Raul Seppa • 7. september 1999 kell 22:00

Kauplemisstrateegia peab olema paigas

Kauplemisstrateegia väljatöötamiseks tuleb läbida järgmised sammud:

1. Aktsia(te) valik. Aktsia peab olema turul piisavalt aktiivselt kaubeldav.

2. Kauplemisperioodi (trading cycle) määratlemine, millest tuleneb kauplemise agressiivsus. Eesti praktikas tundub, et lühim periood ei tohiks olla alla ühe nädala ja pikim periood üle kuue kuu. Omad piirangud seab siin ka investeeritavate varade hulk. Ilmselt ei ole tulemused head, kui näiteks teha ühe aktsiaga 10 mln krooniseid tehinguid kord nädalas.

3. Riskivalmidus ja turule sisenemise ajastamine. Neid kahte tuleks koos vaadelda, kuna esimesest oleneb teine. Kui investor on valmis rohkem riskima, siis võib turule sisenemise momendid rajada situatsioonidele, kus tehnilise analüüsi vahendid on kohe-kohe andmas ostu signaale, kuid ei ole andnud veel ühtegi kinnitavat signaali. Nimelt on tehnilise analüüsi üks võtmemomente prognooside kinnitus, milleks üldjuhul on hinna liikumine prognoositud suunas, trendijoonest läbiminek või mõningal juhul indikaatorite kindlad käitumisskeemid. Selliseid momente nimetatakse madala riskiga sisenemise kohtadeks (low-risk entry points). Ootamata ära kinnitust võib viia selleni, et seda ei tulegi ning hind jätkab langemist. Teiselt poolt võimaldab selline risk turule siseneda võimalikult õigel hetkel. Praktikas kogetu põhjal väidan siiski, et turule sisenemise täiesti ideaalse momendi tabamine on seotud suuresti juhusega ning seega tuleks kasutada koos kinnitusega ostusignaale. Sama kehtib ka müügimomentide ajastamisel.

4. Järjena eelmisele punktile on rangelt soovitatav kauplemisstrateegias kasutada kahjumiga kauplemise peatamist (stopp loss). Väga oluline on siinjuures, et stopp loss hinnad oleksid argumenteeritud tehnilise analüüsiga. Muidu võib juhtuda, et stopp loss'i rakendatakse hetkel, kui peaks hoopis turule sisenema. Stopp loss hindade kasutamise vajadust suurendavad tehnilise analüüsi eksimise faktorid, millest oli juttu 7. juuli Äripäevas.

Hansapank. Alates 6. augustist on HP tõusnud 11,9% (77,50 kroonilt 86,75 kroonile), moodustades ligikaudu 5kroonise amplituudiga hinnakanali. Sellega on HP pöördunud uude tõusufaasi, mis on kestnud ühtekokku juba ühe kuu.

Eeloleva nädala jooksul on oodata hinna kõikumist hinnakanali piirides, kuid orienteeruvalt kuu-poolteise perspektiivis on tõenäoline, et praegused hinnatasemed mõneks ajaks ületatakse. Isegi kui hind peaks läbima hinnakanali toetustaseme, jääb väljavaade positiivseks ja seda seetõttu, et allpool on hinda toetamas veel olulisem toetustase (joonisel toetustase 1).

Pikemas perspektiivis vaadatuna on HP liikunud tõusvas trendis 1998. aasta detsembrist alates. Analüüsides HP tsüklilisust, võib eeldada, et aktsia hind on väga lähedal käesoleva (aktiivse) tsükli tipule, mis võib olla jõudnud juba väljakujunemise faasi.

Sellest tulenevalt võib järeldada, et praeguse hinnataseme ületamine järgneva kuu-poolteise jooksul on kas suhteliselt minimaalne või suuremate liikumiste korral jäävad uued tipptasemed lühiajalisteks. Juhul kui hind peaks läbima joonisel toodud toetustaseme 1, võib järeldada, et tsükli tipp on juba saavutatud ja aktsia hind pöördub langusele.

Ühispank. EYP pikka aega kehtinud kauplemisvahemik 26,0--26,8 kroonil langes mõnevõrra, jäädes möödunud kuul 25,4--26,3 kr piiridesse. Ühtekokku on hind kõikunud 26,0 kr ümber juba neliteist nädalat.

Sellisele stabiilsusele võib leida huvitavaid fundamentaalseid põhjendusi ning ilmselt saab see ka ülejäänud turuosalistele mõne aja pärast teatavaks. Mõningaid signaale hinna edasise lühiajalise liikumise suhtes võivad anda hinnatasemete 25,4 kr või 26,3 kr läbimine.

Norma. Juba mitmendat kuud järjest on Norma aktsia investorite jaoks liikunud väga positiivselt ning pakkunud tehnilise analüüsi seisukohast üllatusi. Nii ka eelmise kuu hüpe 46,0 krooni tasemele (kõrgeim hind 47,5 kr).

Eelnenud prognoosid järsu tõusutrendi liikumisest vähemalt lamedamale trendile ei ole seni paika pidanud, mis viitab aktsia tõusutrendi tugevusele. Järgnevaid liikumisi prognoosides tuleks tähelepanu pöörata 10. septembri sulgemishinnale. Kui see jääb kõrgemale 47,5 kroonist, võib oodata tõusutrendi jätkumist. Kui aga sulgemishind jääb allpoole 46,0 kr, siis ilmselt pöördub Norma aktsia langusele (korrektsioon?).

Hetkel kuum