6. november 1996 kell 22:00

Kolbakovi firmad raskustes

Kohtu kaudu saamata jäänud töötasu nõudev Saamen ütles, et Põlva maakohtule esitatud A.O. Imbi bilanss ei vasta tegelikkusele. Imbi vara on kunstlikult suurendatud 2,8 miljoni krooni võrra, väitis ta.

Saamen selgitas, et bilanssi on suurendatud Imbi tütarfirmale AS Impak kuuluvate pakenditööstuse seadmete maksumuse võrra. Seadmed ise on panditud Innovatsioonifondile, teadis Saamen.

Hoiupangale on panditud Imbi bilansis kajastuv elamu Põlvas, lisas Saamen.

Vambola Kolbakov ütles süüdistusi kommenteerides, et Saamen ei tunne Imbi sõlmitud lepingute struktuuri. Ta väitis, et Saamen opereerib vananenud andmetega ja tal puudub õige informatsioon.

Kolbakov on Imbi maksejõulisust põhjendanud muu hulgas bilansiväliste nõuetega välisresidentidele enam kui 18 miljoni krooni ulatuses.

Innovatsioonifondi tegevdirektor Jüri Lichfeld on kirjalikus õiendis kinnitanud, et Imbi võlgneb Innovatsioonifondile 13,3 miljonit krooni, mitte 8,8 miljonit nagu selgub Imbi bilansist. Eelmisel aastal Innovatsioonifondilt võetud 8,8 miljoni krooni suurusest laenust ei ole Imbi suutnud seni tasuda põhivõlga, intresse ega viiviseid. Sellel aastal pole Imbi tasunud ka sotsiaal- ja ravikindlustusmaksu.

Imbi ajutine pankrotihaldur Heikki Ots on oma aruandes Imbi vara väärtuseks hinnanud 4,1 miljonit krooni, ehkki ettevõtte bilansis on vara väärtus 11,5 miljonit krooni.

Arno Saameni sõnul on Imbi bilansis valesti kajastatud ka ettevõtte eelmiste aastate kahjum, mis on 380 000 krooni asemel tegelikult üle 1,2 miljoni krooni. Tema arvutuste kohaselt ületavad Imbi kohustused firma vara ligi 5,6 miljoni krooniga.

Saamen töötas Imbis kuni selle aasta juunini. Ta ütles, et sel ajal oli Imbi võlgu ka ERA Pangale viis miljonit krooni, mis tasuti Põlvas asuva bensiinijaama müügiga. Saameni väitel puudub vara reaalselt ka Imbi tütarfirmadel Imbest ja Imbi-Oil. Imbi-Oili vastu on RE Eesti Kütus esitanud tsiviilhagi enam kui 580 000 krooni nõudes.

Põlva maakohus lõpetas Imbi pankrotimenetluse 25. oktoobril. Selle aluseks oli firmat esindava vandeadvokaadi Kalev Bachmanni büroo käendusleping Arno Saameni poolt nõutava 78 000 krooni ulatuses. Saamen esitas maakohtu otsuse peale apellatsiooni Tartu ringkonnakohtule ja see on võetud menetlusse.

Kevadel mõistis kohus endise Imbi tegevjuhi Tõnu Mõttuse kasuks firmalt välja 35 500 krooni, mis pole aga seni Mõttusele laekunud.

Hetkel kuum