19. juuni 2000 kell 22:00

Kas riik peaks erandkorras eraldama ETV-le 30 miljonit krooni?

Ma ei kahtle selles, et riik peab need miljonid eraldama. Tegemist on avalik-õigusliku televisiooniga, mis on kõigi jaoks. Kui riik tahab maksumaksja suhtes käituda väärikalt, siis tänase seisuga on vaja riigil ETVsse panustada. Maksumaksja on andnud mõista, et ta tahab kvaliteetset, objektiivset, tasakaalustatud ja operatiivset televisiooni. Seetõttu vaielda millegi üle eriti ei ole.

Mul on jäänud ringhäälingu nõukokku kuuluvatest erinevate erakondade liikmetest arusaam, et lisaraha eraldamine kiidetakse riigikogus heaks. Kaua ei saa raha eraldamisega venitada, sest aeg muudab ETV olukorra ainult halvemaks. ETV vajab 8,4 miljonit krooni koondamiskuludeks, samuti kulub raha programmi kvaliteedi parandamiseks ja et oleks võimalik suurendada omasaadete protsenti. Ka laenukoormus on suur. Urm vaatas ETV bilanssi, audiitor vaatas ja ka mina vaatasin seda bilanssi, ja kõik me jõudsime ühisele seisukohale, et 30 miljonit krooni on see summa, mis kulub praegu ETV normaalseks käivitamiseks.

See 30 miljonit on kindlasti kasulik raha ETV-le, aga sellel oleks mõtet ainult juhul, kui ETV reformitakse avalik-õiguslikku funktsiooni täitvaks ettevõtteks ja kui korrastatakse reklaamiturg ehk siis tehakse ETV reklaamivabaks.

Seni kuni ETV-l on võimalik reklaami müüa, ei ole riigil mingisugust põhjust maksumaksja raha juurde anda. ETV-l on niigi juba praegu kõikidest telekanalitest kõige paremad võimalused enda finantseerimiseks. Kui erakanalid tulevad ainult reklaamirahaga toime, siis on absoluutselt põhjendamatu, et riik peaks veel reklaamirahale ja eelarvest juba eraldatud summadele andma lisaraha. See ei ole minu arvates küll kuidagi põhjendatud.

Kui mina peaksin majandama ETVd ja oleks selline piiramatu reklaamimüügi vabadus ja nii nõrk kohustus sisu ja programmi kontrolli üle, siis poleks mul mitte mingisuguseid lisakroone vaja. See on lihtsalt suur ime, et ETV on nii raskes majanduslikus seisus. Minu arvates peaks ETV olema kasumis.

Hetkel kuum