1. august 1999 kell 22:00

Leedu ja Läti vajaksid positiivseid avaldusi

Praegu võib täheldada euro kursi tugevnemist dollari suhtes. Ameerikast saabub majanduskasvu aeglustumise märke. Lisaks võib keskpank inflatsiooni ohjeldamiseks ja majanduse ülekuumenemise vältimiseks tõsta intresse. 6. augutil USAs avaldatavast töötusstatistikast sõltub oluliselt, kuidas keskpank toimib. Intressi tõstmine on tõenäoline oktoobris.

Dollari nõrgenemisega on kahanenud aga surve Leedu valuutale, mida osa pidas ülehinnatuks. Sellele vaatamata tegi äsja üks kohalik investeerimispankur avalduse liti devalveerimise kasuks, väites, et see vähendaks ebakindlust. Investeerijad on tõesti närvilised ja jälgivad tähelepanelikult olukorda. Tõusvad intressid komplitseerivad arenevate turgude olukorda veelgi.

Kuid eksib see, kes arvab, et devalveerimine Leedu olukorda kergendaks. See süvendaks hoopis ebakindlust, vähendaks investeeringuid ja kahandaks usaldust. Firmad vajavad eelkõige stabiilsust. Osa eksportööre on suutnud suurendada oma kaupade väljavedu Euroopa Liitu ja nende konkurentsivõimel pole häda midagi. Leedul on praegu kõige parem oodata, sest olukord areneb Leedule soodsalt. Samal ajal tuleb luua eeldusi tulevikuks, kui aeg on küps. Võetagu võrdluseks kasvõi Brasiilia ja sealse devalveerimise mõju investeeringutele. Leedu vajab praegu investeeringuid ja vale samm üksnes halvendaks olukorda.

Lätis on poliitikud teinud selle vea, et on tõmmanud oma poliitilistesse mängudesse rahvusvaluuta. Selle tagajärjel on riigis usaldus lati vastu mõnevõrra kahanenud ja lati müümine on veidi kasvanud. Keskpank on pidanud vajalikuks sekkuda. Valitseb oht, et poliitikud raskendavad keskpanga püüdu intresse madalal hoida. Selline poliitiline mäng on väga ohtlik.

Täpselt nagu Leedulgi, pole Läti konkurentsivõimel ELis häda midagi. Jätkuvad avaldused võivad aga kahandada usaldust ning kaasa tuua lati nõrgenemise ja intresside tõusu. Võimalik on välismaiste investorite seisukoha muutumine. Positiivne uudis on Lätis see, et uus valitsus lubas toetada Rigas Komercbankat.

Autor: Ando Muldre

Hetkel kuum