28. september 1997 kell 22:00

Tugev USD suurendab autovedaja vastutust

USA dollari tugevnemine Saksa marga suhtes ajavahemikul 1. augustist 1996 kuni 1. augustini 1997 on põhjustanud mitmete kaupade ja teenuste hinnataseme tõusu. Tarbijatel tuli tänavu augustis paotada importkaupade ostmisel oma rahakotisuud märksa enam kui mullu augustis.

Samuti on dollari tugevnemine avaldanud rahvusvaheliste autovedude teostajaile ebasoodsat mõju. Lisaks silmatorkavaile muutustele (kütuse kallinemine jms) on dollari kursi tõus suurendanud märgatavalt autovedaja vastutuse rahalist piirmäära.

Kui mullu 1. augustil oli autovedaja 24tonnise lasti kadumise või täieliku vigastamise eest kohustatud maksma hüvitust veidi vähem kui 3,5 miljonit krooni, siis tänavu samaks ajaks on CMR-konventsiooni järgne vedaja vastutuse ülempiir nihkunud nelja miljoni krooni alla. Teatavasti vastutab autovedaja CMR-konventsiooni artikli 17.1 kohaselt kauba kaotsimineku või vigastamise eest kauba vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni. Tänu CMR-konventsiooni artiklile 23.3 ja 1978. aastal Genfis vastu võetud lisaprotokollile vabaneb autovedaja kaubakahju korral piiramatust vastutusest. Seetõttu ei või hüvituse suurus ületada 8,33 SDRi kauba brutokaalu kilogrammi eest.

Sisuliselt on SDRi puhul tegemist valuutakorviga, mis võeti rahvusvahelise valuutafondi poolt kasutusele 1974. aastal. SDR-ühiku väljatöötamisel võeti arvesse kuueteistkümne riigi valuutad, kusjuures kõikide nende riikide kaupade ja teenuste eksport moodustas ajavahemikul 1968--1972 rohkem kui 1% maailma kaupade ja teenuste ekspordist. Arvestades rahvuslike valuutade kursse ja nende riikide osatähtsust maailma kaupade ja teenuste turul, määrati kindlaks SDR-ühiku väärtus.

Tulenevalt Ameerika Ühendriikide suurest osatähtsusest (ca 50%) SDRi kursi määramisel ja paljude valuutakursside kalduvust liikuda koos dollariga, on SDR-ühiku kursi liikumine oluliselt mõjutatud USD kursi liikumisest. Selle kinnituseks võib öelda, et korrelatsioonikordaja SDRi kursi ja USD kursi vahel on praktiliselt 1,0. Nagu graafikult näha, kopeerib SDRi kurssi Eesti krooni suhtes iseloomustav joon tõepoolest dollari kursi liikumist Eesti krooni suhtes.

Eeltoodud põhjusel ongi vedaja vastutuse piirmäär 24tonnise lasti puhul käesoleva aasta augustiks tõusnud ligikaudu 530 000 krooni võrreldes 1996. a augustiga. Keskmiselt kasvas ajavahemikul 01.08.1996 kuni 01.08.1997 CMR-konventsiooni järgne vedaja vastutuse ülempiir 24 tonni kauba eest seega 1452 krooni päevas.

Nõuandena autovedajatele ja nende teenuste kasutajatele võiks soovitada hüvituse nõudmisel või väljamaksmisel arvestada USD kursi pikaajalise trendi suunda. Samuti tuleks autovedajal vastutuskindlustuse lepingu sõlmimisel arvestada kindlustuslimiidi määramisel, kas SDRi kurss Eesti krooni suhtes on tõusev või langev. Sellist prognoosi saab kergesti teha, kui asendada valuutaturgude spetsialistide kommentaarides sõna USD sõnaga SDR.

Hetkel kuum