Silvia Kruusmaa • 22. september 2011 kell 13:26

Päästefondi eelnõu saadeti riigikogu täiskogu istungile

Rahanduskomisjoni tänasel istungil oli arutusel riigikogu otsuse „Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine“ eelnõu.

Rahandusminister Jürgen Ligi selgitas raamlepinguga seotud asjaolusid. Ta märkis, et nimetatud otsus võimaldab kinnitada, et Eesti on läbinud vajalikud siseriiklikud protseduurid EFSF-iga liitumiseks. Otsusega annab Eesti lubaduse garanteerida EFSFi raamlepingu alusel EFSFi võlakohustusi kuni 1,995 miljardi euro ulatuses, millele lisanduvad intressid, toetamaks erakorralistesse finantsraskustesse sattunud euroala liikmesriike.

Komisjoni istungil oli põhjalik arutelu otsusega seotud õiguslike ja finantsiliste aspektide üle, et selgitada Eesti riigi kohustusi tulenevalt raamlepingust. Ekspertide kinnitusel on nimetatud otsuse vastuvõtmine kooskõlas põhiseadusega.

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et silmas pidades süvenevat kriisi seoses Kreekaga on valitsus palunud langetada otsus kiiremas korras nagu seda on kavandanud ka teised riigid: septembris. Eesti liitumine EFSF-iga ja EFSF-i raamlepingu muudatused jõustuvad pärast seda, kui kõik euroala riigid on edastanud lepingu lisas oleva kirjaliku kinnituse EFSF-ile.

Komisjon otsustas lülitada eelnõu teisipäeva, 27. septembri riigikogu istungi päevakorda ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Kui esimene lugemine lõpetatakse, siis teine lugemine viia läbi 29. septembril ja eelnõu seadusena vastu võtta.

Hetkel kuum