Indrek Kald • 9. detsember 2011 kell 14:02

Vaheri kiri: teeme elamislubade lauskontrolli

Siseminister Ken-Marti Vaher ütles erakonnaliikmeile täna saadetud kirjas, et politsei- ja piirivalveamet viib läbi lauskontrolli kõigi tänavu välja antud sisserände piirarvu alla kuuluvate elamislubade suhtes.

Järgneb Ken-Marti Vaheri kiri:

Head mõttekaaslased,Viimastel nädalatel on avalikkuse terava tähelepanu all olnud elamislubadega seonduv ja see on olnud meie erakonnale raske. Selle loo keskmes olevad Nikolai Stelmach ja Indrek Raudne on astunud ise tagasi kõikidest avalikest ametitest, selline ettevõtlus ei sobi meie erakonna poliitikutele. Ma ei olnud teadlik nende tegevusest seoses elamislubadega enne telesaatele "Pealtnägija" antud intervjuud ja ei saa ka anda selgitusi nende tegevuse kohta.

Küll aga tahan siseministrina teile selgitada tagamaid, kuidas sisserände piirarv on sel aastal kujunenud ning mida olen siseministrina ette võtnud ilmsiks tulnud probleemide lahendamiseks.

Tahan teile kinnitada, et olen oma otsused seoses elamislubade piirarvuga langetanud lähtuvalt avalikest huvidest ja erapooletult, tuginedes ministeeriumide ekspertide seisukohtadele ja analüüsile. Nende otsuste kohta on andnud ja nõus jätkuvalt andma selgitusi siseministeeriumi vastavad ametnikud, kes kõik on ametis olnud palju kauem kui minu üürikesed kaheksa kuud.

Alates esimeste probleemide ilmnemisest on minu selge siht olnud muuta kogu elamislubadega seonduv rangemaks, sest mitmed kehtiva välismaalaste seaduse nõuded on liiga madalad. Siseministeeriumi korraldusel viib politsei- ja piirivalveamet läbi lauskontrolli kõigi sel aastal välja antud sisserände piirarvu alla kuuluvate elamislubade suhtes.

Minu seisukoht on, et kõik fiktiivsed elamisload tuleb tühistada. Sellel aastal on juba alustatud 65 elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlust, kõik need töötamise (juhtorgani liikmena) alusel. Samuti olen teinud ettepaneku moodustada piirarvuga seonduva uurimiseks sõltumatu ekspertkomisjon.

Teie küsimustele olen alati valmis vastama ja andma täiendavaid selgitusi. Teen seda ka homme IRLi volikogu ees.AustusegaKen-Marti Vaher

Hetkel kuum