Alyona Stadnik • 17. juuli 2012 kell 14:25

Pea pooled hõivatutest on valgekraed

Sotsiaalministeeriumi tööturuülevaatest selgub, et ametialade järgi on hõivatute seas üha enam hakanud suurenema valgekraede osatähtsus, valgekraede osakaal tööjõus on kasvanud 47 protsendini.

2011. aastal moodustasid valgekraed (seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid; tippspetsialistid; keskastme spetsialistid ja tehnikud; ametnikud) 47% ning sinikraed (teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised; oskus- ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid; lihttöölised; relvajõud) 53% hõivatutest.

Seejuures naised töötavad rohkem valgekraede ametikohtadel kui mehed, vastavalt 56% ja 38%.

Töökohtade juurdekasv 2011. aastal mõjutas ametirühmadest peamiselt tehnikute ja keskastme spetsialistide arvu (kasv +16 300), mis 2010. aastal oli langenud väga madalale tasemele ning oskustöötajate ja käsitööliste arvu (kasv ca+13 000).

Kõige enam vähenes juhtide arv (-6300). Ainus ametiala pearühm, kus hõive on viimase nelja aasta jooksul pidevalt kasvanud, on tippspetsialistide pearühm (+29 000). Võrreldes 2008. aastaga on kasvanud ka ametnike arv.

Kõige suuremale arvule eestlastest annab tööd töötlev tööstus, kus töötab hõivatutest pea iga viies, sel ajal kui euroliidus keskmiselt ligi 15 protsenti.

 

Hetkel kuum