8. märts 2000 kell 13:53

Hüvitusfond maksab välja 2,1 miljonit krooni

Hüvitusfond maksab II seeria obligatsiooniomanikele intressi 7% ehk 7 krooni iga obligatsiooni kohta, teatas Hüvitusfondi avalike suhete juht Jaanus Kosemaa.

Intressitulu makstakse nendele investoritele, kes on Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi väärtpaberiregistri andmetel obligatsiooniomanikud 15.03.2000 päevalõpu seisuga.

Intressitulu kantakse arvele üks kord aastas 17. märtsil või sellele järgneval pangapäeval.

II seeria obligatsioonide lunastamine toimub 17. märtsil 2001. Hüvitusfond ostab obligatsioonid tagasi nimiväärtuses, makstes iga obligatsiooni eest 100 krooni.

Hüvitusfondi füüsilistest isikutest obligatsiooniomanikele makstud intressitulu on tulumaksuvaba.

1999. aasta esialgsete tulemuste põhjal oli Hüvitusfondi positiivne majandustegevuse tulem 101,9 miljonit krooni. Fondi väärtus suurenes 1999. aasta jooksul 307 miljoni krooni võrra ja moodustas perioodi lõpul 1,027 miljardit krooni.

Erastamisest laekus Fondi aasta jooksul 319 miljonit krooni. Obligatsioone emiteeriti 113,7 miljoni krooni eest.

Hetkel kuum