16. aprill 1998 kell 22:00

Eestile investeeringute kaitse garantii

Mitmepoolse lepingu sõlmimine tagab Eesti välisinvesteeringutele lepinguosalistes riikides uute lepingute sõlmimisel kaitse juba kehtivatel tingimustel. «Leping sätestab investeeringute kaitse põhimõtted, mille kohaselt lepinguosaliste riikide ettevõtted peavad saama investeerimisel kohalike ettevõtetega sarnase või enamsoodustatud kohtlemise osaliseks,» ütles välisministeeriumi asekantsler Clyde Kull.

Lepinguosalised riigid peavad kaitsma kõiki investeeringuid sundvõõrandamise eest. Samas on riikidel õigus taotleda rahvuslikke erandeid kohaliku kapitali või monopolide investeeringute kaitseks. Eesti taotleb lepinguga ühinedes kõiki erandeid, mis kehtivad Euroopa Liidus. Erandid on tavaliselt seotud transpordi, kalanduse ja rahvusvähemuste kohtlemisega. Eesti taotletavad erandid puudutavad peamiselt Eesti Telekomi monopoolset seisundit ning nõuet, et Eesti lipu all sõitva laeva kapten peab olema Eesti kodanik ja Eesti kapitali osalus laevafirmas vähemalt 50%. Samuti kuuluvad taotletavate erandite hulka kindlustuse ja advokatuuri tegevuses kohaliku kapitali eelistamine.

Kulli sõnul ühineb Eesti läbirääkimistega soodsal hetkel, sest paljud põhimõtted on veel kokku leppimata ning Eesti saab oma huvisid kaitsta.

Mitmepoolse lepinguga fikseeritakse praegu valitsev olukord, seni kehtivad lepingud säilitavad kehtivuse. Maailmas kehtib praegu ligi 1800 investeeringute kaitse lepingut, liigi pooled investeeringutest pärinevad Euroopast. OECD liikmesriikide välisministrid kohtuvad lepinguprotsessi üksikasjades kokkuleppimiseks Pariisis aprilli lõpus. Investeeringute kaitse mitmepoolse lepinguga kutsutakse ühinema kõik Balti riigid. Venemaad pole kutsutud, sest Moskva pole OECD-le esitanud omapoolset erandite loendit.

OECD on peamiselt Euroopa riikidest koosnev 27liikmeline maailmamajanduse tipporganisatsioon, mille eesmärk on majandusalase koostöö koordineerimine.

Hetkel kuum