28. november 2010 kell 21:00

Arendustoetus sai lae

EAS on ettevõtetele pakkunud toetust teadmiste ja oskuste arendamiseks alates 2008. aasta keskpaigast. Oleme teadmiste ja oskuste toetusmeetme raames kahe ja poole aasta jooksul töötanud rohkem kui 2500 projektiga ning selle aja jooksul oleme kokku puutunud mitme probleemiga, mille tulemusena oleme viinud toetuse taotlemise reeglitesse sisse muudatusi, mis lihtsustavad taotluse esitamist, muudavad toetuse hindamise selgemaks ja Euroopa struktuurifondide vahendite kasutamise läbipaistvamaks. Toetusmeedet on täiendatud mitu korda, viimased muudatused jõustusid novembri alguses.

Oluline uuendus on uue korra koheselt kehtestatud maksimaalne toetuse piirmäär eesmärgiga suurendada toetust saavate ettevõtete arvu. Kui varem puudus teadmiste ja oskuste arendamise toetusel maksimumpiir, siis alates 1. novembrist võib ettevõte kuni programmi sulgemiseni sellest meetmest toetust saada ühe miljoni krooni ulatuses. Muudatuste tulemusena loodetakse programmi eelarvelisi vahendeid säilitada kauem kui 2012. aasta alguseni. Toetuse minimaalne summa ei ole muutunud, see on jätkuvalt 25 000 krooni ühe projekti kohta.

Määruse muudatuse tulemusena kaotati meetmest koolitusosakud. Jätkuvalt on mikro- ja väikeettevõtetel võimalus taotleda teadmiste ja oskuste arendamise toetust sarnaselt teistele ettevõtetega. Ühtlasi oleme alustanud pilootprojektiga "Väikeettevõtja arenguprogramm", kus käsitletakse arengule suunatud mikro- ja väikeettevõtjale mitmeid olulisi teemasid. Välja on töötatud moodulitest koosnev kaheksapäevane koolitusprogramm. Lisaks koolitusprogrammi läbimisele on ettevõtjatel võimalik ekspertide juhendamisel üle vaadata ja täiendada ettevõtte strateegiat ja koostada strateegiast lähtuv tegevuskava püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Kolmas oluline muudatus puudutab õppereisidel osalemise toetamist. Edaspidi palutakse ettevõtete ühendustel esitada õppereisil toetamise taotlus vähemalt 30 päeva enne reisi toimumist. Konkreetse muudatusega soovitakse senisest enam rõhutada õppereiside ettevalmistamise olulisust. Loodetavasti esitatakse muudatuse tulemusena paremini analüüsitud ja eesmärki täitvaid taotluseid.

Selle aasta esimese kümne kuuga on rahastatud "Teadmiste ja oskuste toetusprogrammist" 590 taotlust summas 55 miljonit krooni. Ettevõtted taotlevad aktiivselt toetust tootlikkuse tõstmise nõustamiseks, kvaliteedisüsteemide juurutamiseks ning kasvava trendina ka IT-süsteemide väljaarendamiseks.

Autor: Toomas Valge

Hetkel kuum