Andrus Vaher • 16. märts 2000 kell 10:08

Äripäev sai kiita korruptsiooni probleemi laialdase kajastamise eest

Äsja sai Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov kirja Eesti-Soome Ärijuhtide Ühingult, kus ühingu esimees Ants Proman tänab toimetust korruptsiooni probleemi laialdase kajastamise eest Äripäevas.

Lisaks avaldas Eesti-Soome Ärijuhtide Ühing ka oma arvamuse korruptsiooni teemal, mida alljärgnevalt lühidalt refereerin:

<i>Me kõik teame, et korruptsioon kui nähtus on ülemaailmne ning teda leidubsuuremal või vähemal määral igas ühiskonnas. Sellest hoolimata ei olekorruptsioon, ega saagi kunagi olema, heakskiidetud, aktsepteeritud, vaidnii õigussüsteemi kui ka üldlevinud arvamuse kohaselt tuleb igasugustvastavat ilmingut karmilt karistada.

Korruptsioon nähtusena põhjustab ühiskonnas ebaefektiivsust ja lisakulusidriigirahakotti. Samuti vähendab ta ettevõtete konkurentsivõimet maailmaavatud turgudel. Need tagajärjed on muuhulgas nähtavad riigihangetes, kustihti ei osutu valituks kõige kulukokkuhoidlikumad lahendused; samutiolukordades, kus valitsus erastab riigiomandi isikutele/ettevõttele, kes eiole suutelised kasutama omandit majanduslikult otstarbekalt, mistõttulõpetavad hiljem pankrotiga; ja lisaks juhtudel kui riik piirab avalikkukonkurssi, millega vaieldava aususega ettevõttetele antakse põhjendamatudkonkursieelised ning ausad ja hästi juhitud ettevõtted jäävad nendestsoodustustest ilma.

Lisaks vähendab korruptsioon riigi kodanike usaldust riigistruktuuride jaametnikkonna vastu. Kui aga ametnike prestiiz on madal on väga raske leidaausaid ja võimekaid isikuid nendele ametikohtadele.</i>

Hetkel kuum