Andres Kärssin • 17. juuni 2004 kell 13:33

Tallinna eelarvestrateegia: investeeringutaseme hoidmiseks tuleb võtta laenu

Volikogu kinnitatud Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2005-2007 külmutab valitsemiskulud ning näeb investeeringutaseme hoidmiseks ette uusi laene.

'Võttes arvesse tulude piiratust ja laenukoormust püüdsime kulude kavandamisel olla ülimalt konservatiivsed,' ütles linnapea Edgar Savisaar Raepressi vahendusel. 'Üldvalitsemiskulud on külmutatud. Püüame sellest vaatamata inflatsioonile ka kinni pidada. Investeeringute taseme püüame hoida 800 miljoni krooni piires ka peale 2007. aastat, kui laenu enam ei võeta.'

Tallinna eelarvepoliitika põhieesmärgiks on hoida linna tegevustulem positiivne, tagamaks laenude tagasimaksed, finantspaindlikkus ja jätkusutlik investeerimisvõime. Strateegia kohaselt tuleb linna tulubaasi laiendada ja suurendada, kaasates investeeringuteks linnaväliste fondide ja erasektori vahendeid. Prioriteetide määratlemisel on lähtutud arengukavades püstitatud eesmärkidest.

Peamisest tuluallikast - üksikisiku tulumaksust laekub prognoosi kohaselt järgmisel aastal linnakassasse üle kümnendiku ehk rohkem kui 220 miljonit krooni tänavusest enam. Samas vähenevad oluliselt linnavara müügist saadavad tulud. Seetõttu ei ole võimalik praegust laenutaset vähendada. Investeeringute taseme hoidmiseks on kavas laenata 2005. aastal 450 miljonit krooni ja 2006. aastal 250 miljonit krooni. 2007. aastal linn enam laenu ei võtaks.

Strateegia kohaselt kasvavad tegevuskulud mõõdukalt. Kulusid on lisatud valdkondades, kus see on paratamatu - näiteks kultuuri- ja haridustöötajate palgatõusuks, noorte sportimisvõimaluste laiendamiseks ning tänavate jooksvaks remondiks. Kokku kasvavad tegevuskulud tuleval aastal 3,5%.

Investeeringuteks on koos välisabi ja riigilt saadavate rahaga kavandatud järgmiseks aastaks 938 miljonit krooni, ka järgneval kahel aastal investeeringute kogumaht oluliselt ei vähene.

Hetkel kuum