28. oktoober 1996 kell 22:00

Ekspedeerija vastutus kliendi ees kombineeritud transpordi konossemendi (FBL) kasutamisel

Multimodaalse transpordi operaatorina tegutsev konsolideerimisteenust osutav ekspedeerija peab omaenda tariifide alusel kaupa veoks vastu võttes võtma endale ka vedaja vastutuse. Samas sai ta seni praktikas kliendile välja anda ainult kas tegelike vedajate veodokumendid või siis nn firmakonossemendi.

Seega esines ta tegelikult vedaja agendina, vastutades ainult ekspedeerija vastutuse ulatuses. Pretensioonide tekkides pidi ekspedeerija klient pöörduma ikkagi tegeliku vedaja poole. Kliendid ei tahtnud mõista, miks vedaja tariifide alusel veotasu võttev ekspedeerija väldib vedajale omast vastutust.

FIATA (rahvuslike ekspedeerijate assotsiatsioonide rahvusvaheline föderatsioon) on olukorra lahendamiseks välja töötanud kombineeritud transpordi konossemendi (FBL). FBLi välja andes võtab ekspedeerimisfirma endale kliendi ees vas-tutuse kauba transpordi eest alates selle vastuvõtust kauba saatjalt kuni loovutamiseni määratud saajale. FBLi kasutamisel vastutavad ekspedeerija alltöövõtjad (vedajad, teised ekspedeerijad) ekspedeerija, kuid mitte selle kliendi ees.

Vastutuse piiride määramise põhiprintsiip on järgmine: kui on võimalik kindlaks teha, et kahju on tekkinud mingi kindla transpordiliigiga vedamise käigus, siis vastutab vedaja selle transpordiliigi kohta kehtivate seaduste järgi.

Kui kahju ei ole võimalik kindlale transpordiliigile lokaliseerida, vastutab multimodaalne vedaja Haagi/Visby mereveoreeglite alusel. Need sätestavad vedaja vastutuse ülempiiriks nõude esitaja valikul kas 2 SDRi (SDR on kokkuleppeline ühik, mille väärtus kalkuleeritakse USA dollarist, Saksa margast, Jaapani jeenist, Prantsuse frangist ja Inglise naelast koosneva valuutakorvi alusel; 1 SDR = ca 18 Eesti krooni) veetud kauba brutokilogrammi kohta või 666,67 SDRi kaubaühiku (näiteks konteineri) kohta.

Merevedaja vastutus on üldise vastutuse aluseks valitud kui kõige sagedamini kasutatav transpordi liik FBLi multimodaalse transpordilepingu korral. Võrreldes maismaa- (maantee- ja raudteetransport) ja õhuvedaja vastutusega on merevedaja vastutus ka paindlikum, mis lihtsustab rahvusvaheliste vaidluste puhul osapoolte vahel konsensuse saavutamist.

Kui FBLi kasutatakse veoahela puhul, kuhu meretransport ei kuulu, on FBLi väljaandja üldise vastutuse ülempiiriks analoogiliselt CMRiga 8,33 SDRi kaotsiläinud või kahjustunud kauba brutokilogrammi kohta.

Kui kaubasaatja soovib, et FBLi välja andev ekspedeerija võtaks endale kõrgema vastutuse, kui FBLi tingimustes ette nähtud ning ekspedeerija seda aktsepteerib, deklareerib kaubasaatja enne kauba üleandmist või väärtuse järgi veotasu maksmist selle hinna, mille ekspedeerija FBLi märgib.

Tagamaks FBLi rahvusvahelist reputatsiooni ning kontrolli kasutamise üle, võivad seda välja anda vaid ekspedeerimisfirmad, mis on FIATAsse kuuluva rahvusliku ekspedeerijate organisatsiooni liikmed ning omavad vedajana tegutseva ekspedeerija vastutuse kindlustust. Käesoleva aasta suvest on Eestis FBLi väljaandmise õigus Eesti ekspedeerijate assotsiatsiooni liikmesfirmadel.

Hetkel kuum