Inspektsioon nõustab SEB fondi ohvreid

Annika Matson 29. oktoober 2008, 12:17

Finantsinspektsioon annab nõu inimestele,
kes said kahju SEB Likviidsusfondi ümberhindlusest.

Aripaev.ee kogus esmaspäeval ja teisipäeval kümnete SEB Likviidusfondi osakute omanike kommentaare, kes kõik olid enda sõnul pangalt petta saanud.

AS SEB Varahaldus otsustas 27.10.2008 ümber hinnata SEB Likviidsusfondi investeerimisportfelli. Ümberhindluse tulemusena on fondi puhasväärtus vähenenud 13,05% võrra, tasemele 86,95 krooni fondiosaku kohta.

Finantsinspektsioon soovitab kahju kannatanud inimestel käituda järgmiselt:

1) Juhul, kui kliendil on tekkinud pretensioonid AS SEB Varahalduse või teiste teenuse vahendajate suhtes, palume esitada vastav nõue otse vastavale isikule ning soovi korral koopia Finantsinspektsiooni aadressile info@fi.ee. Soovitame olukorra kirjeldus, taotlus või nõue esitada konkreetselt ja üheselt mõistetavalt. Loe kaebuste esitamise kohta rohkem siit!

2) Juhul, kui eksisteerib erimeelsus AS SEB Varahalduse ja kliendi vahel, on tegemist tsiviilõigusliku vaidlusega, mille lahendajaks saab olla kohus. Seega on kliendil võimalus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadusele õigus oma rikutud õiguste või vabaduse kaitseks pöörduda kohtusse. Täiendav informatsioon kohtusse hagi esitamiseks on kättesaadav veebilehel www.just.ee.

3) Finantsinspektsioon võib klientide poolt e-mailiga saadud kaebuse koopiat kasutada tõendina käimasolevas järelvalvemenetluses. Hindame kõrgelt teavet turuosaliste võimalike rikkumiste kohta ja tarbijate aktiivsust.

Finantsinspektsioon teostab fondivalitsejate ja muude investeerimisteenuste osutajate üle järelevalvet Finantsinspektsiooni seaduse ning vastavate eriseaduste alusel. Inspektsioonil on õigus rakendada õigusaktides ettenähtud meetmeid (teha ettekirjutus või muu haldusakt, otsustada trahv, anda asi edasi kriminaalmenetluse rakendamiseks, jne) klientide ja investorite huvide kaitseks saavutamaks finantsjärelevalve eesmärki, kuid inspektsioon sisuliselt ei lahenda kliendi ja teenuse osutaja vahelist lepingu rikkumist või lahkheli. Telefoni teel Finantsinspektsioon kaebusi registreerida ei saa.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. October 2008, 09:22
Otsi:

Ava täpsem otsing