Taimi Elenurm • 13 märts 2016

Kuidas ajasurvega toime tulla?

Ajasurve tekitab kiirustamist ja pealiskaudsust, halveneb töö kvaliteet ja kannatab pühendumine.  Foto: Meeli Küttim

Tööpinget ja ajasurvet on keeruline mõõta, kuid seda on tehtud ja leitud, et pidevale tõhustamise survele saab kahjudeta järele anda vaid teatud piirini. Kus on tasakaalupunkt?

Pisut üle poole Euroopa ettevõtete juhte (54%) arvab, et peamised tööprobleemid, mis tekitavad psühhosotsiaalseid riske, on intensiivne töö ja pingelised tähtajad – nii selgus Euroopa tööohutuse ja töötervishoiuagentuuri uuringust, mis tehti 27 Euroopa Liidu riigis töökeskkonna uute riskide kohta, kirjutab 14. märtsi Äripäev kuidas-rubriigis.

Töötervishoiuspetsialistide soovitused tööandjatele ajasurve leevendamiseks

Kui aega töö korralikuks tegemiseks töötajate arvates krooniliselt napib, vaadake üle prioriteedid ja korrigeerige võimalusel tööde tähtaegu. Töötajate hulk peaks olema selline, et tullakse ületundideta toime.

Julgustage töötajaid varakult teatama, kui neil on kahtlusi, kas nad tulevad ette nähtud ajaga toime. Oluline on töövõtete õppimine ja vastastikune jagamine.

Arutage töökorraldust meeskonnaga regulaarselt. See aitab töötajatel mõista pinget ja väljakutseid, mis meeskonna töös parajasti esinevad, leida ise võimalusi ja teha kokkuleppeid töökoormuse jagamiseks, tagada, et vahetused on plaanitud õiglaselt, saavutada mõistvat suhtumist ka ootamatute lühikeste tähtaegade korral ja erandlikult pikki tööpäevi nõudvates olukordades ning suunata töötajad toimima ühtse meeskonnana.

Muutke kokkuleppel meeskonnaga tööjaotust. Kui mõnel inimesel pole parajasti piisavalt tööd, kaaluge suurema vastutuse andmist, kuid veenduge, et nad saaksid ka piisava ettevalmistuse.

Arendage välja süsteem töötajate teavitamiseks, kui ootamatult ilmneb vajadus teha ületunde.

Allikas: www.tooelu.ee

Ajasurve tekitab kiirustamist ja pealiskaudsust, halveneb töö kvaliteet ja kannatab pühendumine. Surve ja soorituse seost iseloomustab juba rohkem kui sajand tagasi kirjeldatud Yerkesi-Dodsoni seadus, mille järgi keerulisemate ülesannete korral parandab surve teatud piirini tulemust, kuid mingis punktis toimub murdumine ning sooritus muutub kehvemaks, tuues kaasa hulga psüühilisi probleeme, stressi ja läbipõlemisohu. Pidevale tõhustamise survele saab kahjudeta järele anda ainult teatud piirini.

Tööandja saab ajasurvet leevendada. Suurbritannia tööterviseameti konsultant ja tuntud stressiuurija Stephen Palmer soovitab tööandjatel hoolikalt jälgida, et ajasurve ja töö intensiivsus ei kipuks kahjustama töötajate sooritust ja psüühilist tervist. Tööandjate kohustus on jälgida, et personali hulk oleks töö tegemiseks piisav, töökorraldus selge ja läbi räägitud, tööjuhendid arusaadavad - neid ei pea taga otsima või ise leiutama -, tehnilised vahendid korras ja töötajad koolitatud. Puudujate sujuvaks asendamiseks peaks sama tööd oskama teha mitu inimest. 

Aitab tööpäeva pildistamine

Tööpinge ja ajasurve mõõtmine pole keerukamate tööde ja erinevate oskuste korral kuigi lihtne. Tööks vajaliku ajakulu ja töö normeerimisega tegeldakse vähe: enamasti eeldatakse, et töötajad oskavad ja suudavad ise oma tööd ja tööaega plaanida. Levinud meetod nii ajasurve kui ka ajakao mõõtmiseks on tööpäeva pildistamine. Töötajad teevad kas iga veerand- või poole tunni kohta kahe nädala jooksul ülevaate tegevusest, millele nad oma aega kulutasid, ning analüüsivad tulemusi hiljem koos juhtidega.

Tööpäevade pildistamist tehakse vähemalt kahel eri intensiivsusega tööperioodil. Kuigi tööaja pildistamine on ajamahukas ja leiab sageli vastuseisu nii juhtidelt kui ka töötajatelt, aitab see enamasti saada hea ülevaate, kuhu kaob aeg ja kui palju on töö tegemiseks ressursse vaja.

Juhtimispraktik Stephen Covey on soovitanud nädala tegevuse jaotada nelja n-ö sahtlisse

Kiired ja tähtsad töödolulise töö või projekti tähtaegoluline kohtumineviimase hetke ettevalmistused millekski tähtsakskeegi haigestub ootamatult ja teda tuleb asendada

Tähtis tegevus, milleks tuleb varuda piisavalt aegatööoskuste arendamine nagu õppimine, lugemine, uue kogemuse omandamine jm arendav vaimne tegevustervisesport ja liikumine ning muu, vaimset ja kehalist sooritust ja tervist tugevdav tegevussuhtlemine oluliste inimestegasäästmine ja investeerimine

Vähetähtsad, kuid kiiret reageerimist nõudvad töödsõnumite vahetamine ja Facebooktelefon, mis helisebosa kohtumisi, üritused

Vähetähtis tegevus, millega pole kiiretosa telefonikõnesid ja reklaamkirjumõni koosolekmuud ajaraiskajad, näiteks suitsetamine, tagarääkimine, hädaldamine, targutamine jms

Loovus külastab puhanud ajusid

Veel läinud sajandi viimase veerandi alguseni leidsid loovate ideede teket uurinud Frank Andrews ja George Farris, et mõõdukas ajasurve ergutab loovust. Selle sajandi alguses tõestati, et nii võib see olla üksikute loovülesannete täitmise puhul, kuid ei kehti vahelduva igapäevatöö korral. Tuntud loovuse uurijate Teresa Amabile, Constance Hadley, Steven Krameri 2002. aastal juhtimisajakirjas Harvard Business Reiview avaldatud uurimistulemuste järgi vähendab juba mõne päeva jooksul kogetud ajasurve loovust oluliselt. Intensiivsele ja tähtaegadest survestatud päevadele järgneva nädala jooksul vähenes loovus koguni 45% võrra.

Loov mõtlemine on häiritud ka siis, kui tööpäev on killustatud eri tegevuse vahel, inimestele tundub, et neid häiritakse või koormatakse ebaolulisega, või nad tunnevad, et nende töö pole tähtis. Loovus on suure ajasurve tingimustes võimalik üksnes siis, kui inimesed saavad keskenduda ühele tegevusele olulise osa päevast ja neid ei segata katkestamistega. Nad saavad aru, et teevad olulist tööd, mis on neile positiivne väljakutse, ning tunnevad end kaasatutena.

Loomingulisuse uuringutega on tõestatud, et tegutsema häälestumine, sellesse sisseelamisaja võimaldamine, et on aega vaadata ja mõtiskleda, annab parema tulemuse, kui asuda kohe tegutsema. Näiteks viib mõni minut materjalidega tutvumist ja nendega mängimist suurema loovuseni, kui kohe tegutsema asumine. Samasuguse efekti annab, kui võtta töö loovad tulemused kokku: analüüsimine, õppimiskogemuse esiletõstmine ja tunnustamine tehtu eest on ühtlasi vajalik, et lülituda ümber järgmiseks tegevuseks.

Hetkel kuum