25. oktoober 2004 kell 22:00

Hea maine võimaldab küsida kõrgemat hinda

Hill & Knowlton Eesti ja Turu-uuringute AS viisid septembris kahesaja Eesti tipp- ja keskastmejuhi seas läbi küsitluse, et selgitada välja, kui oluline on korporatiivne maine.

Üle poole vastanutest kinnitasid, et korporatiivse maine kujundamine ja säilitamine toob ettevõttele kasu eelkõige olemasolevate töötajate lojaalsuse ja võimalike uute töötajate huvi kaudu.

Pooled vastanutest kinnitasid, et korporatiivne maine suurendab müüki ning ligi pooled arvasid, et see annab parema lähtepositsiooni strateegilisteks partnerlusteks.

Tippjuhid peavad keskastmejuhtidega võrreldes tunduvalt olulisemaks organisatsiooni korporatiivse maine seost müügikäibe kasvu, aktsiate väärtuse suurenemise ning parema positsiooni saavutamisega omandamisteks ja ülevõtmisteks.

Keskastmejuhid aga näevad tulu eelkõige kõrgema hinna küsimise võimaluses ning tugevamates ja paremates suhetes avalikkuse ning valitsusasutustega.

Organisatsiooni reputatsiooni hindamisel peavad juhid (90%) kõige olulisemaks klientidelt saadavat tagasisidet nii erinevate kliendiküsitluste kui ka silmast silma kohtumiste vormis.

Teisel kohal on töötajatelt kogutav tagasiside (66%) ning kolmandal-neljandal kohal ametlikud reitingud ja tegevusala edetabelid (36%) ning meediakajastus (35%). Ainult 5% juhtidest hindab korporatiivset mainet aktsiakäitumise jälgimise kaudu.

Tippjuhid kasutavad keskastmejuhtidega võrreldes korporatiivse maine hindamiseks rohkem silmast silmast kohtumisi klientidega, ametlikke reitinguid ja edetabeleid ning aktsiakäitumise jälgimist, keskastmejuhid aga meediakajastuse analüüsi.

Uurimusest järeldub, et kõige kõrgemalt hinnatakse otsest tagasisidet, erinevaid küsitlusi või kohtumisi.

Nii võib öelda, et turg on tänaseks jõudnud arengustaadiumisse, milles üha enam juhte väärtustab kahepoolset suhtlust, andes endale aru, et kliendi kuulamine on äri edu seisukohalt esmase tähtsusega.

Autor: Evelin Ojamets

Hetkel kuum