22. veebruar 1998 kell 22:00

Hõiveprobleem terav

Aasia kriisi kõrval kerkis G8 rahandusjuhtide Londoni tippkohtumise olulisemaks teemaks kasvav tööpuudus, mille peamist lahendust nähakse strukturaalsetes reformides.

Niisama erinevad kui juhtivate tööstusriikide tööpuudusnäitajad on ettepanekud probleemi lahendamiseks. Siiski võimaldas ühiste seisukohtade sõnastamine Briti rahandusministril kõnelda «kolmandast teest» Euroopa ja USA majandusmudelite vahel.

Ühisavaldus toonitab tööjõu-, kapitali- ja tooteturgude struktuurireformi, ümber- ja täiendõpet, maksu- ja abiraha süsteemi reformi, väikeettevõtluse soodustamist, stabiilse makromajandusliku keskkonna tagamist.

Itaalias on töökoht vaid pooltel tööealistel elanikel, Prantsusmaal ja Saksamaal 60--65 protsendil. Samas on hõiveprotsent Suurbritannias ja Kanadas 70 protsenti ning USAs ja Jaapanis 75 protsenti.

Kohtumisest osavõtnud Venemaa probleemiks oli eelkõige varjatud tööhõive, mida ei kontrolli ükski seadus. REUTER

Hetkel kuum