9. november 2006 kell 13:00

Tallinn annab uuel aastal ettevõtlustoetusteks 6,6 miljonit krooni

Järgmise aasta linnaeelarvesse on planeeritud 6, 6 miljonit kooni linna ettevõtlustoetuste maksmiseks, millest neli miljonit on ette nähtud stardiabi toetusteks, teatas Tallinna pressiteenistus.

Ettevõttele olulise spetsialisti täiendkoolituse ning ettevõtete töötajate väljaõppe, ümber- ja täiendkoolituse toetusteks on kavandatud 400 000 krooni. Uute töökohtade loomise toetuseks on ette nähtud miljon krooni, tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuseks aga 800 000 krooni.

Tallinna ettevõtlusamet väljastab tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetust eesmärgiga hõlbustada innovaatilistele lahendustele välisriikides tööstusomandi kaitse saamist ning ühtlasi aidata kaasa lahenduste ärilisele rakendamisele Tallinnas.

Ettevõtte praktikajuhendaja toetuste maksmiseks on ette nähtud 400 000 krooni. Abilinnapea Jaanus Mutli sõnul suureneb aasta-aastalt linnalt ettevõtlustoetusi saavate ettevõtjate arv.

Sel aastal on ettevõtlusametile esitatud ühtekokku 205 ettevõtlustaotlust kogusummas 16,9 miljonit krooni. Rahastatud on 67 taotlust summas 5,1 miljonit krooni.

Stardiabi toetusteks 171-st taotlusest on rahastatud 28 % ja eelarve oli 4,3 miljonit krooni. Töötajate täiend- ja ümberõppetoetusteks laekus viis taotlust, summas 265 000 krooni. Praktikajuhendaja toetusteks laekus 16 taotlust kogusummas 654 449 krooni, millest toetati kümmet 335 731 krooniga. Ettevõttele olulise spetsialisti täiendkoolituse toetuseks laekus kaks avaldust, summas 170 000 kr, millest rahuldati aga üks taotlus (25 000 krooni).

Uute töökohtade loomiseks esitati neli taotlust, mis kõik ka rahuldati (383 067 krooni). Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuseks on sel aastal esitatud seitse taotlust summas 651 666 krooni, millest üks on rahastatud (100 000 krooni), kolm taotlust mitterahastatud ning veel kolmele tehakse patendiuuring, millest sõltub ka rahastamisotsus. Lisainfo:

Hetkel kuum