse taha jäämine

EME on ainus vaadeldud erakond, kelle esimees ja -number valimistel Arnold Rüütel (70) pole peaministri kandidaat.

Äripäeva eelistustes oleks Koonderakond paremal kohal, kui selle nimekirjaga ei oleks liitunud Maaliit ning Pensionäride ja Perede ühendus. Selline kolmest erakonnast koosnev nimekiri jätab valija tuleviku suhtes teadmatusse.

Kui Äripäev palus Koonderakonna valimisnimekirja etteotsa kuuluvatel poliitikutel Mati Meosel ja Mai Treialil valgustada oma maksupoliitilisi eesmärke, siis saime üllatusega teada, et neil puudub selles küsimuses ühine nägemus. Meos väitis, et astmelist tulumaksu ei toetata, Treial aga, et toetatakse. Koonderakonna ja Äripäeva seisukohad on vastupidised põllumajanduse ja siseturukaitse küsimustes.

Samuti häirib Koonderakonna valitsuse senist tegevust vaadates, et nad langetavad oma otsuseid konkreetsete isikute või ettevõtete huvidest lähtuvalt, mitte aga riigi kui terviku huve silmas pidades, näiteks vabatsoonid.

Kuuest olulisemast erakonnast on just Koonderakond see, kellel riigikogu valimiskünnise ületamine võib osutuda problemaatiliseks.

Koonderakonna juhid usuvad ise, et nad pääsevad uude riigikokku ning saavad seal kaalukeeleks.

- vabastada põllumajandusettevõtted tulumaksust

- vähendada ettevõtte tulumaksu

- väikeettevõtjale krediidisoodustus

- tõsta luksuskaupade käibemaksu 20 protsendini

- kiirendada riigiettevõtete erastamist

- siseturukaitse ja ekspordidotatsioonid

- vabastada paljulapselised pered tulumaksust ja diferentseerida tulumaksu sõltuvalt laste arvust

Mart Siimanni (52) juhitav Koonderakond võib osutuda valimiste suurimaks läbikukkujaks.

Mõõdukatesse ehk sotsiaaldemokraatidesse suhtub Äripäev ettevaatlikult. Erinevalt Reformierakonnast ja Isamaaliidust on Mõõdukatele hinnangut anda palju raskem, sest nende ümber valitseb teadmatus. Pole teada, kuidas õnnestub Mõõdukate ja Rahvaerakonna ühinemine, samuti pole selge, mida tähendab Eesti tingimustes see nn kolmas tee, mida Mõõdukate ühele peaideoloogile Marju Lauristinile rõhutada meeldib. Mõõdukate valmisplatvormis on nõrk ja liiga üldsõnaline majanduse arendamise osa. Lubatakse küll toetada mõningaid majandusharusid, kuid selline eelistamine ei ole õige.

Ei ole päriselt selge Mõõdukate suhtumine astmelisse tulumaksu. Mõõdukad ei toeta ka ettevõtte tulumaksu kaotamist. Ettevõtjaid peaks ärevaks tegema Mõõdukate nimekirjas figureerivad ametiühingutegelased. Soomlaste algatatud laevandussõda ja lennujuhtide streik on näited sellest, millist kahju võivad riigile ja majandusele tekitada tugevad ametiühingud.

Mõõdukad toetavad avatud majanduspoliitika kärpimist ning kolmandatele riikidele tollide kehtestamist. Viimast võib võtta valimiseelse populismina. Midagi olulist põllumeestele tollide kehtestamisega kolmandate riikide suhtes ei muutu.

- maksustada luksuskaubad

- anda maksumaksjale valida, kas maksta oma tuludelt makse või investeerida need nii enda kui ka ühiskonna jaoks tulutoovalt

- mitte suurendada riigieelarves riigikaitsele, riigivalitsemisele ja korrakaitsele tehtavaid kulutusi

Mõõdukate liider Andres Tarand (59) loodab järgmise valitsuse moodustamises sõna kaasa öelda.

Isamaaliidu maksupoliitiliste lubaduste kohta ei ole midagi halba öelda. Erinevalt Reformierakonnast lubab Isamaaliit ka alkoholi- ja tubakaaktsiisi külmutada, samas lubavad kaotada investeeringutelt ettevõtte tulumaksu.

Isamaalaste nagu Reformierakonnagi puhul häirib, et nad ei sea eesmärgiks maksukoormuse märgatavat vähendamist. Muidugi, kui lugeda Isamaaliidu sotsiaalpoliitilisi lubadusi, siis on praegunegi maksukoormus nende täitmiseks liiga väike.

Põllumajanduses ei julge Isamaaliit lubada otsetoetuste vähendamist. Samuti on nende valimislubaduste hulka tekkinud seni Maarahva erakonda iseloomustanud sõnaühend «kõlvatu konkurents», mille eest Isamaaliit lubab Eesti tootjaid kaitsta. See viitab, et erinevalt eelmisest Mart Laari valitsusest võib uus isamaaline valitsus suurendada Eestis protektsionismi.

Isamaaliit on tekitanud nostalgiat nendes valijates, kelle edu sai alguse Mart Laari valitsuse ajal. Isamaaliit on ka heaks alternatiiviks neile, kes on pettunud Reformierakonnas.

- vähendada riigieelarvesse laekuvat ettevõtte tulumaksumäära kuni selle täieliku kaotamiseni

- anda kohalikele omavalitsustele õigus kehtestada kohalik ettevõtte tulumaks, mille määr jääks oluliselt väiksemaks seni kehtivast üleriigilisest 26% suurusest ettevõtte tulumaksust

Isamaaliit ja tema esinumber Mart Laar (38) võtavad osa Reformierakonna loodetud häältest.

Reformierakonnaga kaasnev suurim muutus maksupoliiti- kas seisneb ettevõtte tulumaksu kaotamises. Uusi makse nad kehtestada ei luba. Üllatav, et nad ei luba vähendada põllumajanduse otsetoetusi.

Erakond lubab veel aktsiisimaksude kasvu aeglustada. Häirib, et reformistid ei luba maksukoormuse märgatavat vähendamist. Nende valitsemise ajal ei ületa maksukoormus 35% sisemajanduse kogutoodangust, praegu jääb see protsent 36 ja 37 vahele. Tunnustatud majandusekspert Ardo Hansson peab Eestile optimaalseks 32 protsenti.

Reformierakond on ainus, kes julgeb välja öelda, et tasuta kõrgharidust pole olemas ja üliõpilane peaks ise selle kinni maksma.

Reformistide võimalusi eelseisvatel valimistel kahandab läbikukkujate kuulsus. Reformierakond on suutnud oma valimisedu pärast valimisi kiiresti maha mängida. Neil pole olnud võimalik täita oma valimislubadusi ja sellepärast on ettevõtjate poolehoid hakanud viimasel ajal kalduma Isamaaliidu poole, keda mäletatakse kui jõudu, kes suutis Eesti arengut oluliselt kiirendada.

- anda laekuv üksikisiku tulumaks täielikult kohalikule omavalitsusele

- kaotada ettevõtte tulumaks

Reformierakonna liidri Siim Kallase (50) peaministrikoha võib viia 10 mln dollari kohtuprotsess.

Autor: ÄP

Hetkel kuum