8 november 1999

Tollis tekkis kaos

Möödunud nädal oli importööri õudusunenägu. Firmade varustajad istusid tollis, oodates, kas jõutakse tõrkuvatesse arvutitesse sisestada nende kauba deklaratsioon või seiskub ettevõtte tootmine materjalide puudumisel.

Ei olnud võimalik jätta täies mahus Infotolli programmi töötama paralleelselt ASYCUDA programmiga. Infotolli programm ei töötanud võrgus, vaid ainult ühes arvutis. Viies sinna sisse kõik seadusemuudatused, oleks see tekitanud uusi probleeme ja nõudnud vähemalt kahe nädala tööd. Infotoll ei ole ka sajandivahetuseks kindel ja kui seal alustada veel mingeid deklaratsioone, siis tuleks see niikuinii ühel hetkel ASYCUDAsse ümber pumbata.

Samas ei ole Infotolli programm veel ka kustutatud. Kõik varem alustatud impordi- ja ekspordideklaratsioonid lõpetatakse seal programmis. Ka piiritoll töötab endises süsteemis ja lõpetab seal ekspordideklaratsioone.

Meie probleemid on täna seotud suuresti sellega, et me peame deklaratsioone sisestama käsitsi. Kui läheb tööle Deklarandi moodul, kiireneb tolli töö tunduvalt. Deklarandi mooduliga hakkab sisestus käima nii, et deklarant tuleb valmis deklaratsioonide paketiga ja tal on diskett kaasas. Tolliametnik ainult võrdleb visuaalselt arvuti pilti ja deklaratsiooni ning annab oma aktsepti.

Tolliamet otsustas taastada tolliseaduse muudatuste eelse olukorra, kus importöör võis kauba viia oma lattu ootele, kuni kauba eest on tasutud maksud ja tollivormistus lõpule viidud.

Eelmisel nädalal kehtima hakanud tolliseaduse muudatustega pidi importöör hoidma kaupa seni tolliterminalis, kuni on tollivormistuse lõpule viinud. See tõi ettevõtjatele kaasa täiendavaid ladustamiskulusid ning kauba peale- ja mahalaadimiskulud tolliterminalis. Tallinna tolliinspektuuri juhataja Toomas Udu sõnul otsustati eile hommikul endine kord taastada, sest tolliterminalid ummistusid kaubast.

Mõningal määral aitab see lühendada ka võimalikke tollivormistuse järjekordi. Kui eelmisel nädalal pidi tollivormistuse tegema samas terminalis, kuhu kaup sisse tuli, siis nüüd on kauba omanikul õigus valida ise sobiv tolliasutus -- näiteks see, kus on parajasti lühem järjekord või kus ta on harjunud oma tolliprotseduure tegema.

Esmaspäev, 1. november

Kell 13.00 ütleb üles Tallinna ASYCUDA serveri töö. Probleemi põhjustas Termoilis asuva tolliasutuse kohtvõrgu lahendus, mis ei ole sobilik ASYCUDA kasutamiseks. Viga suudeti kõrvaldada alles kell 16.30. Nii ekspordi- kui ka impordideklaratsioonide vormistajad ummistavad tolliinspektuure ja tolliterminale, ühed ei saa kaupa Eestist minema saadetud, teised aga oma kaupa tolliterminalist kätte.

Teisipäev, 2. november

Kell 7.30 kuni 8.30 tekkis deklaratsioonide vormistamisel tunnine töökatkestus telefonikeskjaama töö seiskumise tõttu. ASYCUDA programmis pole tööle hakanud ka ASi Küberneetika ettevõtetele müüdud Deklarandi programm, mistõttu peavad tolliinspektorid kõik deklaratsioonid arvutisse käsitsi sisestama.

Tõrkuv ASYCUDA programm ja deklaratsioonide käsitsi sisestamine üha suurendab segadust tollis. Veofirmad muutuvad närviliseks, sest nende autod seisavad kasutult terminalides ja ootavad kaubadeklaratsioonide vormistamist ning kauba mahalaadimist.

Kolmapäev, 3. november

Esimestel ettevõtetel seiskub tootmine, kuna toorainet ei saa tollivormistuse aegluse tõttu kätte.

Neljapäev, 4. november

Tolliameti andmetel töötab ASYCUDA tollivormistusprogramm juba teist päeva suuremate tõrgeteta (kuigi tolliterminalides ootavad ettevõtjad on teisel arvamusel) ja tollivormistuste arv hakkab jõudma tavapärasele tasemele. Õhtuks on jõutud töödelda 75% deklaratsioonidest.

Reede, 5. november

Tallinna ja Edela tolliinspektuuris katkeb serveri tehnilise rikke tõttu jälle tunniks ajaks töö deklaratsioonide vormistamisel. Õhtuks jõutakse siiski vormistada 2079 deklaratsiooni, mis on keskmisest suurem vormistuse arv.

Kas tolliameti peadirektor Rein Talvik peaks seoses segadustega tollivormistusprogrammi ASYCUDA kasutuselevõtmisel tagasi astuma?

Oma arvamused saatke e-posti aadressil: tanelr@mbp.ee

Hetkel kuum