400 suurimat dividendivõtjat

Peeter Raidla 29. september 2006, 00:00

Dividendi võtmine on harilikult märk sellest, et ettevõttel läheb hästi. Eelmise aastaga võrreldes võib öelda, et makstavad dividendid on läinud üldjuhul suuremaks. Kui läinud aasta dividendide TOP 100 lõpetas 2,13 miljonit krooni, siis seekord jõuti 100. kohale 4,41 miljoni krooniga.

Äripäev on juba aastaid koostanud rikaste edetabeleid, kuid sedakorda otsustasime koostada kaks erinevat. Täna ilmuvas TOP 400s oleme ärimehed reastanud selle põhjal, kui palju nad endale tänavu eelmise aasta tulemuste põhjal dividende maksid. Oktoobri keskel ilmub aga nüüd juba harjumuspäraseks saanud rikaste TOP 500 ehk R-klubi, kus ärimehed ja -naised on ritta seatud nende arvestusliku jõukuse järgi.

Esimese katse Eesti miljonäre dividenditulu järgi edetabelisse panna tegi Äripäev aasta tagasi, mil ilmus TOP 100. Tõsi, meie kolleegid Eesti Ekspressist on seda teinud varemgi, kuid nendegi tabelisse on siiani mahtunud kuni 200 dividendimiljonäri. Mõistagi pole ka käesolev edetabel kaugeltki ammendav. Seda peamiselt põhjusel, et paljud miljonärid on avalikkuse, ka ajakirjanike jaoks täiesti tundmatud. Pealegi kui süüvida maksuameti aastaülevaatesse, kus Eesti maksumaksjad on teenitud tulu põhjal anonüümselt kastidesse sätitud, siis ilmneb, et maksuameti andmeil teenis 2005. aastal enam kui miljonikroonist tulu 1375 inimest (2004. aastal 677). Ent see arv kätkeb ka enam kui miljonikroonise palgatulu saajaid. Samuti neid, kes teenisid tulu näiteks väärtpaberite võõrandamisest. Kusjuures ei maksa unustada, et just eelmisel aastal toimus Hansapanga lõplik ülevõtmine rootslaste poolt, millega kaasnes kroonimiljonäride järsk kasv Eestis.

Nõusoleku oma eelmisel aastal teenitud tulu avalikustamiseks andis maksuametile kahjuks vaid kolm inimest - Ivar Kosenkranius (25,7 mln kr), Hardo Rätsep (14 mln kr) ja Erik Maurice Busch-Christensen (6,8 mln kr). Nende nimesid me allolevast edetabelist aga ei leia ega saagi leida, sest antud juhul on tegu eraisiku tuluga oma vara ehk väärtpaberite võõrandamisest. Käesolevas tabelis on aga äriinimesed reastatud dividenditulu põhjal. Lisaks tasub meenutada, et tänavu suvel avalikustatud maksuameti andmed käivad eelmise aasta tulu kohta, meie tabelis on aga ära toodud dividendid, mis otsustati eraldada sel aastal. See, kas kõik määratud dividendid tänavu ka välja makstakse, selgub alles järgmise aasta aruannetest.

Käesoleva edetabeli koostamiseks tuli läbi vaadata ligi 1800 majandusaruannet, lähtealuseks aastatega kogunenud andmebaas. Saadud andmete põhjal tekkis 2000 äritegelasest koosnev nimistu, kellest 435 mahtus oma vähemalt miljoni dividendikrooniga edetabelisse. Tasub lisada, et vähemalt poole miljoni krooni suurust dividenditulu teenis koostatud nimistule tuginedes 750 ärimeest ja -naist. Paljusid Eesti rikaste tippu kuuluvaid tegelasi me ei leia siit aga pelgalt sel põhjusel, et nad otsustasid sel aastal dividende mitte välja võtta (näiteks Marcel Vichmann, Mati Polli, Hannes Tamjärv jt). Mõned puuduvad aga seetõttu, et nende ettevõtete aruanded pole veel äriregistrisse jõudnud või siis nende avalikustamine viibib (näiteks Heldur Meerits, Margus Kangro, Vjatšeslav Leedo, Kaido Jõeleht jt).

Mõnest tabeli koostamise põhimõttest veel. Nagu öeldud, on väljamakstavate dividendide suurus võetud majandusaasta aruannetest. Kui neis oli jäetud fikseerimata, kas tegu on neto- või brutodividendiga, on lähtutud eeldusest, et jutt on netodividendist. Kui aruannetes oli fikseeritud brutodividend, siis on netodividend vastavalt kehtestatud maksumäärale eraldi välja arvutatud. Börsil noteeritud aktsiate pealt makstud dividendide puhul on kõigil juhtudel aluseks võetud aktsionäride nimekirjad käesoleva aasta mai seisuga.

Mees elab praegu üle oma teist jõulist tulekut Eesti ärieliidi tippu.

Pärast suurerastamistega kurikuulsaks saanud Talinvesti kokkuvarisemist, mille esindajana ta magusavabriku Kalev nõukogu juhtis, ning talle kuulunud Läätsa ja Viru kalatööstuste pankrotistumist 1990ndate lõpus elas Vooglaid tagasihoidlikku elu füüsilisest isikust ettevõtjana, keda vaevas raske võlataak. Uue hingamise sai Vooglaid siis, kui toonane rahandusminister Siim Kallas kutsus ta oma nõunikuks ülesandega luua baas Riigi Kinnisvara ASi asutamiseks. Kui 2001 tänane kinnisvarakoloss asutati, astus Vooglaid ootamatult kõrvale ning leidis ühise keele hoopis suurärimees Urmas Sõõrumaaga.

Ühiselt arendatud Manutendi varade maht on tänaseks kasvanud üle 600 miljoni krooni. Läinud aasta lõpul otsustasid aga mehed ootamatult oma ärihuvid lahku lüüa ning kogunenud kinnisvara ära jaotada.

Nüüd osaühingu Harustemos kaudu üksnes Vooglaiule kuuluv Manutent arendab lisaks Eestile mitmeid kinnisvaraprojekte ka Lätis ja Venemaal, olles osaline nii korteri- kui ka hotelliäris.

Kalevi ja Tallinna Piimatööstuse ehk tänase Tere suuromanikuna on Kruuda suutnud kaheksa aastaga varem Talinvesti ja perekond Kõuhkna valitsuse all hinge vaakunud suurtööstused haljale oksale tõsta. Tõsi, seda paljuski tänu sõbra ja äripartneri Mati Tusovi aetud kinnisvaraprojektidele, kust saadud tulu on läinud enamasti päranduseks saadud võlgade katteks. Kogu Kalevi tootmine on edukalt linnast välja viidud ning ehk tasub loota ka magusavabriku aktsia hinna edasist tõusu, mida pikka aega on pinnal hoidnud just mainitud kinnisvaraprojektid. Kõrvuti tootmise edendamisega, mille otsesest juhtimisest on Kruuda nüüd hakanud järjest eemale tõmbuma, on tal tulnud pidevalt vastakuti seista poliitiliste tõmbetuultega. Ta on üks neist Eesti äritippudest, kelle tehingute taga on enim nähtud just poliitilisi seoseid. Oma aktsiate hoidmiseks on ta valinud peamiselt osaühingu Linderin Grupp, mille varade maht küünib juba üle 700 miljoni krooni. Dividendide eraldamise otsus sündis Kruudal vaatamata sellele, et reaalset raha nende väljamaksmiseks Linderinil polegi. Ehk oli selle otsuse taga vahepealne soov oma osalused realiseerida.

Hansapanga üheksast asutajast kõige enam varju hoidnud mees, kes ilma suurema kisa ja kärata oma äri on edendanud.

Pärast katseid proovida jõudu mitmes erinevas ärivaldkonnas on ta juba pikemat aega keskendunud kinnisvarale. Ilmselt tuntuim tema valdusfirmale Cross Holdings kuuluv kinnistu on kunagine Ajakirjandusmaja Tallinnas Pärnu maantee veerel. Edukalt on mees tegelnud ka kortermajade rajamise turul. Hetkel on tal suurima projektina käsil uus korterelamute piirkond Keilas, kus Saamel õnnestus selleks tarbeks osta 14 hektarit maad. Ühtaegu Tallinnaga, kus plaani on võetud järjekordse ärihoone ehitus, on ta suutnud tulusat äri ajada Läti pealinnas Riias, kus läinud aastal valmis otse linnasüdames uhke bürooruume ja kortereid pakkuv hoone. Lisaks kinnisvarale on Cross Holdings osaline veel Järvakandi Puidutehases, kus valmivad liimpuidust ehitus- ja mööblidetailid. Crossi varade maht on lähenemas 500 miljonile kroonile. Oma projektide edendamise tarvis vajaliku lisaraha hankimiseks on Saame kasutanud Tallinna börsil noteeritud Fennigeri võlakirju, mis tänavu mais said enne tähtaja lõppu ka lunastatud.

Vahepeal aktiivselt poliitikas osalenud Palts on end taas ärikursile viimas. Selleks vajalik raha tuleb talle kuuluvast osaühingust Pambos Holding, mille kaudu on mees sel sajandil välja võlunud kokku 130 miljonit krooni dividende. Maksuametile pole see tegevus aga meeldinud, sest Pambose dividendide taga on omaaegse Levicomi (tänase Tele2 Holdingu) aktsiate müük. Kes selles vägikaikaveos peale jääb, pole siiani selge. Kõnealune müügimeetod väärib aga meeldetuletamist. Nimelt sai Pambos Holding 2000. aastal kingituseks ühe Briti Neitsisaartel registreeritud firma aktsiad, mille algne väärtus oli 50 000 USA dollarit. Too "tagasihoidlik" kingitus on tänaseks Paltsu siinsele ettevõttele sisse toonud juba üle 270 miljoni krooni. Kaugeltki kogu raha pole dividendideks läinud. Palts on hoolsasti kasvatanud ka Pambosele kuuluvat aktsiaportfelli, mille maht ulatub juba üle 100 miljoni krooni ning kus leidub nii maailma börsifirmade aktsiaid, fondiosakuid kui ka võlakirju.

Eesti esiehitaja tiitlit kandev Annus on jõudsalt kasvatanud nii börsil noteeritud Merko Ehituse väikeaktsionäride kui ka tema kontrolli all tegutseva tuumikomaniku Merko Grupi jõukust. Mitu aastat tagasi tõi Annus küll börsiettevõtte alt Merko Grupi alla ära ülitulusa E.L.L. Kinnisvara, kuid see ei kahandanud väikeinvestorite indu. Merko Ehitus on dividende alati korralikult maksnud. Ehitusfirma läinud aasta pärliks võib pidada uue kunstimuuseumi valmimist, kuid alahinnata ei saa ka Muuga söeterminali, mitmete kaubanduskeskuste ja kortermajade ehitamise kasumlikkust. Merko Grupi varade maht on kasvanud juba 3,5 miljardi kroonini, kusjuures varade tootlus on juba aastaid kõikunud 12 ja 14 protsendi vahel. Ka ei äga Merko Grupp laenukoorma all - tema omakapital jääb vaid pisut alla ettevõttel lasuvatele kohustustele. Muide, kui Merko Ehitus maksis 2005. aasta tulemuste põhjal dividende 5 krooni 10kroonise aktsia kohta, siis Merko Grupp 185 krooni 10kroonise aktsia kohta.

Tõnis Paltsu äripartner, kes Levicomi aktsiaid müües kasutas analoogset tehinguskeemi. Oma dividendide väljavõtmiseks kasutab Peek osaühingut Monteray Holdings.

Samas tuleb aga tõdeda, et tema Briti Neitsisaartel registreeritud firma tulusus jääb Paltsu omale tunduvalt alla. Seda koguni kahekordselt. Näiteks kui Palts on viimase kahe aastaga teeninud Neitsisaarte kaudu enam kui 150 miljonit krooni, siis Peek "kõigest" veidi alla 70 miljoni. Peek ei ole ka Paltsuga võrreldes olnud sedavõrd osav rahapaigutaja. Tema firma arvel seisab pidevalt 20-30 miljonit investeerimata krooni. Peegi kuni 5 miljoni kroonine aktsiaportfell jääb aga Paltsu omale peaaegu 20kordselt alla. Sellele vaatamata on Peek ühtmoodi Paltsuga maksuameti huviorbiidis. Temagi puhul on raske arvata, kes selles väikekaikaveos peale jääb.

Peek ise on püüdnud avalikkusele igati positiivset muljet jätta - Reservohvitseride Kogu üks aktiviste, vanemleitnandi aukraadis Toomas Peek oli tänavuse Võidupüha mereparaadi juhataja.

Luige jaoks on tänavune aasta eriline - tema ainuomandis olev Ekspress Grupp maksis läbi aegade esimest korda dividende. Meediakontserni poolt makstud dividendide üldsumma 43,6 miljoni krooni poolest oleks pidanud Luik selles tabelis olema koguni neljandal kohal oma ammuse kamraadi Tõnis Paltsu asemel, kui ta oleks kõik dividendid kohe välja võtnud. Asi selles, et 49 protsenti Ekspress Grupist kuulub firmale nimega HHL Rühm, kes teenib küll sel aastal 21,77 miljonit krooni dividende, kuid saab need omanik Luigele välja maksta alles järgmisel aastal. Meediamoguli jaoks on aasta 2006 eriline veel sellegi poolest, et sel aastal areneb Ekspress Hotline ilma oma looja Raul Kasesaluta. Möödunud aasta lõpul ostis Luik Kasesalu osaluse välja. Arvata võib, et pärast tänavusi arenguid ning Hotline'i viimist Ekspress Grupi alla jõuab kontserni varade maht 700 miljoni kroonini. Ehk annab see Luigele põhjust börsile kiigata, millest meediakuluaarides Ekspress Grupi puhul juba sosistataksegi. Meedia kõrvalt edendab Luik jõudsalt ka oma kinnisvaraäri.

Aastaid kehvade majandustulemuste käes vaevelnud kalakonservitootja Maseko suuromanik Maslennikov sai tänavu endale heldelt raha jagada tänu kunagise Pärnu Kalakombinaadi suurkinnistu müügile. Maseko sai selle omal ajal kombinaadi erastamisega kaasa ja müüs mullu 89 miljoni krooniga peamiselt kohalikele ärimeestele kinnisvaraarenduseks. Pärnule pool sajandit kuulsust toonud kombinaadi eluiga on seetõttu otsas. Kalatoodete valmistamist ei kavatse Maseko aga jätta. Lisaks Tallinnas asuvale tööstusele on Masekol tootmised veel Narvas ja Virtsus, kuhu Maslennikov kavatseb osa Pärnus teenitust investeerida. Ettevõtte põhiturgudeks on siiani olnud Ukraina, Venemaa, Kasahstan ning ka Jaapan. Maslennikov ise hoidub juba aastaid avalikkuse tähelepanust ning vähe on ajakirjanikke, kes teda näinud on. See on seda tähelepanuväärsem, et mees on Maseko juht juba paarkümmend aastat, ajast, mil see veel Tallinna Kalakombinaadi nime kandis.

Hansapanga üks asutajaid, kes pole ise päevagi pangas ametis olnud. Sildmäe kirg on aastaid olnud hotellindus, on ju Scandicu hotellikett paljuski just tema sünnitis. Viimastel aastatel on Sildmäe pilk jäänud pidama ka hotellivälisel kinnisvaral. Hansapanga aktsiate müügiga teenitud miljonid vajavad ju investeerimist. Sildmäele kuuluvate aktsiaseltside Martlet ja Sencel aruandeid vaadates võib öelda, et ta on investeerimisülesandega päris edukalt toime tulnud. Näiteks Senceli aktsiaportfell küünib 300 miljoni kroonini. Kahe firma varade maht ulatub kokku 650 miljoni kroonini. Nii-öelda seisvat raha on ettevõtete arvel üldmahte arvestades vähe. Samas on mõlemal ettevõttel äärmiselt vähe kohustusi - varade maht jääb samasse suurusjärku omakapitaliga. Ja nõuded on paljuski seotud Sildmäe enda muude ettevõtmistega. Mine tea, ehk tähendab see, et lähiaastatel on oodata mitme uue suurprojekti avalikukstulekut. Otse Tallinna südames ostetud kinnistu annab selleks lootust.

Juba aastaid kinnisvaras ja ehituses tegutsev mees, kes sai rublaaja lõpus ärituule tiibadesse Kalamaja sauna muutmisega eraettevõtmiseks. Saunateenuseid pakub mehe firma sealsamas siiani. Aava enamusosalusel tegutseva ASi TTP viimase aja suurimaks projektiks on Tallinnas Meriväljal Padriku tee elamukvartal, kuhu on kavandatud 57 elamut 670 korteriga. Aava rajas samasse ka gaasikatlamaja, et uutele elanikele ise sooja müüa. Sealsamas lähedal asub teinegi tema arendatav elamurajoon, mis jääb Randvere tee ja Mähe tee vahele. TTP on tegutsenud kadestamisväärse kasumlikkusega. Näiteks mullu küündis ettevõtte rentaablus üle 30 protsendi - 300 miljoni krooni suuruse müügitulu pealt teeniti 105 miljonit krooni puhaskasumit. Aava mitmekülgsust näitab seegi, et TTP on osanik reisifirmas Alpiexpress (kunagine Hawaii Express), mille äriideeks on valdavalt suusareiside korraldamine Alpidesse ja Skandinaavia suusakeskustesse.

Transgroup Investi hiidkontserni kaasomanikud, kelle tee rikkuse oaasi on tänini kaetud saladuselooriga. Vastust ootab küsimus: kes tegelikult nende taga seisavad? Ootamatult omanikuseisu tõstetud mehed on viimastel aastatel regulaarselt endale dividende maksnud, ikka 15 miljoni krooni mehe kohta. Samas hoiavad nad varju, lastes särada nõukogu esimeheks kutsutud kõrgepalgalisel Jaan Tootsil. Kontserni varade maht ulatub tänaseks ilmselt juba üle 4 miljardi krooni ja selle struktuur on aukartustäratav. Suure osa tulust teenivad Venemaal tegutsevad transpordi- ja tootmisettevõtted.

Metallkonstruktsioone valmistava ASi Auto Metall Est ainuomanik. Lõviosa toodangust läheb Soome. Isegi Eesti mõistes suhteliselt väike ettevõte (2005. aasta müügitulu oli 46 mln kr) toimib kadestamisväärse kasumlikkusega. Siit ka külluslikud dividendid.

Kolm endist Norma direktorit, kes omal ajal, kui ettevõte töökollektiivile müüdi, läksid täispanga peale välja ja soetasid enamusosaluse pangalaenude toel. Nende juhitud NG Investeeringule kuuluvate ettevõtete nimistu on aukartustäratav: jäätisetootja Balbiino, alkoholifirma Liviko, köögimööblit ja metallkonstruktsiooni valmistab Kitman, enamik Tallinna Kaubamajast koos Tartu Kaubamaja ja Selveri-ketiga ning tagatippu veel hulk kinnisvara. Rääkimata Eesti Raudtees omandatud osalusest, mis ilmselt peatselt kasuga realiseeritakse. Kontserni varade maht ulatub 2,5 miljardi krooni kanti. 2005. aasta konsolideeritud müügitulu 3,7 miljardit krooni andis üle 300 miljoni krooni puhaskasumit.

Baltimaade suurima, Olympic-kasiino keti suuromanik. Lisaks Eestile, Lätile ja Leedule on võtnud nüüd ette ka Ukraina, Venemaa ja Valgevene turu hõlvamise. Ettevõtte annab tööd kokku enam kui 2000 inimesele. Kuid kõik algas omal ajal siin Tallinnas, kui Karu jõudis soodsale kokkuleppele Eesti ametiühingutega.

Arco Vara kinnisvarakontserni üks kolmest rajajast. Et miski kusagil niisama ripakile ei jääks, tegeleb ühtaegu nii arenduse, ehituse kui ka teenindusega. Lisaks Eestile on jõudsalt tungimas Läti ja Ukraina korteriturule. Mahtude kasvades kaasati 2005. aastal aktsionäride ringi Hansapank.

Lätlasest reklaamimees, kes naudib Hans H. Luige poolt rajatud, kuid ilmselt liialt vara mahamüüdud reklaamifirma AGE Com kasumivilju. Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes ja Ukrainas tegutsevad reklaamifirmad on viinud kontserni müügitulu ligi 1 miljardi kroonini.

Monacos elutsev Skandinaavia päritolu mees, kes omab siin väikest ELC kasiinoäri. Väljavõetud dividendid jäävad vaid pisut alla ettevõtte 2005. aasta müügitulule (17,9 mln kr). Tänaseks on alles jäänud vaid 1 mängusaal, seegi Tartus. Müüs tänavu ka oma kinnisvara Tallinna vanalinnas.

Enamusaktsionär ASis Mecro, mis toob Eestisse kvaliteetseid tööriistu ning peab siin Stokkeri tööriistakeskuste ketti.

Lisaks Eestile suutis plahvatuslikult arendada sama äri ka Lätis ja Leedus. Kontserni müügitulu on tänaseks jõudnud ilmselt juba 1,5 miljardi krooni piirimaile.

Edetabelis mõned kohad eespool asuva Rauls Viktorovsi äripartner. Samuti Lätist. Ostsid selle sajandi alguses Hans H. Luigelt ja Aimar Jugastelt üles nende osalused reklaamifirmas AGE Com, mis on viimastel aastatel tänu oma ligi 30 tütrele teinud tõelise arenguhüppe.

1990ndate keskel Tallinna Sadamaga vägikaigast vedanud ärimees on keskendunud nüüd toona omandatud kinnisvara valdamisele. Tema ettevõtted pole majandusnäitajatega eriliselt silma paistnud. Aluse dividendi maksmiseks andis kirjade järgi soodne dollarilaen, mis tänu dollari kursi langusele on jõudsalt kasumit teeninud.

Sisenes 1990ndate alguses kütuseärisse koos Aadu Luukase ja Anatoli Kanajeviga, sealt ka lõviosa dividendidest. Viimastel aastatel on keskendunud Bekkeri ja nüüd veel Meeruse sadama arendamisele. Pärast vaevarikast kohtuteed Bekkeri sadama üle loodab sel aastal sealsete maade erastamisega ühele poole saada.

Tegeleb laevade prahtimise ja veoste ekspedeerimisega Priva kaubamärgi all. On rajanud oma laokompleksi. Lisaks tegeleb veel vanametalli vahendamise, graniitkillustiku ostu-müügi, kinnisvara haldamise ning veel mõne muugi alaga. Soetas 2005 mitu kinnistut korterelamute ehitamiseks.

Keskendunud kõigele sellele, mis seotud elektriga. Alates projekteerimisest ja materjalide hankimisest ning lõpetades paigalduse ja häälestusega. KH Energia-Konsult, mis annab tööd veidi vähem kui 100 inimesele, on pidevalt suure kasumlikkusega toiminud. Enne eraärisse suundumist 1992. aastal oli energiainspektsiooni juhataja.

Arti Arakase kompanjon ja Arco Vara arengu üks ideolooge. Püüdis vahepeal oma osalust Arco Varas varjata, kasutades selleks keerulisi skeeme ning advokaatide või oma ema nime. Nüüd, mil lahutusprotsess selja taga, on taas oma osalused avalikuks muutnud.

Play-In kasiinoketi omanik. Austria kodakondne, kes on loonud Eestis firma nimega Arge Europe. Aitas omal ajal Olympic-kasiino omanikel Euroopast soetada mänguautomaate, millele ka ise on Eestis keskendunud. Play-IN kett on viimastel aastatel jõudsalt üle Eesti laienenud.

Mees, kellelt finantsinspektsioon äsja Tallinna Äripanga juhatuse liikme õigused ära võttis. Tema firmadele kuulub kokku 35-40% panga aktsiatest, ehkki nn olulise osaluse soetamiseks on vajalik keskpanga luba. Tulusaim on Žukovile kuuluv Leonarda Invest, mis on mähitud mitmesse keerulisse laenuskeemi ja kust pärinevad ka mehe dividendid.

Skandaalse käekäiguga Avita kirjastuse rajaja Ly Aunaste lapsed, kes on vormistatud investeerimisfirma Sintos Invest enamusosanikeks. On juba mitu aastat rikkalikke dividende teeninud, kuid seekordsed on rekordilised. Aunaste ise on Stinose juhataja. Et asi juriidiliselt klapiks, on väike osa antud ka advokaat Marti Häälele.

Indrek Prantsu, Armin Kõomägi ja Guido Sammelselja äripartner, kelle tuntuim ühisprojekt on Säästumarketite keti rajamine ning hilisem tulus müük. Toimetab oma investeeringuid valdavalt osaühingu Relaxor kaudu. Viimasel ajal on teinud olulisi investeeringuid kinnisvarasse.

Ehitus-, tootmis- ja kinnisvarakontserni MSI Grupp kuus aktsionäri, kellest kolm viimast on eelistanud oma osaluse vormistada ühiselt loodud ASi MKJ Haldusgrupi kaudu. MSI Grupp on juba aastaid rikkalikult dividende maksnud ja selleks on ka põhjust. Kontserni varade maht on jõudnud 1 miljardi krooni piirimaile, mis on teeninud keskmiselt 70-100 miljonit krooni puhaskasumit. Tütarfirma Cueks arendab märkimisväärset ehitustegevust Peterburis, kus läinud aastal soetati ka oma betoonitootmiskompleks. Kontsern annab tööd ligi 900 inimesele, kellest 300 saab palka Venemaal. Mõneti ootamatu oli MSI Grupi minek tsisternvagunite ärisse, mida veab ekspankur Jüri Mõis Meta-Eks SP firma all. Samas raha firmal jätkub, näiteks aastavahetuse seisuga ootas mingitki rakendust enam kui 200 miljonit krooni, mis niisama pangakontol seisid.

See on ilmselt viimane aasta, mil teenekas kütuseärimees dividenditabeli eesotsas. Müüs ta ju oma osalused Pakterminali rahamasinaks muutnud Trans-Kullos ja ka Transiidikeskuses, ehkki N-Terminal Grupi aktsiad peaksid Luukasel veel endiselt alles olema. 2005. aasta oli mehele eriline veel selle poolest, et tema isiklik investeerimisfirma A. Luukas suutis üle pika aja taas kasumit teenida.

Investeerimisfirma U.S. Invest varade maht küünib tänaseks ilmselt juba 600 miljoni krooni kanti, kusjuures olulise panuse sellesse annab Rotermanni kvartali kinnisvara, mis pärast Märt Vooglaiuga toimunud ärilahutust Sõõrumaale jäi.

Kinnisvara ongi see ala, millele ta lähiajal keskendub, lisaks Eestile suunaga lõunanaabrite ja ka Venemaa poole. N-ö pensionisambaks võib Sõõrumaa pidada aga oma 26protsendilist osalust turvafirmas Falck Baltics, kus jaotamata kasumit on kogunenud juba ligi 600 mln kr.

Kadunud Rein Kaareperelt päritud investeerimisfirma Krenno suudab tänini head kasumit teenida. Juba neljas aasta järjest võtab Mai sealt ligi 8 miljonit krooni dividende, kusjuures varade maht on järjest kosunud. Krenno aktsiaportfelli suurus küünib üle 60 miljoni krooni.

Kadedaks tegeva, enam kui 40protsendilise rentaablusega töötava advokaadibüroo partnerid. Jüri Raidla on erinevalt mitmest teisest suurtegijast lasknud kasumijagamise marjamaale ka oma häid kolleege, neid järjest partneriks võttes. Selle tee käis algusest lõpuni viimati läbi Vaher. Raidlaga võrdse osaluse omandamiseks kulus tal 3-4 aastat. Mõistagi peab selleks ka tublisti vaeva nägema. Sel suvel kaasati aktsionäride ringi juba viies advokaat - Jaanus Ikla - kes loodetavasti samuti selle tee läbi käib. Ühtpidi iga mehe kasumiosa küll väheneb, seevastu võib aga kindel olla, et tublid mehed ära ei jookse.

Omaaegsest kolhooside ehituskoondisest välja kasvanud EKE Investi eraisikust aktsionär. Ehituse endaga ei tegele EKE enam ammu, valdav on hoopis kinnisvaraarendus. Kabini suurloosiks võib aga pidada hoopis 5protsendilist osalust värvitootmisfirmas ES Sadolinis, kes aastast aastasse on külluslikke dividende jaganud.

Armin Karu elupõline äripartner kasiinoäris. Olympic teenib meestele piisavaid vahendeid, mida nad on püüdnud jõudumööda kinnisvarasse investeerida. On koos osalised näiteks HansaKinnisvaras, mis on soetanud mitu magusat krunti Tallinna keskel ja Rae vallas ning kiikab juba ka Lätisse.

Narvas tegutsev ärimees, kes on valinud oma tegevusala kohalikest oludest lähtuvalt. Juhib koos pojaga perefirmat Astronet, mis remondib soojustehnilisi seadmeid ja valmistab vajaminevaid metallkonstruktsioone, klientideks sealsed suurettevõtted.

Toimetab ühemehefirmas Tall-Liinid, mis tegeleb busside rentimisega samuti Vinniga seotud MRP Linnaliinidele ja korraldab sõidukitel nende remonti. Otsustas tänavu pika aja jooksul teenitud kasumi, mida igal aastal lisandub 1-2 miljoni krooni vahel, korraga välja võtta.

Muuga sadamas teenuseid pakkuv ärimees, kelle tuntuim firma kannab nime Stivis. On tegelenud näiteks turba- ja puidutoodete ekspordi, naftakoksi ja vanametalli transiidiga. Lipinski oli algul osaline ka Transiidikeskuses, kuid lahkus siis sealt pärast Kanajevi ja Luukase rahalaeva saabumist.

Juhib ASi Koneskot, kus valmivad kraanade ja muude tõsteseadmete mootorid. Nende turustamisel Euroopasse, USAsse ja Hiinasse on abiks väikeaktsionärina kaasatud soomlaste Konecranes. Müügimahud on pidevalt kasvanud, ulatudes juba 500 miljoni krooni piirimaile.

Juba aastaid Kaubandus-Tööstuskoja juhataja ametit nautiv mees, kes tänavu kevadel Eesti Ehituse edukalt börsile viis. Mine tea, oli see ootamatu või hoopis kauaoodatud samm. Kaua sa ikka Merko sabas sorgid. Tänavuse aasta esimene pool näitaski Eesti Ehituse müügitulu ja eriti puhaskasumi jõudsat kasvu.

Kinnisvarafirma Marketon Baltic suurim osanik läbi oma valdusettevõtte Prestone. Seni suurimaks projektiks on Jewe nime kandva kaubanduskeskuse ehitamine Jõhvis. Osaline ka Jõhvi tööstuspargi rajamises.

Suuromanik Svensky Kaubanduses, mis tegeleb toidu-, kodu- ja kosmeetikakaupade hulgimüügiga. Omab samas Tallinnas ka oma riidekauplust, kus võib kohata maailma mitut moekaubamärki kandvat toodangut. Valmistab ühes oma tütarfirmas Nordicu nime kandvat joogivett.

Börsifirma Harju Elekter ja selle tugifirma Harju KEKi üks suuremaid omanikke.

Ligi poole Harju KEKi müügitulust annab ehitusmaterjalide müük, valdavalt Ehitusmarketi keti kaudu. Ettevõtte varade maht küünib üle 600 mln krooni. Ajab kinnisvaraäri nii Harju KEKi raames kui ka EKE Investi kaudu.

Toomas Annuse järel Merko Grupi suuruselt teise aktsiapaki omanik. Mingite siiani saladuseks jäänud kokkulepete tõttu on Annuse osalus aastatega kasvanud ja Toomiku oma kahanenud. Kui Annus on Merko Ehituse valitsev ideoloog, siis Toomikut võib täie õigusega pidada ettevõtte tegevjuhtkonna hingeks.

Kümnete ametite ja kümnete huvialadega mees nagu orkester. Võitis tänavu põneva köieveo Weroli pärast. Ajab ühtmoodi hingega sadama-, kohviku-, kinnisvara-, puidu- ja turvaäri. Eriliseks kireks on vanade majade ilusaks tegemine, milleks kulutab miljoneid. Eesti suurima lambakarja omanik.

Eestis ja Lätis ABC Kinga nime kandva jalatsipoodide keti soomlasest suuraktsionär, kelle õlul on ka ettevõtte juhtimine. Tänu üha uute kaupluste avamisele on müügitulu järjest kasvanud, ulatudes läinud aastal üle 130 miljoni krooni.

On koos Aadu Luukase ja Endel Sifiga aastaid nautinud Muuga sadamas tööle pandud naftarahamasina hüvesid. Pärast Luukase lahkumist on lõviosa Transiidikeskuse aktsiatest kogunenud Kanajevi kätte. On olnud raskustes oma raha investeerimisega - investeerimisfirma Kantauro pangakontol seisab pidevalt üle 100 mln krooni. Viimati vedas tal viltu Tallinna Vabaduse väljaku parklaga, kus linnavõimud eelistasid teda laevnik Leedole.

Vabanes läinud aasta lõpul maksuameti painest, mis aastaid Alexela Oili vaevas. Priiust nautides sõlmis tänavu kevadel lepingu Hydro Texaco tanklaketi, mis laiendas oluliselt Alexela senist müügivõrku. Oma investeeringuid ajab Kadaka Varahalduse kaudu, kust pärinevad ka dividendid. Annab pidevalt tööd advokaadist nooremale veljele Martile.

Põhitegevuseks raudteeveeremi müük, rent ja remont Skinesti nime kandvate ettevõtete grupi kaudu. Eesti Raudtee igipõline vastane. Näis, kas pärast taasriigistamist see vastuolu jätkub. On hakanud huvi tundma alternatiivenergia vastu ning rajab oma tuuleparki Hanila vallas.

Oliver Kruuda koolivend ja sõber, kes suutis loetud aastatega Kalevi ja piimatööstuse vahel laiuva ärikvartali tõeliseks ehitustandriks muuta. Endise kommivabriku hoone ehk praeguse politseimaja peremees, kes väldib nagu tuld avalikku tähelepanu.

10 mängusaaliga Kristiine Kasiino suuromanik. Kasiinoärist suurema tulu annavad aga mitmed kinnisvaraprojektid Tallinnas, Haapsalus ja mujalgi, sealhulgas väljaspool Eestit. Maardus, kus tal omal ajal õnnestus Eesti Fosforiidi varad üles osta, varustab ettevõtteid sooja ja veega. Oma osaluste haldamiseks on loonud osaühingu Olver.

Üks neljast Skype'i suurmehest, kes 2005. aastal viisid läbi imekspandava tehingu. Oma osaluse müügiga teenisid kokku ligi 1,7 miljardit krooni. Sellest enam kui poole moodustasid e-Bay aktsiaid, mis pärast tehingut meeste loodud osaühingule Ambient Sound Investments üle kanti.

Eesti ühe vanema advokaadibüroo omanik, kes tänavu pidi üle elama suure pereheitmise. Põhjuseks ilmselt asjaolu, et Targa eraldatud osalused oma partneritele polnud piisavad. Arvata võib, et nimekas vandeadvokaat suudab kaotusvalust kiiresti üle saada. Juba ongi tühjaks jäänud kohad täitumas.

Koos rubla minekuga oma autoäri alustanud tandem on suutnud siiani kokku jääda. Truuks on jäädud ka kohe alguses valitud Toyotale, ehkki sinna kõrvale on aastate jooksul lisandunud ka Opeli ja Chevrolet' mudelid. Kõik Amserv Grupi tegevusaastad pole siiski päikeselised olnud. Vahepeal tuli olude sunnil osa aktsiaid ka väljapoole müüa, kuid läinud aastast on taas kõik kahe mehe käes, kuid üks kaduvväike osa välja arvata. Läinud aasta müügitulu kasvas üle 1,2 miljardi krooni.

Svensky Kaubanduse enamusaktsionäri Sven Voitese abikaasa. Perepea eestvedamisel, kuid siiski ühiselt on nad kaubandusäri ajanud nüüd juba 10 aastat.

Asutas koos Peeter Lepikuga taasiseseisvunud Eesti ühe esimese advokaadibüroo, mis tegutseb edukalt siiani. Rännuhuviline, on kaasa löönud Tiit Pruuli ümberilmareisidel. Advokaadibüroo kõrval kuulub talle osaühing Antrioon, mille omanduses on 50% kinnisvarafirma TSM aktsiatest.

Peetakse nagu laevnik Leedotki üheks Saaremaa kuningaks. Vaatamata oma seakasvatusele ja söödatehasele, mida Liblik veab koos Raul Maripuuga, võib tema elutööks pidada siiski Kuressaare Sanatooriumi ülesehitamist, kus Prits Liblik on ainuomanik.

Koger Grupi all tegutsev kontsern on juba teine suur ehitusfirma, mille Andres Koger on algusest peale üles ehitanud. Seda, et praegune soomlastele kuuluv YIT Ehitus veel kaheksa aastat tagasi Kogeri ja Sumbergi nime kandis, mäletavad vähesed. Koger Grupi müügitulu on suhteliselt lühikese ajaga jõudnud juba 800 miljoni krooni piirimaile.

Rootsi mees, kes tuli Saaremaale plastist jahte ehitama. Lõviosa Luksusjahis toodetust läheb üle mere ettevõtte suuraktsionäri kodumaale. Tootmisettevõtte kohta on Luksusjahil suurepärane rentaablus, mis jääb 30 protsendi kanti. Tõsi, kas toodang on eriline, et mitte öelda luksuslik.

Lemminkäinen Eesti kauaaegne juhataja. Viitega kunagisele mälumänguhuvile, asutas koos omaaegse EKE juhi Jaan Kabiniga aktsiaseltsi Kilv, kellel õnnestus enda omandusse saada 10 protsenti ES Sadolini aktsiatest. Tänaseks on Kilv hingusele läinud ja osalused personifitseeritud. Sealt ka magusad dividendi.

Hetkel Riigikogus istuv üks Hansapanga asutajaid ja Res Publica rahastajaid. Ehkki Taal pidi veel Hoiupanga päevil üle elama tõsise hävingu nn Daiva afääri tulemusena, jagub tal Hansapanga aktsiatega kogutust veel pikaks ajaks. Kaasa arvatud oma isikliku kaitseala majandamiseks Läänemaal. Kirglik jahimees.

Ligi kümme aastat soojusenergia tootmise ja müügiga tegelenud ASi Linnasoojus ainuomanik. Müüs oma soojusenergia tootmise maha läinud aasta suvel ning keskendub nüüd ilmselt investeerimisele, milleks tal peaks kogemusi piisavalt olema. Asus hiljuti kergejõustiku liidu etteotsa.

Koos Jaan Tallinna, Priit Kasesalu ja Ahti Heinlaga müüs läinud aastal oma Skype'i osaluse. Selle ühe tehingu tulemusena kerkisid kõik neli Eesti rikaste esirinda. Tõsi, sellega kaasnes ka investeerimismure - aasta alguses meeste ühisfirma pangakontol seisnud enam kui 700 miljonit krooni ootab rakendust.

Üks Eesti Ehituse rajajaid Toomas Lumani kõrval. On püüdnud börsifirma kõrvalt ka oma äri ajada. Pilk on jäänud pidama puidu- ja kinnisvaraäril. Tema valdusfirma Investar eelmise aasta konsolideeritud müügitulu ulatus juba 140 miljoni kroonini. Lisaks on viimastel aastatel keskendunud golfile.

Ventilatsiooni- ja soojusisolatsioonitöödele ja vastavate projektide koostamisele keskendunud ASi Clik suuromanik. Müüb ka ise vajalikke tarvikuid ja materjale. Pakub tööd enam kui sajale inimesele. Läinud aasta müügitulu oli 120 mln kr.

Eeskätt Toyota-autode müügiga tuntud ELKE Grupi aktsionärid. Samas kuulub kontserni koosseisu ka sõiduautode Suzuki, Seat ja Honda müüja Topauto (endine Japauto). Kogu grupi müügitulu ületas läinud aastal 1 miljardi krooni piiri. Lõviosa müügist annab siiski Toyota, mistõttu käibki pidevalt tihe rebimine kahe kange, ELKE ja Amservi vahel. Üle-eestilise müügivõrgu kõrvalt on laienetud ka Läti ja Leedu turule.

Eesti suurima vannitootja Balteco suurim aktsionär. Oma investeeringute haldamiseks asutas mõned aastad tagasi koos partneritega osaühingu BMG, kuhu Balteco kontserni kuuluvate ettevõtete aktsiad üle kanti. Selle otseseks ajendiks oli Balteco ühe asutaja Mati Vanni lahkulöömine ning tema osaluse müük investeerimispankur Rain Lõhmuse firmale.

Eespool mainitud Jaan Tallinna ja Toivo Annuse kaaskompanjonid Skype'i müügitehingus. Lisaks Ambient Sound Investmentsile on Kasesalu ja Heinla asutanud koos Tallinnaga veel firma JAP Software, mille põhitegevusalaks on infotehnoloogiliste projektide arendamine, kõrvalharuks aga kauplemine USA börsidel. Supertehinguga saadud e-Bay aktsiad loovad sellele ülihea aluse.

Suuromanik aktsiaseltsis Uuemõisa Invest, mille tütarfirmade tegevushaare ulatub alates uste ja akende ning betoontoodete valmistamisest kuni terviklike kinnisvaraprojektideni välja. Lisaks veel osalused pagariäris, rehvifirmas, Roosta motellis ja EKE Investis.

Endine Jaroslavli naftatöötlemistehase juht, kes nüüd veedab suurema osa ajast Vahemeremaades. Tänu omaaegsetele naftasidemetele kaasati Pakterminali omanikfirma ja N-Terminali aktsionäride ringi, kus ta aastaid piirdunud enamasti vaid dividendide võtmisega.

Mitmekülgne ärimees, kelle aktsiaportfellis on nii Kalevi, Kohukese kui ka Saaremaa Õlletehase aktsiaid.

Mehe põhihuvi on siiski kinnisvara, millega ta tegeleb valdavalt Pärnus, peapartneriks Jüri Poltan. Neile kuuluv osaühing Halliktee on omandanud hulgaliselt kinnistuid. Lähiaastate peatähelepanu koondub aga ilmselt Pärnu jõe ääres koos teiste partneritega soetatud hiigelkinnistule, kuhu on kavas rajada terve uus elamurajoon.

Reisifirma Estravel aktsionär, kelle suurpartneriks on Suomen Matkatoimisto. Tegutsetakse väga hea rentaablusega - näiteks läinud aastal teeniti 85 mln kroonise müügitulu juures üle 20 mln krooni puhaskasumit. Eelistab viimastel aastatel elupaigana Austraaliat Eestile.

Viis Tondi Elektroonika suuremat aktsionäri, kellel kõigil on võrdsed aktsiapakid. Ettevõtte põhitegevuseks on küll kuuldeaparaatide toomine (aastas valmistatakse ligi 40 000 aparaati), ent suurema osa tulust annab siiski kinnisvaraarendus ja ruumide rentimine, seda peamiselt Tallinnas Pärnu maantee veerel asuvas Tondi ärikeskuses.

On olnud Merko Grupi aktsionär ning Toomas Annuse ja Tõnu Toomiku äripartner algusest peale, kuid jäänud pidevalt nende varju. Seda paljuski teenimatult. On ju tema peal pikka aega olnud kogu ehituskontserni betoonimajanduse juhtimine.

Anatoli Kanajevi abikaasa, kellest sai aktsionär olude sunnil. Nimelt ajal, mil Anatoli veel Muuga sadama eesotsas oli ning Luukas ja Siff sealsamas naftaterminali rajasid. Et süüdistusi ära hoida, vormistatigi Anatoli osalus Alla Kanajeva nimele. Ning kui Trans-Kullos sai juba mõni aeg tagasi omanikuks Anatoli, siis N-Terminalis seisab tänini kirjas Alla. Ja ilmselt nii jääbki.

Katlamajade ehituse ja hooldamisega tegeleva ASi Napal ainuomanik. Läinud aastal olid tema klientideks näiteks Iru all tegutsev Trendgate ja Sillamäe kütuseterminaal. Suurtellijad viisid ka Napali müügitulu üles, mis andiski võimalus tavalisest enam dividende teenida.

Teenib miljoneid mitme firmaga, kuid kõik need tegelevad kinnisvara rentimise ja haldamisega. Seda nii Tallinna kesklinnas Pärnu maanteel kui ka Koplis Paavli tänavas. Ehkki teenistus on igal aastal korralik, lubas ta endale üle pika aja seekord ka dividende.

Legendaarne omaaegse Eriõli omanik, kes alles mõni aeg tagasi otsustas offshore-firmade varjust välja tulla ning oma äriosalused avalikustada.

Tema investeerimisfirma Tristen Trade põhitulu laekub küll endiselt Viru Keemia Grupi kasumieraldistest, kuid nüüd kavatseb ta keskenduda ka kinnisvarale. Seda lisaks endise Tallinna Panga hoonele, kus ta samuti osanik on.

Kaasati nagu ka eespool asuv Aleksandr Denisoff 1990ndate alguses Luukase, Kanajevi ja Sifi loodud kütuseärisse. Ja ikka selsamal põhjusel - tänu oma sidemetele Venemaa naftatehastes.

End tänavu suvel BMW roolis Tallinna lähedal surnuks kihutanud ärimees, kelle autost vaid rusuhunnik alles jäi. Eespool mainitud Märt-Järvo Hirtentreu äripartner. Elektrimootorite tootmise kõrvalt tegelesid ühiselt ka kinnisvaraga.

101. Toomas Agasild 4,26
Paide KEKist välja kasvanud Mäo Investi aktsionär, kellele kuulub ka osa Pärnu sanatooriumist Tervis.

102. Madis Laas 4,2
On haldusettevõtte ML Properties kaudu osanik mitmes reklaamifirmas nagu Kontuur LB, Leo Express, Print House jt.

103. Aleksander Pajuri 4,18
Seotud kümmekonnaga valdavalt eduka ettevõttega nagu Glaskek, Sanatoorium Tervis, Remedia, Harju KEK jms.

104. Illimar Toom 4,16
Nii välisriikides kui ka Eestis menukate magamistarvete tootja ASi Toom Tekstiil suuromanik.

105. Indrek Orro 4,08
Laagreid ja tööstusseadmeid valmistava Alas-Kuuli enamusaktsionär, kelle huvi pöördub järjest enam ka kinnisvara vastu.

106. Boriss Avdejev 4,06
Mahutite, torustike ja metallkonstruktsioonide tootmisele keskendunud ASi Kohimo enamusaktsionär.

107. Aivar Aigro 4,05
Kinnisvaraärimees, kes teostab oma unistusi haldusfirma Dreamland kaudu, kuigi enam on tuntud Rime kaubamärk.

108. Aivar Pilv 4,05
Maksupeensusi tundev vandeadvokaat, kes oma büroo kõrvalt leiab aega ka Eesti Advokatuuri juhtida.

109. Toomas Arumäe 4,03
Kunagisest EKE süsteemist välja kasvanud Mõigu Ehituskoondise aktsionär, kel osalus ka Glaskekis ja Sanatooriumis Tervis.

110.-117. Arvo Heinmaa 4
Mehe haldusfirmale Mergilda kuuluvad osalused paljudes kinnisvara- ja investeerimisfirmades.

110.-117 Indrek Kajak ja Raul Välling 4
Kahele mehele kuuluv GF Anapol tegeleb keevitustarvikute ja kaitsevahendite maaletoomise ja hulgimüügiga.

110.-117 Margus Kohava 4
Kundasse rajatud tselluloositehase juht, kellele kuuluv firma Payles investeerib Sylvesteri aktsiate müügist teenitut.

110.-117. Janno Krantsiveer 4
Valdavalt Skandinaaviamaades transporditeenuseid osutava Janvemari ainuomanik.

110.-117 Lembit Lump 4
Kodumajatehase juht ja suurim omanik oma investeerimisfirma Bonaares kaudu.

110.-117 Jüri Poltan 4
Tabelis 87. kohal asuva Margus Kanguri lähemaid äripartnereid, firmade Halliktee ja Kohuke aktsionär.

110.-117 Peeter Puusepp 4
Tabelis 10. kohal asuva Tiit Aava äripartner, kinnisvarafirma TTP aktsionär.

118. Aare Kembre 3,92
Tabelis 25. kohal asuva Riho Vaheri äripartner kinnisvarafirmas Priva Ehitus.

119. Tiit Vähi 3,9
Ekspeaminister, kelle eraäri uhkuseks on Silmet, Sillamäe sadam ja Pühajärve puhkekeskus.

120. Rain Lõhmus 3,82
Investeerimispankur, kes on juba aastaid teeninud Saku Õlletehase aktsiate pealt.

121. Marti Hääl 3,81
Vandeadvokaat, kel on tänu kütuseärimehest vanemale vennale Heiti Häälele käsi sees ka mitmes ettevõttes.

122. Mart Lajal 3,8
Paadunud motofanaatik, tabelis 21. kohal asuva Ando Aroni äripartner tööriistafirmas Mecro.

123.-126. Raoul Juhanson ja Kalmer Kriisa 3,75
Kinnisvaraärimehed, kelle firma Onix Invest vaatab üha sagedamini Eesti projektide kõrvalt ka Venemaale.

123.-126 Parvel Pruunsild ja Vahur Voll 3,75
Said mullu oma aastaid laenukontorina tegutsenud BIGile Eesti Pangalt ametliku krediidiasutuse staatuse, pakub laenutooteid kõigis kolmes Balti riigis.

127. Vello Väinsalu 3,68
Üks neljast ELKE Grupi suuraktsionärist, kelle osalus tabelis 79.-81. jagavatele äripartneritele siiski pisut alla jääb.

128. Auri Martti Hakomaa 3,64
Vastuoluline soomlasest ärimeest, kes pärast oma toidupoeketi kokkuvarisemist suutis end taas leida restoraniäris.

129.-130. Jaak Sulg ja Villu Maamägi 3,62
Viljandi Metalli suuraktsionärid, kes suudavad oma toodangut üha enam ka väljapoole Eestit müüa.

131. Endel Palla 3,52
Börsifirma Harju Elekter endine tegevjuht, kes nüüd juba aastaid nõukogu esimehe toolil troonib.

132.-136 Alvar Ild ja Indrek Toome 3,5
Kinnisvaraärimehed, kelle tähelend algas soomlaste kontserni SRV maaletoomise ja Viru hotelli erastamisega.

132.-136. Meelis Munski 3,5
Võru ehitusettevõtja, kelle Semuehituse kõrvale on kerkinud ka Semu Kaubamaja.

132.-136. Liivi Pehk 3,5
Tõnis Paltsi ja Toomas Peegi Levicomi-aegne äripartner, kes naudib oma Briti Neitsisaarte firma dividende.

132.-136. Ott Kikkas 3,5
Merko Grupi üks kolmest väikeaktsionärist ja Merko Ehituse ehitusdirektor.

137. Aigar Urva 3,4
Turva- ja pangatehnikat müüva Hansabi suuromanik, kelle tegevushaare ulatub ka Lätti ja Leetu.

138. Ülo Metsaots 3,34
Merko Ehituse endine kauaaegne finantsjuht, kes on jätkuvalt ettevõttega seotud kui Merko Grupi väikeaktsionär.

139. Jaak Koidumaa 3,33
Eestis ja Venemaalgi elektri- ja automaatikatöid pakkuva ning elektrivõrke rajava Jakoteksi suuromanik.

140.-141. Kalev Kase ja Alar Kroodo 3,27
Tartus tegutseva kinnisvarafirma Tähering ja hotelli Pallas osanikud. Kelle tegevuspõld asub peamiselt Tartus.

142.-143. Galina Lipinskaja 3,25
Tabelis 60. kohal asuva Anatoli Lipinski abikaasa.

142.-143. Enn Veskimägi 3,25
Mööblitootmisfirma Standard kauaaegne juht ja suuromanik, kes tegutseb lisaks Eesti tööandjate esindajana.

144. Andres Monvelt 3,24
ASi Bituumen omanik oma valdusfirma kaudu, mis kannab nime Maksuabi.

145. Peeter Lepik 3,19
Koos Toomas Luhaäärega loodud advokaadibüroo omanik, kelle kireks on saanud maakodu pidamine Noarootsi vallas.

146. Igor Piotrovski 3,17
Tallinna Lennujaama lähedal asuva Ülemiste Hotelli üks omanikke.

147. Leho Siimsen 3,09
Nissani autode müüja, kellele kuuluva kontserni Fakto tütred pakuvad veel Itaalia autosid Fiat ja Alfa Romeo.

148.-149. Aldis Kuskis ja Kalev Raidjõe 3,08
Reklaamifirmade kontserni AGE Com aktsionärid, kelle aktsiapakk on tabelis eespool asuvate Viktorovsi ja Blaka omast oluliselt väiksem.

150. Felor Pärnpuu 3,04
Aasia autosid pakkuva Topauto juht ja üks omanikke, kellele on antud väike osalus ka ELKE Grupis.

151.-167. Olar Gofman ja Heiti Allmäe 3
Kaubamärgile A&G oma perekonnanime esitähed andnud mehed, kes suudavad ühtviisi edukalt äri ajada nii meditsiinitehnika, rõivakaubanduse kui ka toitlustuse vallas.

151.-167. Erved Aru 3
Lõikab ehitusbuumi ajal loorbereid betooniautode ja -pumpadega, mida Pump-Mix toob Eestisse Itaaliast.

151.-167. Marko Kalle ja Ivar Lindla 3
Haiglaid meditsiiniseadmetega varustava ettevõtte AB Medical Group Eesti osanikud. Citysport.

151.-167. Matti Karumaa 3
Ehitus- ja kinnisvarafirmas Estconde oma rikkusele aluse pannud mees, kes tegeleb nüüd oma isiklike investeeringute haldamisega.

151.-167. Janno Kell, Ülo Kell ja Tõnis Samm 3
Vee- ja kanalisatsiooniseadmeid tootva kontserni Veeseadmed omanikud, kes haldavad oma investeeringuid osaühingu VWF Holding kaudu. Tegutsevad lisaks Eestile ka Lätis ja Leedus.

151.-167. Urmas Laanem 3
Tegeleb Eestis, Lätis ja Leedus tõstukite ning muude ehitusmasinate müügiga ASi Laadur kaudu.

151.-167. Margus Kull 3
Merko Ehituse partner Taaralinnas, kus ta on säilitanud oma osaluse ASis Merko Tartu.

151.-167. Andres Liinat 3
Olümpia hotelli, Kaubamaja ja Hansapanka juhtinud mees, kelle investeerimisfirmal Prudenor on korralik aktsiaportfell.

151.-167. Toomas Määrits ja Tõnu Samm 3
Müüsid läinud aastal Selverile oma Tirsi kaubamärgi all tegutsenud poeketi ning on keskendunud nüüd kinnisvaraprojektile nii Tartus kui ka Tallinna lähistel.

151.-167. Katrin Saali Saul 3
Toomas Sildmäe ekskaasa, kellel on pärast Hansapanga aktsiate müüki tekkinud soliidne väärtpaberiportfell.

151.-167. Thomas Bjorn Waldin 3
Tiit Vähi äripartner, kelle nime varjus ekspeaminister omal ajal Silmeti varad erastas.

151.-167. Robert Herman 3
Kinnisvara alal tegutsev ärimees, üllatas hiljuti Pärnu Chaplini keskuse hoone ostuga.

168. Andres Sarri 2,99
Eesti Talleksi suurima aktsiapaki omanik, kes edendab edukalt automüüki Saksa Auto egiidi all.

169. Vallo Palvadre 2,98
Tema firma Lubja Invest ei tegele mitte lubja tootmisega, vaid hoopis kinnisvaraarendusega Viimsi vallas.

170. Sten Luiga 2,94
On osanik advokaadibüroos, kus partneriteks Jaanus Mody ja Marti Hääl.

171. Arno Sillat 2,94
Mõni aeg tagasi Silberautost ja Väino Kaldojast lahku löönud autoärimees.

172. Rein Must 2,91
Tartu ja Pärnu kandis ehitusteenust pakkuva firma Decora Ehituse suuromanik.

173. Raul-Roman Tavast 2,88
Eestis ja Rootsis juveelitoodete valmistamisega tegelev ärimees, kel rohkesti kokkupuuteid Eesti Vabariigi aurahadega.

174. Tõnis Kaasik 2,8
Kunagine keskkonnaminister, kes Tiit Vähi tiiva all leidis ka oma niši eraettevõtluses - kasutatud pliiakude töötlemise.

175. Jüri Külvik 2,75
Puiduvarumis-, tootmis- ja müügifirmadest koosneva Lemeksi suurkontserni suuromanik.

176.-178. Jaanus Ling ja Tõnu Presjärv 2,7
Äritandem, kes on keskendunud muusikariistadele, helivõimendusele ning heli-, audio- ja videosüsteemidele.

176.-178. Martin Sööt 2,7
Kinnisvarafirma Tähering ja hotelli Pallas üks aktsionäridest.

179. Agu Möldre 2,6
Raudbetoontoodete valmistamise ja müügiga tegeleva ASi Lasbet juht ja üks omanikke.

180. Vladimir Oberšneider 2,59
Glaskeki ja Mõigu Ehituskoondise üks aktsionäridest.

181. Rommi Roosimaa 2,55
Kõikjal Baltimaades fiiberoptilisi kaableid, võrgu- ja elektroonikakomponente müüva Baltronicu enamusosanik.

182. Hillar-Peeter Luitsalu 2,52
Arti Arakase ja Richard Tomingase kompanjon Arco Varas.

183.-189. Boris Fursa 2,5
Eestis ja Venemaa nii musta kui ka värvilise metalli äriga tegelevate ettevõtete aktsionär.

183.-189. Ain Langel 2,5
Teadus- ja meditsiinitehnika ning laboriseadmeid tarniva ning hooldava osaühingu PEAI-Est ainuomanik.

183.-189. Vladimir Migovk 2,5
Tartus kalaäri ja kaubandusega tegelevate ettevõtete juht ja üks omanikke.

183.-189. Ruth Tiidemann 2,5
Kasvatab ja suunab ühenaisefirmas Välk ja Pauk üsna korralikku aktsiaportfelli.

183.-189. Ivan Totšilin ja Viktor Totšilin 2,5
Vennad, kes varustavad tehnilise soola, väävelhappe ja muude keemiakaupadega mitmeid suurettevõtteid.

183.-189. Alle Vanaselja 2,5
NG Investeeringute ühe endise juhtfiguuri Indrek Vanaselja lesk, kes on ka oma kolm last haldusfirma osanikeks kaasanud.

190. Mait Schmidt 2,47
Eesti Ehituse tuumikomaniku EE Grupi üks aktsionäre.

191. Mehis Pilv 2,46
Ajab äri Sillamäel koos Tiit Vähiga ja Tallinnas koos Ülo Pärnitsaga.

192. Tiit Talisoo 2,45
Tabelis mõned kohad eespool asuva Rommi Roosimaa kaasaktsionär.

193. Vjatšeslav Melnikov 2,41
Sillamäel keemiliste toorainete hulgimüügiga tegelev ärimees, kelle firma käibest lõviosa tuleb Venemaalt ja Ukrainast.

194. John Ross 2,4
Tallinnas kaableid ja automaatikaseadmeid tootva ettevõtte enamusaktsionär.

195. Robert Domak 2,3
Pakub oma firmaga Nores Plastic lahendusi neile, kel probleeme plastjäätmete taaskasutusega.

196.-197. Marko Palm ja Enn Pääro 2,23
Alkoholi hulgimüügifirma Avallone suuromanikud, kellest Palm on tugevalt tunginud ka kinnisvaraärisse.

198.-201. Rutt Kaasik, Mart Lee ja Indrek Uudeküll 2,2
Küll igaüks oma firma kaudu, kuid ühiselt tegutsevad investorid, kelle huvid ulatuvad kinnisvarast õlletootmiseni.

198.-201. Peep Pihotalo 2,2
Reklaamikontserni AGE Com väikeosanik.

202. Märt Luuk 2,17
Põhitulu pärineb Harju Ehitusest, kuid on ka Harju Elektri, Harju KEKi ja Baltika väikeaktsionär.

203. Hans Palla 2,11
Kunagine Harju KEKi juht, kes nüüd ettevõtte nõukogus istub. 131. kohal oleva Endel Palla vanem vend.

204. Viktor Polozov 2,1
Katalüsaatoreid tootmise, väärismetallijäätmete töötlemise ja juveelitoodete valmistamisega tegeleva Alvigo suurim aktsionär.

205.-207. Raivo Rand ja Aivar Tuulberg 2,08
Ehitus- ja kinnisvaraäris tegutsevad tuntud ärimehed, kelle tegevushaare on ammu Tartust väljunud.

205.-207. Manfred Helmut Schmelzer 2,08
Vändras väiketrafosid ja induktiivkomponente tootva Balti Trafo sakslasest suuromanik.

208. Toomas Valgmäe 2,05
Üle Eesti kodumasinate jae- ja hulgikaubandusega tegelev ärimees.

209. Veiko Soots 2,04
Tabelis 105. kohal asuva Indrek Orro äripartner, ASi Alas-Kuul aktsionär.

210.-247. Taivo Abram ja Ain Pert 2
Kaasaktsionärid transpordifirmas Linford, mis annab tööd ligi sajale inimesele.

210.-247. Aivar Arand 2
Endanimelise ettevõtte ainuomanik, kes on tänaseks hüljanud autode remontimise ja keskendunud kinnisvarale.

210.-247. Toomas Arike, Martin Lepiku, Mart Uusküla ja Ivar Värsi 2
Laboritehnikat ja muud meditsiinis vajaminevat aparatuuri müüva Quantum Eesti aktsionärid.

210.-247. Aleksei Bari 2
Tallinnas ehituse ja transpordi alal tegutsev ettevõtja, firma C.B.A. ainuomanik.

210.-247. Aivar Berzin 2
Eesti üks suuremaid maaomanikke, kellele kuuluva Vestman Grupi varade maht ulatub 600 mln krooni kanti.

210.-247. Romet Elmaste 2
Euroopast ja Hiinast tarnitava mööblifurnituuri hulgimüügifirma Pleksor ainuomanik.

210.-247. Rein Heinlo, Riho Kadastik ja Guido Voivoda 2
Puuviljade jae- ja hulgimüügiga tegeleva ASi Rigual aktsionärid, kes annavad tööd ligi 180 inimesele.

210.-247. Nikolai Jakuškin 2
Tegeleb raudteetsisternide rentimise ja naftakeemiatoodete müügiga firma Intopex kaudu.

210.-247. Märt Järvik ja Priit Post 2
Äritandem, kelle osaühing Üle tegeleb teede hooldamise ja pindamisega Harjumaal, Läänemaal ja mujalgi.

210.-247. Henri Jääger 2
Reklaamiärimees, oma investeerimisfirma kaudu üks Kontuur Holdingu osanikke.

210.-247. Andres Kaukver ja Enn Lakspere 2
Elektroonsete maksesüsteemide müügiga tegeleva ID Süsteemide aktsionärid.

210.-247. Heiki Kirso, Rein Leosk ja Toomas Laas 2
Viies Eesti linnas tegutseva kasiinofirma Dolphin aktsionärid.

210.-247. Urmas Kivisalu 2
Tallinnas tegutsev kinnisvaraärimees, kes ostab kortereid, teeb need korda ja müüb siis kallimalt edasi.

210.-247. Gunnar Kobin 2
Ülemiste City suurprojekti juhtimise kõrvalt leiab aega tegelda ka isikliku investeerimisfirmaga.

210.-247. Teet Kolts 2
Keraamiliste seina- ja põrandaplaatide müügiga tegeleva Wermstocki ainuomanik.

210.-247. Vello Kunman 2
Järve kaubanduskeskuse omanik, kelle firmad tegelevad lisaks ehitusmaterjalide ja mööbli müügiga.

210.-247. Peeter Luik 2
Pärast pankurikarjääri omaaegses Raepangas on juba aastaid keskendunud kaubandusele ja kinnisvarale.

210.-247. Mart Mikli 2
Juveelitooteid valmistava osaühingu Juveel osanik.

210.-247. Toivo Ninnas 2
Tallink Grupi nõukogu esimees, kes haldab oma investeeringuid, kaasa arvatud hotelliäri Pärnus, OÜ Tekali kaudu.

210.-247. Jaak Nõmmsalu 2
Põllumasinate ja nende varuosadega kauplev ärimees.

210.-247. Tõnu Puidak 2
Korterelamute rajamisega tegeleva kinnisvarafirma OmaKoduMaja aktsionär.

210.-247. Urmas Põld 2
Autode hulgimüüja, kelle kliendid elavad valdavalt väljaspool Eestit.

210.-247. Raul Rebane 2
Tartu kinnisvaraärimees, Täheringi ja hotelli Pallas osanik.

210.-247. Andrei Sõritsa 2
Eesti kunstliku viljastamise isa, aitab peredel lapsi saada.

210.-247. Vladimir Žarikov 2
Põhirõhk metalliäril, ligi 60 kohta eespool asuva Boris Fursa kompanjon.

210.-247. Alar Tamming 2
Tavidi valuutavahetusketi ainuomanik.

210.-247. Pjotr Tsjornõi 2
Kalaärimees, tabelis mitukümmend kohta eespool asuva Vladimir Migovki äripartner.

210.-247. Mati Vaarmann 2
Muusikariistade ja tehnikaga kaupleja, kes proovib kätt ka kinnisvaras.

248.-249. Andres Kull ja Margus Metsanurm 1,98
Tarkvara loomisele ja sellega seotud teenustele keskendunud Elviori osanikud.

250. Urmas Vompa 1,95
Ehituses kasutatavate terastorude müügifirma Uweko suuraktsionär.

251. Kristel Sarri 1,91
Eesti Talleksi suurima aktsionäri Andres Sarri abikaasa.

252. Ilmi Kuuskaru 1,85
Harjumaal kinnisvaraäri ajava Hekoteki suurim osanik.

253. Peeter Aunapuu 1,84
On suutnud edukalt müüa traktoreid, mis pärit lääne poliitikute poolt põlatud Valgevenest.

254. Anti Kalle 1,83
Opereerib Baltimaades ja mujalgi sporditarvete kauplusekette, neist eestlasele on tuntumad Sportland ja Citysport.

255. Margus Mets 1,83
Norra meediakontserni Schibsted äripartner maakonnalehtede väljaandmisel.

256.-259. Martin Kruusvall 1,8
Laenukontori Reval Credit enamusaktsionär.

256.-259 Igor Lepetuhhin 1,8
Kanajevi, Luukase ja Sifi kauaaegne äripartner kütuseäris.

256.-259. Toomas Tamm 1,8
Ida-Virumaa suurärimees, kes tegeleb autotranspordi, keemiatööstuse ja kinnisvaraarendusega.

256.-259. Aleksander Terep 1,8
Kütuseärimees, väikese, viiest tanklast koosneva müügiketi omanik.

260.-262. Olav Osolin, Marek Reinaas ja Rain Teimann 1,78
Reklaamiärimehed, kes enne Mediapooli müüki võtsid veel välja viimased dividendid.

263.-265. Are Altraja 1,77
Mõni koht eespool asuva Anti Kalle äripartner, Sportlandi kaasomanik.

263.-265. Jüri Koval ja Samvel Tšobanjan 1,77
Pakuvad Eestis ja ka Venemaal laevadele punkerdusteenuseid NT Marine kaubamärgi all.

266. Marko Milius 1,75
auto24.ee omaniku OÜ Autoportaal suurim osanik.

267. Tõnu Schilf 1,74
IT ja kinnisvara valdkonnas investeeriva Data Treki ainuomanik.

268.-270. Jaanus Sanjay Mody 1,72
Vandeadvokaat, tegutseb samas büroos koos Sten Luiga ja Marti Häälega.

268.-270. Michael Joachmi Schmelzer 1,72
Tabelis ligi 60 kohta eespool asuva Schmelzer-seeniori poeg, kes kogu trafotootmist Vändras juhatab.

268.-270. Sten Tamkivi 1,72
IT-mees, kes on oma tarkvaralahendusi müünud arvutifirmale Helmes ja ka Skype'i meestele.

271.-274. Andres Kõljalg 1,7
Järvamaal kinnisvaraarendusega ning projektijuhtimisega tegeleva Arte Kinnisvara omanik.

271.-274. Toomas Tõniste ja Tõnu Tõniste 1,7
Kaksikvendadest kahekordsed olümpiapronksid, kes arendavad edukalt toiduainete hulgikaubandust oma firmas LTT.

271-274. Harry Olavi Viiala 1,7
Kõikjal Baltimaades soojustehnilisi ja veetöötlusseadmeid müüva ASi Filter soomlasest suuromanik.

275. Kalvi Schilf 1,68
Harju Elektri ja Harju KEKi aktsionär.

276.-277. Valentina Arhipova ja Jakov Leškin 1,66
Peamiselt raudteel ekspediitor- ja transporditeenuseid pakkuva Viskonti aktsionärid.

278.-279. Leon Glikman 1,65
Vandeadvokaat, kes pärast ühinemist Indrek Tederi bürooga jätkab tegutsemist ka oma firma egiidi all.

278.-279. Paulus Hubertus Roncken 1,65
Tšehhi ärimees, kes on oma majatarvete hulgimüügiketi rajanud juba kaheksas Ida-Euroopa riigis.

280.-281. Igor Bernovski ja Vladimir Libman 1,62
Kinnisvara rentimisega tegeleva Paeko osanikud.

282.-283. Hans Peeter Hoeberg 1,61
Investeerimis- ja kinnisvarafirma Mäo Invest aktsionär.

282.-283. Juho Ojasoo 1,61
Alkoholi hulgimüügifirma Tridens suurim aktsionär.

284.-287. Kalle Elster 1,6
Autotranspordiettevõtte Elstera enamusaktsionär.

284.-287. August Kull 1,6
Mööbli- ja disainifirma Thulema üks omanikke, kelle dividendid pärinevad aga oma investeerimisfirmast.

284.-287. Sven Lõokene 1,6
Eesti oma turismibüroodega katnud Reisieksperdi omanik.

284.-287. Paavo Pilv 1,6
Ligi sada kohta eespoole asuva Mehis Pilve poeg.

288. Tanel Nurmetalo 1,55
Valdusfirma Baltic Maritime Logistics Group juht ja üks omanikke.

289. Tõnu Toompuu 1,54
Saaremaa ehitusärimees, ASi Kuressaare Ehitus üks omanikke.

290. Jüri Kalmet 1,53
Harju Elektri ja Harju KEKi aktsionär.

291. Avo Tints 1,53
Värsket puu- ja köögivilja importiva Bambona enamusaktsionär.

292. Rein Palvadre 1,52
Umbes 120 kohta eespool asuva Vallo Palvadre isa, Lubja Investi osanik.

293.-303. Urmas Jürgenson 1,5
Vastse-Kuuste Lihatööstuse ainuomanik.

293.-303. Peeter Kalli 1,5
Automüügifirma Viking Motors ainuomanik.

293.-303. Maido Kiviorg 1,5
Ainuomanik kinnisvarafirmas Tõivu, millel on pealegi üsna korralik investeerimisportfell.

293.-303. Mailis Lintlom 1,5
Alumiiniumprofiilist fassaade valmistava Windoori ainuomanik.

293.-303. Meelis Lonn 1,5
Veoteenuseid pakkuva firma ML-Transport ainuomanik.

293.-303. Risto Merisalu, Märten Vaikmaa ja Margus Vanaselja 1,5
Saaremaal alumiiniumist töölaevu valmistava ettevõtte aktsionärid.

293.-303. Arle Mölder 1,5
Investor, kes kohtuvaidlustest tingituna oma äriosalusi vahepeal varjas, on taas pinnale tõusmas.

293.-303. Ruslan Rastoštšenkov 1,5
Kinnisvara ja hotellinduse vallas tegutsev ärimees.

293.-303. Toomas Raud 1,5
Pakub Tartus transpordi- ja logistikateenuseid, lisaks omab Kauburi kaubamaja.

304. Gennady Ivanov 1,48
Mõnikümmend kohta eespool asuva Arhipova ja Leškina kompanjon, Viskonti aktsionär.

305.-307. Juhan Kolk ja Urmas Past 1,46
Laia haardega Tartu ärimehed, tegelenud nii kütuse kui ka kinnisvaraga, Monte Carlo kasiinoketi omanikud.

305.-307. Peeter Värnik 1,46
Andres Sarri äripartner, Eesti Talleksi aktsionär.

308.-310. Dmitri Demjanov 1,45
Restoranipidaja ja superkokk, kes kasutab oma äriosaluste hoidmiseks endanimelist firmat.

308.-310. Härmo Lehtsalu 1,45
Toomas Arumäe ja Aleksander Pajuri äripartner, Mõigu Ehituskoondise aktsionär.

308.-310. Raul Maripuu 1,45
Prits Libliku kompanjon Saaremaal tegutsevates põllumajandusettevõtetes.

311. Eduard Koger 1,44
Valgast raudteevedusid juhtiv ärimees, tegutseb nii Eestis kui ka Lätis.

312. Ants Ratas 1,43
Paarkümmend kohta eespoolt asuva Tanel Nurmetalo partner, kelle logistikafirma tegi läinud aastal tõsise arenguhüppe.

313.-315. Ants Laos 1,4
Koos Kofkini ja ka Kõuhknatega äri ajanud mees, kes nüüd teenib dividende Viru Keemia Grupist.

313.-315. Tõnu Radik 1,4
Repro- ja digitaaltrükitöid pakkuva UBS Repro suurosanik.

313.-315. Silvi Tooming 1,4
Üritab oma Kesklinna Apteegiga vapralt võidelda suurte kettide vastu.

316.-319. Ants Karu, Tarmo Sild, Üllar Talviste ja Urmas Ustav 1,39
Paar aastat tagasi moodustatud advokaadibüroo vandeadvokaatidest partnerid.

320.-321. Raul Borkmann 1,35
Automatiseeritud juhtimissüsteemide projekteerija ja konsultant.

320.-321. Tiit Pahapill 1,35
Salva Kindlustuse juht ja suuromanik.

322.-327. Heiki Jensen, Enn-Arno Sillari ja Eugen Soonvald 1,34
Vannitootja Balteco aktsionärid, kes teostavad oma osalust BMG Investi kaudu.

322.-327. Kadri Jõerüüt 1,34
Reisieksperdi üks aktsionäre.

322.-327. Malle Raudsepp 1,34
Vapper naine, kes toimetab mehises kütusemaailmas, Tartu Terminaali üks omanikke.

322.-327. Albin Tituk 1,34
Kütuse hulgimüügiga tegeleva Reval-Oil suuromanik.

328.-331. Armin Kõomägi 1,33
Mansbergi, Prantsu ja Sammelselja äripartner, investor, kes üllatas Tuglase novellipreemia võitmisega.

328.-331. Indrek Prants 1,33
Investeerib nagu nagu tema eelpool mainitud äripartneridki mitmete äritehingutega teenitut.

328.-331. Olev Schults 1,33
Cresco ja selle kaudu ka Estonian Airi üks omanikke.

328.-331. Peep Vain 1,33
Endanimelise koolitusfirma emotsionaalne juht ja suuromanik.

332. Toomas Villems 1,31
Ainuomanik enda nime kandvas audiitorfirmas.

333.-339. Igor Izraeljan 1,3
Suurärimees, kes võiks endale kordades enam dividende maksta.

333.-339 Evelin Karp ja Ronald Vähi 1,3
Tiit Vähi tütar ja poeg, ekspeaministri kaasosanikud valdusfirmas Valga Group.

333.-339. Jaak Raudsepp 1,3
Tiit Vähi kälimees, samuti osanik valdusfirmas Valga Group.

333.-339. Tiiu Osula 1,3
Mitme bussifirma juhi Hugo Osula abikaasa.

333.-339. Ain Tammik ja Jaan Kosk 1,3
Majandustarkvara arendajad, Sysdeci kaasaktsionärid.

340.-345. Tõnis Haavel ja Andres Viisemann 1,28
Rain Lõhmuse kaaskompanjonid LHV loomise aegadest alates.

340.-345. Helmut Friedrich Georg Keil 1,28
Veoautode, haagiste ning nende varuosade müüja endanimelise osaühingu Keil M.A kaudu.

340.-345. Sulev Laanpere 1,28
Pärnus tegutseva ehitusfirma Savi enamusaktsionär.

340.-345. Raivo Remmelgas 1,28
Kinnisvaraärimees, tabelis 300. kohal paikneva Ruslan Rastoštšenkovi partner.

340.-345. Alla Šuba 1,28
Tõste-, transpordi- ja muude seadmete monteerimise ja hooldusega tegeleva Alekon TS aktsionär.

346. Ivo Aulik 1,27
Väikeste tegijate seast penikoormaste sammudega suurte hulka pürgiva Eston Ehituse juht ja üks omanikke.

347. Leonid Tsenter 1,26
Endine Dvigateli aktsionär, kes nüüd on keskendunud oma firmade Estall, Emet jm arendamisele.

348. Tiit Kuusik 1,25
Sanitaartehnika, veevarustus- ja kütteseadmete müügiga tegeleva Toru-Jüri enamusosanik.

349. Harri Iisakki Anttila 1,24
Aiamajade, grillikodade ja palksaunade valmistamisele keskendunud Arctic Finland House'i suuromanik.

350.-351. Tarmo Leisalu 1,22
Ehitusdetaile projekteeriva ja puitu töötleva firma Mountain Loghome suurim osanik.

350.-351. Juri Šuba 1,22
Mõni koht eespoolt mainitud Alla Šuba abikaasa ja Alekon TS juht.

352.-364. Vladimir Dežinov 1,2
AVR Transservice'i ja selle kaudu Ahtme vagunitehase üks aktsionäre.

352.-364. Ljudmila Džeželo ja Vladimir Džeželo 1,2
Abielupaar, kes tegeleb kodutarvete, ehitusmaterjalide, tööriistade ja valgustite jaemüügiga.

352.-364. Tõnu Järv 1,2
Enda tarbeks asutatud väikese investeerimisfirma omanik.

352.-364. Raul Kirjanen 1,2
Osutab õigusabi ning tegeleb investeerimise ja konsultatsioonidega oma väikefirma raames.

352.-364. Kaido Kruusoja ja Viljo Vetik 1,2
Pärnu kinnisvaraarendajad, Port Arturi kaubakeskuse omanikud.

352.-364. Andres Lõhmus 1,2
Inkassoteenuseid osutava Julianuse Grupi juht, kellel on lisaks väike, aga korralik investeerimisfirma.

352.-364. Juhan Pihelbu 1,2
Pärnu Laevatehase ja veel mitme firma osanik.

352.-364. Ingrid Prants 1,2
Tegeleb oma investeerimisfirma Tsuga kaudu üsna soliidse aktsiaportfelli haldamisega.

352.-364. Tarmo Sepp 1,2
Ligi sada kohta eespool asuva Martin Kruusvalli partner, Reval Crediti laenukontori aktsionär.

352.-364. Raivo Tamm 1,2
Tabelis samuti ligi sada kohta eespool asuva Toomas Tamme poeg, T.R. Tamme Auto aktsionär.

352.-364. Avo Tutsu 1,2
Mänguasjade hulgimüügiga tegeleva Paulatoni ainuomanik.

365.-367. Carsten Mann ja Andres Minn 1,19
Ehitusdetailide tootmise ja puidutöötlemisega tegeleva firma Mountain Loghome kaasosanikud.

365.-367. Valentina Otsason 1,19
Krediidipanga asutaja Rein Otsasoni lesk, Krediidipanga aktsionär.

368.-371. Olavi Kalmet, Aare Neudorf, Olle Reinholm ja Aavo Teder 1,16
Harju Ehituse võrdsed aktsionärid.

372. Priit Tamm 1,15
Enn Veskimäe äripartner, mööblitootja Standard aktsionär.

373. Elar Sarapuu 1,14
Viru Keemia Grupi üks aktsionäre, investeerimisfirma Strategius omanik.

374. Ago Lauri 1,13
Väärtpaberivahendusega tegeleva Kawe Kapitali üks aktsionäre.

375. Ülo Pärnits 1,12
Mainori ettevõtete grupi rajaja, osanik kümnetes firmades, nende kaudu ka Dvigatelis.

376.-377. Enn Külvik 1,1
Puiduvarumis-, tootmis- ja müügifirmadest koosneva Lemeksi suurkontserni väiksem osanik.

376.-377. Taavi Raadik 1,1
Tegeleb oma investeerimisfirma kaudu kinnisvaraga Pärnumaal ja ka Lätis.

378.-379. Aleksander Glikman 1,09
Eesti üks vanemaid tegevadvokaate, Leon Glikmani isa.

378.-379. Urve Kangro 1,09
Müüb Tartus kodumasinaid ja olmeelektroonikat ja peab samas ka baari, ASI Metaan aktsionär.

380.-384. Priit Jaagant ja Mait Rõõmusaar 1,08
Ehitustöödega tegeleva Mapri Projekti osanikud.

380.-384. Kalev Kiis 1,08
Urmas Pasti ja Juhan Kolgi äripartner osaühingus Maiben.

380.-384. Mihhail Leoste 1,08
Koos poegade rajatud elektriprojekteerimisfirma Contactus osanik.

380.-384. Toomas Saal 1,08
Teeneka Ülo Pärnitsa noorem äripartner Mainoris ja selle seotud firmades.

385.-387. Vello Haav, Raivo Paalpere ja Olev Saksniit 1,07
Paide MEKi aktsionärid.

388.-389. Eddy Lainurm 1,05
Ehituses kasutatavate terastorude müügifirma Uweko aktsionär, ligi 130 kohta eespool asuva Urmas Vompa äripartner.

388.-389. Guido Piksar 1,05
Lihulas kuivsegusid tootva Uninaksi ainuosanik.

390. Peep Must 1,03
Viljandi Metalli üks aktsionäre.

391.-395. Tõnis Altsaar 1,02
Ravimite hulgimüügifirma Pharmac MS suuromanik, kellele Pärnus kuulub ka mitu apteeki.

391.-395. Arvo Kask, David Rebane ja Andres Villomann 1,02
Alkohoolsete jookide hulgimüügi ja kinnisvaraga tegeleva Dunkri Kaubanduse aktsionärid, kes tegevushaare ulatub lisaks Eestile ka Taani ja Saksamaale.

391.-395. Margus Leoste 1,02

396.-398. Paula Johanna Anttila ja Mikko Asko Kalevi Koskinen 1,01
Aktsionärid firmas Reester, kus valmib ligi 300 000 paari jalatseid aastas.

396.-398. Margit Hakomaa 1,01
Peab Olde Hansa restorani Tallinna vanalinnas.

399.-435. Lembit Talts ja Allan Aasmäe 1
Suruõhuseadmete müügiga tegeleva osaühingu Kompressorikeskus omanikud.

399.-435. Tiina Annus 1
Suurehitaja Toomas Annuse lähikondlane, kelle huvid on seni piirdunud Haapsalus tegutseva Luksi Majaga.

399.-435. Sergei Berkov ja Šamil Valitov 1
Toornaha kokkuostu ja müügiga tegeleva ASi Skinest Hides aktsionärid.

399.-435. Sergei Bõstrov 1
Tabelis 47. kohal asuva Boriss Bõstrovi poeg, Astronesti väikeosanik.

399.-435. Reio Engman ja Sulev Saareväli 1
Est-Trans Kaubavedude kaasaaktsionärid.

399.-435. Vladimir Frolov ja Larissa Frolova 1
Vanalinnas suveniire müüva Longiflorumi abielupaarist osanikud, kes investeerivad üha enam kinnisvarasse.

399.-435. Ats Kalju 1
Soomes ja Baltimaades transporditeenuseid osutava Onry ainuosanik.

399.-435. Igor Kleiner 1
Paavli Kinnisvara suurim osanik, kel on ärihuvisid veel muudeski firmades.

399.-435. Artur Kokk 1
Kehtna vallas piimatootmise ja teraviljakasvatusega tegelev taluperemees.

399.-435. Rein Koov ja Raivo Vare 1
Sthenos Investi omanikud, kes tänavu suvel Narva Elektrivõrgud Viru Keemia Grupile müüsid.

399.-435. Peep Laumets ja Andres Meus 1
Eestis ja Lätis transporditeenuseid osutava A.P. Kaubatransi omanikud.

399.-435. Tiit Laursoo ja Gerogi Morozov 1
Õlide ja määrdeainetega kaupleva Erimelli aktsionärid.

399.-435. Jaan Lehtsaar 1
Väikese, aga kasumliku Limbergi Ehituse ainuomanik.

399.-435. Meelis Lippe 1
Investeerimis- ja haldusfirma Colindo ainuomanik.

399.-435. Andres Ljaš ja Hanno Muldma 1
Saematerjali vahendusfirma Benito Puit aktsionärid.

399.-435. Tõnis Mäerand 1
Üks neid mehi, kes rikastus Sylvesteri aktsiate müügiga ja nüüd tegeleb investeerimisega.

399.-435 Kaljo Mägi 1
Pärnus kinnisvara- ja finantsinvesteeringutega tegeleva Lumbari ainuosanik.

399.-435. Peeter Mänd 1
Taas üks endiseid Sylvesteri omanikke, kelle investeerimisfirma Ivard varade maht on kasvanud üle 500 mln krooni.

399.-435. Sven Pertens 1
Balti Autoosade vähemusaktsionär.

399.-435. Jüri Reitsakas 1
Tegeleb Tallinnas arvutivõrkude projekteerimise ja paigaldamisega.

399.-435. Tiit Saar 1
Liimpuidust aknatoorikuid valmistava Puit-Profiili ainuomanik.

399.-435 Jaan Soomets 1
Mootorikütuse hulgimüügifirma Mark Oil ainuomanik.

399.-435. Sven Soomuste 1
Kinnisvaraäris kanda kinnitav ärimees.

399.-435. Bo Göte Stenholm 1
Vormsil elav rootslane, kes tegeleb metsamajanduse ja puidutööstusega

399.-435. Mati Tavast 1
Kuulsa Tavastite juveelisuguvõsa esindaja, kes on keskendunud kinnisvara haldamisele.

399.-435. Andres Toome 1
Indrek Toome keskmine poeg, kes isa jälgedes on tunginud kinnisvaraärisse.

399.-435. Tarvo Urb 1
Estingeri ainuomanik, impordib toiduainetööstusele vajalikke lisandeid ja peab oma sisustussalongi.

399.-435. Lauri Viikna 1
Tivoli Tuuri korraldaja.

399.-435. Aare Võsu 1
Ehitusmaterjalide maaletooja ja müüja firma nimega V-Tempsi kaudu.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    24. November 2011, 16:17
    Otsi:

    Ava täpsem otsing