9. aprill 2000 kell 22:00

Kas tuleks kaotada astmepalgad avalikus sektoris?

Astmepalkade kaotamisega lõpeb ära kahe tööjõuturu (avaliku ja erasektori) süsteem. Tihtipeale värvatakse avalikust sektorist koolituse saanud inimene kohe erasektorisse kui hea spetsialist. Ja see on tingitud palgavahest, mis on kohati kolmekordne.

Riik peab üleval tohutut hulka ametnikke, keda tegelikult ei ole vaja, aga sinna ei ole võimalik nende palgaastmetega palgata ka head spetsialisti, kes näitaks üles initsiatiivi ja püüaks ennast arendada, mitte lihtsalt tööl käia. Samas hästimakstud töötaja teab, et ei ole mingi probleem leida selle palgaga uut tegijat. Väheneb ametnike arv, mis vähendab avaliku sektori osakaalu erasektori suhtes.

Astmepalkade süsteemis puudub täielikult läbipaistvus ? seal tehakse igasugust tsirkust. Mõeldakse välja vigureid, et seda palka natukegi tõsta. Selle vaidluse võiks lõpetada ja asutuse juhti usaldada. Anda talle vabad käed palga kujundamisel. See on ka esimene samm töö tulemuslikkuse hindamisele ja tulemuspalga maksmisele üleminekul. Ülemus saaks palgafondi piires manööverdada, täna ta ei saa, tal on inimesed tööl, palgafond on külmutatud, koondamistasusid maksta ei saa.

Mina arvan, et palgaastmestikku ei ole otstarbekas kaotada. Palgaastmestik on üks mõistlik süsteem palkade korraldamiseks, eelkõige sellises suures süsteemis, nagu on riik.

Teiselt poolt ? võib-olla oleks mõistlik tulenevalt tegevuste erisusest palgasüsteemide loomist mõnevõrra detsentraliseerida ehk siis anda pädevus igal asutusel etteantud klotsidest luua oma palgaastmestik.

Astmepalk on ju üks aspekt kogu palgas. Töö ja palga sidustamise puhul on ta minu arvates väga hea. Astmepalgaga on tegelikult nii, et kui sul on asutuses kaks inimest, siis sa saad ilmselt ilma astmepalgata igas sektoris hakkama, aga kui sul on 200 ja sa tahad maksta õiglast palka, mis vastaks töötaja tehtavale sooritusele, siis mitte.

Peale selle, mis palga puhul on väga oluline ? et ka teenistuja ja töötaja teaks, mille eest talle palka makstakse ja kui palju makstakse. Sellisel juhul on palgaastmestik väga vajalik.

Hetkel kuum