9. märts 1999 kell 22:00

Eesti Pank valis galeriiühenduse

Pangakompleksi ainus külalistele mõeldud uks avaneb maju ühendavasse valgusküllasesse galeriisse, kus keskpank eksponeerib rahvuslikku väärtkunsti.

Kahe sajandialguse pangahoone vahele funktsionaalse ühenduse loomine oli keeruline ülesanne nii arhitektile kui ka ehitajatele, kellel oli ehituseks kasutada piiratud ehitusplats. Ehitusmehhanismid ei tohtinud segada ei keskpanga igapäevast tegevust ega rahavedu ja seetõttu pidi ehitaja oma ajagraafiku pangaga täpselt kooskõlastama. Pank andis ehitajale piisavalt pika ehitusaja, mida operaatorfirma TSM ehitusdirektor Siim Klaassen peab tänapäevase kiire ehitustempo juures erandlikuks nähtuseks.

Vaheehitus seob kaht arhitektuurselt väga erinevat ja aktiivse fassaadiplastikaga ajaloolist hoonet, mis asuvad teineteisest 8,5 m kaugusel. Varasema linnaehitusliku situatsiooni säilitamise eesmärgil on modernse vaheehituse arhitektuurne laad väga lihtne -- valdavad neutraalsed klaasitud pinnad ja katust krooniv klaaskuppel. Iga järgmine korrus on väiksem kui eelmine. Ajaloolise sideme kahe hoone vahel säilitavad dekoratiivsed metallväravad.

Arhitekt Toomas Rein nimetab Eesti Panka väga heaks ja soliidseks tellijaks, kes andis teostuseks vabad käed.

Esmakordselt Eestis on paigaldatud galerii katusele kahepoolne kumeratest klaaspakettidest kuppel, millel on ringikujuline klaaspõrand, mis valgustab soklikorrust. Algul oli kupli veepidavusega probleeme, ent need on ehitaja nüüdseks lahendanud.

Hooneid ühtse õhuruumina ühendavad tasapinnad moodustavad sisevalgustuse ja haljastusega romantilise terviku. Soklikorrusel asub väikese basseiniga talveaed.

Eesti Panga majad haaravad terve kvartali. Pank vajas liiklussõlme, mille põhieesmärgiks on järgida hoonekompleksi tervikkontseptsiooni ja võimaldada inimestel hoonete vahel õue sattumata mugavalt liikuda. Galeriina lahendatud vaheehituses on arvestatud liiklussüsteemi vajadustega ka tulevikus, kui senistele pangahoonetele lisandub uusehitis Sakala tänaval.

Ehituse käik oli komplitseeritud, sest ehitus ei tohtinud segada panga igapäevast tööd. Ehitusele seadsid kitsendusi ajalised piirangud -- õuel ei saanud üheaegselt olla rahaveokid ja ehitusmehhanismid.

Koostöö ehitajaga oli kõigiti ladus, suuri muudatusi ja lahendamatuid probleeme ehituse käigus ette ei tulnud. Ehitusel on garantiiaeg ja ehitaja suhtub pisivigade likvideerimisse tähelepanelikult, saabudes kohale esimese märguande peale.

Ehituse kvaliteeti on raske hinnata. Kui koolipoisi hinde järgi võtta, siis võib neljale isegi plussi juurde panna.

Vaheehitusega moodustasid Eesti Panga kvartali hooned kompleksi ühisel krundil. Kahe ühel ajal ehitatud, kuid täiesti eri stiilides maja omavaheline ühendamine galeriiga polnud niivõrd mahukas, kuivõrd keeruline ehitus, sest tegemist polnud tüüpsete lahendustega. Kõik korrused on plaanilt erinevad, palju on kasutatud läbivat avatud õhuruumi.

Kahe maja vahel oli ehituseks väga napilt ruumi. Galerii alla rajati kelder, ümber tuli ehitada olemasolevad trassid. Üritasime puutumata jätta ka nii palju puid kui võimalik, kaks ehitusele väga lähedal seisnud puud õnnestus säilitada.

Ehitusaeg oli suhteliselt väikese ehitusmahuga vaheehituse jaoks küllaltki pikk. Tellija eelistas head ehituskvaliteeti ja vältis tavaks saanud ülikiiret ehitustempot.

Kuigi ehitus käis projektijuhtimise meetodil, saime projekti enne ehitust kätte. Suuri muudatusi ehituse käigus ette ei tulnud, kuigi projekti tase jättis kohati soovida.

Hetkel kuum