28. august 1996 kell 22:00

AS Pennu Computer Technology

Alo Koop

nõukogu esimees

AS Pennu Computer Technology (AS PCT) on eraomanduses olev Eesti ettevõte, mis asutati 1990. aastal, et realiseerida kasumipotentsiaali, mis tuleneb kasvavast nõudlusest infotehnoloogia valdkonnas. ASist PCT, kes oma esimesel tegevusaastal oli peamiselt kaubandusettevõte, on kujunenud tootmisettevõte. 1994. aasta teisel poolel alustati oma kaubamärgi all arvutite kokkupanemist ning 1995. aasta lõpuks moodustas Pennu kaubamärgi all kokkupandud arvutite müük 1/4 ettevõtte kogumüügist.

Tagamaks juurdepääsu uutele kapitaliallikatele ning kindlustamaks ettevõtte stabiilse arengu jätkumist, otsustas ASi PCT aktsionäride üldkoosolek emiteerida juurde 160 000 aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.

nimi: ASi Pennu Computer Technology A aktsia

ISIN-kood: EE3100002395

tüüp: lihtaktsia

omandivorm: eraettevõte

nimiväärtus: 10 kr

aktsiate arv: 480 000

aktsionäride arv: 2

börsil registreeritud : ei ole

ASi PCT emissioon jaguneb kaheks: esimene osa emissioonist (51 282 aktsiat), mis lõppes 26. juunil, oli suunatud institutsionaalsetele investoritele; praegu kestev emissiooni teine osa on mõeldud avalikkusele ning selle mahuks on 108 718 aktsiat.Aktsiaid müüakse määratud hinnaga 43 kr aktsia. Aktsiaid saab märkida kuni 12. septembrini 1996.

Aktsiate ülemärkimise korral eelistatakse väikeaktsionäre. Ostusoovid kuni 100 aktsia ostmiseks rahuldatakse esmajärjekorras.

AS PCT on andnud sisse taotluse aktsiate noteerimiseks Tallinna Väärtpaberibörsi lisanimekirjas.

1996. aasta esimese poole lõppedes töötas ASis PCT 31 inimest.

ASi PCT turuosa kogu kohalikust arvutiturust on ca 16,5%. Lisaks tegeleb ettevõte arvutite ja arvutikomponentide edasimüüjana. Peamised pakutavad teenused on arvutustehnika hooldus, uuendamine ja remont, kohtvõrkude paigaldamine ning arvutialane koolitus ja konsultatsioon.

ASi PCT aktsiate omandamisega kaasnevad riskid:

1) majanduspoliitiline risk -- investeeringute tulukus oleneb Eesti majanduslikust ja poliitilisest arengust;

2) investeerimisrisk -- aktsia hind võib muutuda erinevate tegurite mõjul;

3) likviidsusrisk -- puudub garantii, et ettevõtte aktsiad muutuvad tulevikus piisavalt likviidseks;

4) enamusaktsiate omanik -- pärast emissiooni lõppemist kuulub 75% aktsiatest ettevõtte asutajatele.

Hetkel kuum