8 märts 1999

Ainult kulude kokkuhoid ei ole mõõnaperioodil firmale lahendus

Paljudel juhtudel arvatakse ettevõttes, et majandusliku kasvu pidurdumise ja languse tingimustes on kõige olulisem kulude kokkuhoid.

Kulude analüüs ja kokkuhoiuvõimaluste otsimine on kahtlemata olulised, kuid tuleb osata eristada valdkondi, kus see on vajalik ja kus hoopiski õigustamatu.

Kaalu eelkõige ettevõtte üld- ja administratiivkulude kahandamist ning optimeeri tootmis- või teenindustegevust. Mingil juhul aga ei ole õige vähendada turunduskommunikatsiooni, uuringute ega arendustegevuse eelarvet.

Keskendu põhitegevusele, sellele mida ettevõttes kõige paremini osatakse.

Ülejäänud lisavaldkonnad, mis tekkisid majanduskasvu tingimustes pikemalt mõtlemata, likvideeri, müü või kujunda ümber iseseisvateks tütarettevõteteks.

Taga ettevõtte tegutsemise paindlikkus. Loo korraliku turunduse controlling-süsteem, et õigeaegselt reageerida muutustele. Ei tohi unustada, et nii nagu igale tõusele järgneb langus, järgneb ka igale majanduslangusele tõus.

Pööra pea peale uute toodete hinnakujundus. Arvestada ei tohiks nii nagu tavaliselt: minu kulu pluss kasum võrdub lõpphind, vaid turuhinnast lähtuvalt tuleb optimeerida tootmissisendeid.

Uue toote võimalikust realiseerimishinnast tuleb lahutada soovitav kasum ja sellest lähtuvalt leida sobiva hinnaga tooraine või komponendid, optimeerida tootmisprotsess ja määrata töötajatele makstavad tasud.

Loo väiksemad kiiresti reageerivad üksused, kelle abil on võimalik operatiivselt tegutseda, kindlustades sellega oma paindlikkust.

Selgita välja oma valdkonna liider, analüüsi tema tugevaid külgi ja võta nendest eeskuju.

Loo oma organisatsiooni kultuur, see võib osutuda ettevõtte kõige tugevamaks konkurentsieeliseks, sest seda on konkurentidel kõige raskem järele teha.

Konkurentsieeliste pingereas on kõige vähem kaitstud järeletegemise eest toode ise, järgnevad tootmistehnoloogia ja organisatsiooni ülesehitus. Raskem on aga kopeerida kliendisuhteid ja -strateegiat ning kõige keerulisem mõtlemisviisi, hoiakuid, väärtusi ja kultuuri.

Niinimetatud kasvujuhid peaksid ümber orienteeruma kriisijuhtideks.

Kaalu, kas ei oleks kasu ettevõttevälistest nõustajatest.

Juuruta mõtteviisi: langusaja üleelamine on mulle võimalus, kõik ebatraditsioonilised ideed, mõtted ja võtted on tervitatavad.

Eelpooltoodust lähtuvalt oleks ettevõtte juhtimise põhiülesanne majanduskasvu pidurdumise tingimustes efektiivsuse suurendamine. Põhiinstrumendid selleks on paindlikkuse suurendamine, kulude kokkuhoid ja nõudluse stimuleerimine.

Kulude kokkuhoiu puhul tuleb arvestada ka karidega. Rasketel aegadel langetatud hindu on hiljem raske või peaaegu võimatu tõsta.

Kulude alandamine võib mõjuda halvasti toote kvaliteedile ja klientide rahulolule. Töötajate motivatsioon võib langeda. Madal hind võib mõjuda halvasti firma imagole.

Autor: Algis Perens

Hetkel kuum