18. jaanuar 1998 kell 22:00

Kas Eesti--Vene harta sõlmimine oleks võimalik?

Maailmas ja looduses peab iga asja vahel olema tasakaal ja tasakaalu mõttes ei oleks sugugi halb, kui meil oleks mõlema suurriigiga, nii Ameerika Ühendriikide, kui ka Venemaaga, sõlmitud taolised hartad või mingisugused sarnased dokumendid.

See, kuidas me seda dokumenti nimetame, ei olegi nii tähtis, tähtis on sisu. Kui poliitikud suudavad omavahel kokku leppida, siis mõjub see ka ärisuhete stabiilsusele.

Kindlasti oleks Eesti--Vene hartat vaja juba sellepärast, et äritegevust soodustavaid ja äritingimusi garanteerivaid põhilepinguid kahe riigi vahel praegu ei ole.

Sellise puhverlepingu või harta sõlmimine aitab kindlasti astuda järgmisi positiivseid samme.

Alanud aastal tahaks uskuda kahte asja. Esiteks, et Venemaal tekiks majanduslik tõus, ja teiseks, et saaks sõlmitud Eesti--Vene piirileping ning rida teisi kokkuleppeid, mis aitaks Eesti ettevõtetel oma majandustegevust Venemaal aktiviseerida ja seda ka garanteeriks.

Üha rohkem on kontakte inimeste vahel ja ka eri piirkondade vahel, riikide vahelised suhted on aga ikka veel jahedad.

See oleks võimalik ja see oleks ka positiivne. Sellise vastastikuse kokkuleppe sõlmimiseks on aga praegu poliitilised takistused olemas.

Mitmes tähtsas lõigus ei lähe Eesti ja Vene poliitikute arvamused ja tulevikunägemused kokku.

Näiteks meie kodakondsuspoliitika ja teised sarnased küsimused. Kindlasti on aga sellise harta sõlmimine võimalik. Mis selleks teha tuleb? See on küll vähenenud, aga ikkagi veel kasutavad meie poliitikud ärritavaid väljendeid meie naabri suhtes. Arvan, et muuta tuleb suhtumist, sest tegemist ei ole enam nõukogude Venemaa vaid Vene Föderatsiooniga, mis erineb nõukogude- aegsest Venemaast.

Kahe riigi vahel oleks vaja luua positiivne foon, et oleks võimalik sõlmida konkreetseid kokkuleppeid.

Ajalugu on selline asi, mida mõnedes lõikudes oleks vähem vaja meelde tuletada ja rõhutada. See viib ikkagi välja selleni, et oma suhtumist on vaja muuta.

Vaevalt, et Eestis leiab sellist perekonda, kes poleks pidanud kannatama, aga aeg liigub edasi ja aeg on tänaseks jõudnud juba nii kaugele, et oma suhtumist peaks hakkama võib-olla üle vaatama.

Hetkel kuum