Katre Pilvinski • 18. mai 2011 kell 7:37

Nordea: majanduskasv ulatub tänavu 6 protsendini 

Nordea prognoosib tänavu Eestile ligi kuue protsendini ulatuvat majanduskasvu. Suurenev eksport soodustab sisemajanduse taastumist investeeringute ja eratarbimise kasvu kaudu.

Majanduskasvu peamiseks mootoriks jääb vastavaldatud Nordea majandusprognoosi (Economic Outlook) kohaselt aga ka järgnevatel aastatel eksport. Eesti peamiste  väliskaubanduspartnerite Põhjamaade, Saksamaa ning Venemaa majanduskasvu väljavaated püsivad piirkonna tugevaimad.

Majandus- ja ekspordikasvu muljetavaldavate näitajate valguses on Nordea peaökonomisti Tõnu Palmi sõnul oluline muuta Eesti majanduskasv laiapõhjalisemaks. „Eesti puhul ootame sellel aastal sisenõudluse elavnemist madalalt tasemelt,  mida toetab nii investeeringute kui eratarbimise kasv,“ ütles Tõnu Palm ning lisas, et eratarbimine suurenes peamiselt tarbijate kindlustunde ja sissetulekute mõõduka kasvu toel.

Nordea majandusprognoosi järgi on tarbijate hinnang majandusele selgelt paranenud. Samas on suurenenud hinnakasvuootus, mis pärsib ostujõudu. „Eratarbimise kiiret paranemist varjutab tööturu nõrkus – kõrge tööpuudus ning majandusharude lõikes ebaühtlasena püsiv tööjõunõudlus,“ tõi Tõnu Palm esile peamised riskikohad. „Muret teeb ka pikaajaliste töötute osakaalu kasv ning lõhe tööjõu nõudluse ja pakkumise vahel, mistõttu tööpuuduse alanemine on visa ning võib aeglustuda.“

Välisnõudluse stabiilsus ja kasumi kasv annavad eksportivatele ettevõtetele kindlust investeerida tootmisvõimsusesse. „Tööstustoodangu suurema kasvuga riigid, sealhulgas Põhjamaad, panustavad täna jõulisemalt investeeringutesse. Investeeringute kasv peab kiirenema ka Eestis, et toetada meie ekspordipotentsiaali,“ ütles Palm. 

Eesti peamiste väliskaubanduspartnerite Põhjamaade, Saksamaa ja Venemaa majanduskasvu väljavaated püsivad piirkonna parimad.  Nordea tõstis nii Põhjamaade kui ka Balti riikide käesoleva aasta majanduskasvu ja inflatsiooni prognoosi.  Toormehindade kõrge tase, intresside tõus ja vähem ekspansiivne eelarvepoliitika pidurdavad aga mõnevõrra järgmise  aasta  majanduskasvu Euroopas.

Globaalse majanduse peamiseks riskiks on Nordea hinnangul toormehinna kasv, mida mõjutab osaliselt kriis Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. „Kiire majanduskasvu tõttu arvame, et  maailma majandus tuleb toime kõrgemate nafta hindadega ja majanduspoliitika oodatust kiirema karmistamisega. Ootame globaalselt majanduselt ligi neljaprotsendilist kasvu,“ tõdes Nordea peaökonomist. 

Balti riikide majanduskasvu iseloomustavad välisnõudluse oodatust suurem kasv ja taastuv sisenõudlus.

Läti majanduse puhul pöördub tähelepanu üha enam majanduskasvule, sest finantsturud püsivad stabiilsed ning riigieelarve defitsiit on alanenud IMF-i ja EL-i nõutust kiiremini.  Oodata on sisemajanduse rolli järkjärgulist suurenemist majanduse elavnemises. Nii nagu kõikides Balti riikides on proovikiviks inflatsiooni ohjeldamine. Peamisteks inflatsiooni kiirendajateks on toiduainete ja energiahinnad, kodumaine hinnasurve püsib veel mõõdukas. Suve algul toimuvad presidendivalimised suurendavad määramatust, kuid eeldatavasti on sellel majanduse taastumisele väheldane mõju.

Leedu majandus on jõudnud uude kasvutsüklisse, I kvartali seitsmeprotsendiline majanduskasv ületas ootusi. 2011. aasta väljavaade on optimistlik, kuigi kõrge struktuurne tööpuudus, vähene palkade tõus ja kiirenev inflatsioon pidurdavad jätkuvalt sisenõudluse kasvu. Sarnaselt Lätiga on ka Leedus eelarvepositsioon paranenud planeeritust kiiremini. 2014. aastal euro kasutuselevõtu kursil püsimine eeldab Leedult ja Lätilt  edaspidigi eelarve konsolideerimist.

Venemaa majanduskasv on pärast eelmise suve šokki aeglaselt hoogu kogunud ning I kvartalis on taastumisel põhiroll olnud tarbijatel. Nordea ennustab tarbimise edasist elavnemist: lõpuks on hakatud vähem säästma ja rohkem tarbima.  Tarbimist toetab ka tööturu paranemine ja inflatsiooni kasv. Tugev tööhõive kasv on alandanud tööpuuduse määra alla seitsme protsendi.  Ettevõtete kindlustunne, intressid ja masinate import toetavad investeeringute kasvu. Tööstustoodangu kasv on taastunud kriisieelsele viiele-kuuele protsendile, lubades  vaadata lähitulevikku optimistlikult.

Kokkuvõttes püsib maailma majandus hoolimata riskidest (toormehinnad, võlakriis) endiselt tugeval kasvutrajektooril. Suurima majanduse USA kasvu aeglustumine I kvartalis oli tõenäoliselt ajutine ning Euroopa  majandus, ehkki ebaühtlase kasvuga, jätkab taastumist.  Arenenud riikide kasvu toetab endiselt Aasia riikide majandus, mille kasv pärast kriisile järgnenud hoogustumist hakkab ootuste kohaselt aeglustuma. 

 

Hetkel kuum