Silvia Kruusmaa • 14. aprill 2011 kell 14:41

Toomas Savi peatab tegevuse Eesti Olümpiakomitee asepresidendina

Eesti Olümpiakomitee (EOK) teatas, et Toomas Savi peatab isikliku soovina oma tegevuse EOK asepresidendi ja täitevkomitee liikmena kuni Andrus Veerpalu juhtumi asjaolude lõpliku selgumiseni.

"Seoses Andrus Veerpalu dopingujuhtumiga on meedias avaldatud seisukohti, mis seavad kahtluse alla dopingupuhta Ausa Mängu võimalikkuse tänapäeva tippspordis. Toetudes Eesti ja maailma spordi praktikale taunime kategooriliselt niisuguseid sporti alandavaid väiteid. Euroopa Olümpiakomitee meditsiinikomisjoni liikme Erki Noole andmetel viiakse Euroopas aastas läbi üle 40 000 dopinguproovi, millest suurusjärgus 1% annab positiivse tulemuse. Ka üksikud dopingujuhtumid heidavad spordile varju, kuid ei muuda Ausat Mängu olematuks. Sport täidab maailmas olulist sotsiaalset, kasvatuslikku ja inimesi liitvat rolli. Rõhutades spordi tähtsust ühiskonnas on maailma riigid leppinud kokku dopinguvastase võitluse ühistes reeglites -  Maailma Dopinguvastases Koodeksis. Eesti Vabariigi valitsus kirjutas sellele alla 2003. aastal. EOK koos teiste rahvuslike olümpiakomiteedega maailmas seisab puhta spordi põhimõtete eest Koodeksi reegleid täites," seisab EOK teates.

Väikeriigis on spordil ja spordikangelastel eriline koht, rõhutas EOK. "Selle tunnistuseks on ka siiras südamlikkus, millega rahvas kaitseb Andrus Veerpalu. Rahva armastusega kaasneb spordikangelaste ja nende taustajõudude eriline vastutus rahva ees. Andrus Veerpalu ei ole süüdi mõistetud. Maailma Dopinguvastase Koodeksi reeglite järgi on sportlasel õigus õiglasele ärakuulamisele ja vajadusel ka apelleerimisele. EOK täitevkomitee jälgib tähelepanelikult, et sportlase õigusi vähemalgi määral ei kahjustataks ja Andrus Veerpalu saab esitada vastuväiteid oma puhtuse tõestamiseks. Maailma Dopinguvastane Koodeks reguleerib detailselt dopingujuhtumite menetlemise korda, ka avalikustamist ja konfidentsiaalsust. Keelatud on sportlase huvides ilma tema loata avalikustada A-proovi positiivset tulemust. EOK täitevkomitee peab kahetsusväärseks, et taas on seda koodeksi nõuet rikutud. Täiesti lubamatuks peame aga avalikkuses inimeste süüdistamist, kelle süü ei ole tõendatud. EOK täitevkomitee toetab Sihtasutuse Antidoping nõukogu tegevust asjaolude selgitamiseks," teatas EOK.

Hetkel kuum