Inge Rumessen • 28. veebruar 2002 kell 8:21

Seitse lihatööstust jätkavad vorstide klassifitseerimise nõuet

Täna liitusid AS Vastse-Kuuste Lihatööstus ja Linnamäe Peekon OÜ nõudega jaotada tarbijate teadlikkuse huvides lihavorstid erinevatesse kvaliteediklassidesse.

Veebruari alguses saatsid vastavasisulise märgukirja põllumajandusministeeriumile ja veterinaar- ja toiduametile viis Eestis tegutsevat lihatööstust. kehtestada lihavorstide klassifikatsioon.

Valga Lihatööstuse juhataja Elmut Paaveli sõnul on oluline, et tootjad selgelt teavitaksid tarbijaid, millistest komponentidest on nende vorstid toodetud.

?Antud ettepanekut ajendas tegema olukord Eesti lihavorstide turul, kus puudub sisuline regulatsioon ning järelvalve tarbijatele vorstide nime all pakutavate toodete suhtes. Paljudes vorstitoodetes kasutatakse lihamassi (MDM), mis on saadud sea- ja linnuliha luuüdi, luuümbrise ning kontidel olevate lihajääkide töötlemisel kondipressis,? selgitas Paavel.

Mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides on lihamassi kasutamine vorstitoodetes keelatud. Arvestades tarbijate tänast ostujõudu siseturul teevad lihatööstused ettepaneku jaotada vorstid kvaliteediklassidesse ning sätestada nende vastav märgistuse kord.

Klassifikatsioon määraks erinevatesse klassidesse kuuluvatele vorstidele lihasisalduse alammäära, kusjuures madalaima klassi vorstides jääks lihasisaldus määratlemata.

Lihatööstused teevad ametkondadele ettepaneku, et antud klassifikatsioonis võiks lihamassi kasutamine olla lubatud ainult III klassi puhul ning see peaks olema selgelt markeeritud ka vastava toote pakendil.

Lihatööstuste esindajad on antud teemal kohtunud Veterinaar- ja Toiduameti juhtidega ning planeerivad kohtumist Tarbijakaitse ameti spetsialistidega.

Ettepanekule on alla kirjutanud AS Nõo Lihatööstus, Otepää Lihatööstus Edgar AS, AS Oskar Lihatööstus, AS Rey Lihatööstus ja AS Valga Lihatööstus, AS Vastse-Kuuste Lihatööstus ja Linnamäe Peekon OÜ.

Hetkel kuum