27. juuni 1999 kell 22:00

Kinnistusraamatul on kitsas kasutajaskond

Aasta algul käivitunud elektrooniline kinnistusraamat hõlbustab ametnike tööd, kuid praegu saavad seda tehnilistel ja juriidilistel põhjustel kasutada vaid kinnistusametid.

Kinnistusraamatu elektrooniline pidamine on kiirendanud maa kinnistamist ja korteriomandi seadmist, kuid kannatab andmesideliinide nõrkuse all ega võimalda väljaspool justiitsministeeriumi haldusala Interneti teel infopäringuid teha.

Ministeeriumi notariaadi ja registrite osakonna juhataja Rein Tiiveli sõnul ei vasta Eesti Telefonilt ostetud liin vajalikele parameetritele. Arvutisüsteem jookseb sageli kinni, sest andmesides tekkivad augud ja andmete hilistumine häirivad selle tööd. Hiiumaa kinnistusamet saab päevas 20 kande asemel teha vaid kaks, ülejäänud aja näitab arvuti ootel liivakella, märgib Tiivel. Tema sõnul paraneb andmeside siis, kui teiste firmade lisandumisel telefoniturule hakatakse pakkuma normaalset hinna ja kvaliteedi suhet.

Osalt tehnilistel, osalt juriidilistel põhjustel väljastab kinnistusamet kannete kohta andmeid vaid paberkandjal ja õigustatud huvi korral. Esmalt peaksid andmeid kasutada saama notarid, seejärel õigustatud huvi korral ka kinnisvarafirmad, kes saavad osta teatud andmetele ligipääsu paketi. Elektrooniliste andmete puhul on võimalik jälgida kannete tegemise järjekorda või aega ja identifitseerida päringute tegijad.

Aasta lõpuks peaks olema võimalik kinnistusraamatu ja samuti elektroonilise maakatastri ristkasutus.

Elektroonse kinnistusraamatu projekti raames tuli paralleelselt luua selleks õiguslik baas, tagada infotehnoloogia ja õpetada välja ametnikud. Selle aasta algusest kannavad kohalikud kinnistusametid andmed elektroonsesse kinnistusraamatusse.

Maad hakatakse valdavalt kinnistusraamatusse kandma, järele jäävad keerulisemad ja aeganõudvamad järelkanded. Maaga seotud tehingute osa ei vähene.

Kõige rohkem hõlbustab kinnistusraamat korteriomandi moodustamist. Kui varem tehti 200korterilise elamu iga korteri puhul raamatusse käsitsi eraldi kanded korteri ja maa kohta, siis nüüd sisestatakse alginfo üks kord.

Elektrooniline kinnistusraamat mitte ainult ei fikseeri andmeid, vaid võimaldab analüüsida kannete omavahelisi seoseid ja teha statistikat.

Kinnistusraamat võimaldab andmed üle kanda paberkandjal kinnistusraamatusse -- paberi peal on selge, mis andmed olemas on. Kui saame info normaalse kiirusega liikuma, siis võime paberkinnistusraamatust loobuda.

Elektroonne kinnistusraamat töötab loodetavasti varasemast küll kiiremini ja korrektsemalt, kuid info ise liigub inimeseni ikka paberkandjal, mida tuleb ukse taga istudes oodata ja vahepeal pangas riigilõivu maksmas käia.

Kinnistusameti tehniline sekretär väljastab soovi avaldanud isikutele kohapeal tutvumiseks registriosi ja -kaarte ning toimikuid ja väljastab puudutatud isikutele registrijagude ja -kaartide ärakirju. Puudutatud isikute ja õigustatud huvi üle otsustab kinnistusameti juhataja.

Kui klient sõlmib oma huvide esindamise lepingu kinnisvarabürooga, tekiks sellel õigustatud huvi konkreetse vara vastu. Praegu saadab kinnisvarabüroo kliendi kinnistusametisse iseseisvalt asju ajama ega suuda büroos talle tema kinnistut puudutavat infot anda.

Kinnisvarafirmade Liit tegi ministeeriumile ettepaneku, et liidu liikmed saaksid läbi arvutivõrgu kinnistusraamatusse päringuid esitada omavalitsustega võrdsetel alustel, sest me ei näe vahet ametniku ja kinnisvarafirma töötaja vahel.

Autor: Imbi E. Kaljuste

Hetkel kuum