16. jaanuar 1996 kell 22:00

Euroopa Liit ei taha süüa USA lehmade hormoonliha

Pärast 50 minuti pikkust telefonivestlust Euroopa Liidu põllumajandusvoliniku Franz Fischleriga teatas USA põllumajandusminister Dan Glickman, et ta teeb WTOle avalduse selles küsimuses lähemate päevade jooksul.

Alates 1988. aastast, kui Euroopa Liit täielikult keelas hormoonpreparaatidega kasvatatud liha sisseveo, on peatatud USA liha importimine, mille aastane väärtus on umbes 100 miljonit dollarit. Vastukaaluks on USA kehtestanud impordisanktsioonid pasta ja mitme tsitrusvilja suhtes.

USA viitab nüüd muu hulgas uutele katsetustele, mis kinnitavad, et 90 päeva pärast ei ole hormoonidest enam jälgegi. Niisugust teaduslikku uuringut on ELi komisjon ka ise taotlenud. ELi komisjon on lubanud nädala jooksul teatada, kas selle uuringu tulemustest lähtudes kavatseb ELi komisjon oma varasemast keelust loobuda. Peale komisjoni hakkavad seisukoha võimalikku muutmist arutama ELi parlament ja ELi riikide põllumajandusministrid.

Vastavalt WTO konventsioonile on ekspertide paneelväitluse otsus kohustuslik ning EL peab seda järgima. «See on esimene kord, kui niisugune küsimus võetakse ekspertide paneeldiskussioonil uute reeglite kohaselt arutusele,» ütles Franz Fischleri pressiesindaja Gerry Kiely.

ELi komisjon kummutab USA väite, nagu oleks hormoonivastane keeld kaubandustakistus.

«Meil on vaba lihaimport kõikidest nendest riikidest, sealhulgas näiteks Lõuna-Ameerikast, kes suudavad tõestada, et karjakasvatuses ei ole kasutatud hormoone,» sõnas Gerry Kiely.

Ta ei pea tõenöoliseks, et Euroopa Liit kaotab täielikult oma keelu, isegi kui teaduslik põhjendus hormoonide ohutuse kohta peaks olema piisav. Sellisel juhul on tarbijate rahulolematus täielik alus keelu jätkamiseks.

Franz Fischler püüdis telefonivestluses USA põllumajandusminstri Dan Glickmaniga selgeks teha, et tarbijate kartus võib turul valitseva nõudmise ja pakkumise vahekorra tasakaalust välja viia. Kui liha tarbimine peaks vähenema, siis annaks see tõsise tagasilöögi nii Euroopa kui ka Ameerika lihatootjatele.

WTO lõpliku otsuse langetamine võib aega võtta kuni poolteist aastat. Pealegi ei saa paneeldiskussioon alata enne, kui kahepoolseteks vaidlusteks pole kulunud vähemalt 60 päeva. DI

Hetkel kuum